Maandagmiddagcolumns

Opinie - Maandagmiddagcolumns

Het lezen van verschillende meningen scherpt de eigen visie

huiskamergesprek
 1. Elk mens in elke regio telt!

  13 mei 2024 om 12:00 by Maarten Koreman

  236-034 - column-maartenkoreman.jpg

  Gemeenschappen aan de randen van Nederland draaien anno 2024 op actieve burgers. Denk aan de gepensioneerde buschauffeur die op vrijwillige basis een onrendabele lijn blijft rijden. Of de dorpsraad die plannen maakt zodat jonge mensen in het dorp kunnen blijven wonen. Juist nu de overheid zich heeft teruggetrokken zijn actieve burgers aan zet. De overheid verwacht dat actieve burgers hun gemeenschap overeind houden, maar doet te weinig om deze burgers aangehaakt te houden.

  Lees verder

 2. De vrijheid om zonder smartphone te leven

  29 april 2024 om 12:00 by Arend Smilde

  236-034 - column-ArendSmilde.jpg

  Bij alle bezorgde geluiden over digitalisering in het algemeen en de smartphone in het bijzonder wordt minstens één belangrijke vraag nooit gesteld. Moet de vrijheid om zonder smartphone te leven blijven bestaan? Ik stel die vraag sinds enige tijd – bij gelegenheid – aan wie ik maar tegenkom. Het antwoord komt gewoonlijk neer op: ja, deze vrijheid moet blijven bestaan. Vervolgens blijkt ook bijna iedereen te verwachten dat deze vrijheid gaat verdwijnen.

  Lees verder

 3. Hoeveel mag democratische legitimiteit in de Europese Unie ons kosten?

  22 april 2024 om 12:00 by Willem Holdijk

  236-034 - column-WillemHoldijk.jpg

  Afgelopen partijcongres diende PerspectieF een amendement in op het verkiezingsprogramma om het initiatiefrecht voor het Europees Parlement te verkennen. Het is jammer dat dit amendement het niet haalde, want het initiatiefrecht kan de democratische legitimiteit van de Europese Unie (EU) helpen herstellen.  

  Lees verder

 4. Naar een andere dienstplicht

  8 april 2024 om 12:00 by Herwin Meerveld

  236-034 - column Herwin.jpg

  Recent neemt de discussie over dienstplicht weer toe, naast waarschuwingen om ons op oorlog voor te bereiden. Laten we aannemen dat we binnen enkele jaren inderdaad betrokken zijn bij een grootschalig conflict en het ongemak hierbij toelaten. Dan is een ‘whole of society’ benadering essentieel en dat vraagt een andere dienstplicht.

  Lees verder

 5. Gesprek over de dood moet niet alleen gaan over euthanasie

  25 maart 2024 om 12:00 by Wieke Ligtenberg

  236-034 - column_WietekeLigtenberg.jpg

  Het sterven van voormalig premier van Agt en zijn vrouw gaf de media aanleiding om te berichten dat duo-euthanasie toeneemt. De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor het zelfgekozen levenseinde. Het is goed dat er wordt gesproken over de dood, maar media én overheid moeten euthanasie niet verheerlijken. 

  Lees verder

 6. Gamechanger voor verduurzaming van woningen

  11 maart 2024 om 12:00 by Leen van Dijke

  236-034 - column Leen van Dijke.jpg

  Nederland zit in een immense verbouwing. Doel is dat in 2030 1,5 miljoen woningen aardgasvrij (-gereed) zijn. Dit betekent dat ruim 200.000 woningen per jaar vergaand worden verduurzaamd. Hoe gaan we dat betalen?

  Lees verder

 7. Waarom we West Papua niet links mogen laten liggen

  26 februari 2024 om 12:00 by Waida Vogel-Bwefar

  236-034 - column Waida Bwefar.jpg

  Als activist tegen wil en dank vertel ik graag over West Papua en de band met Nederland. Maar er is ook frustratie. Waarom moet het nog worden uitgelegd? Wanneer landt de noodkreet die al klinkt sinds 1962?

  Lees verder

 8. Geniet jij vrijheid van gedachte?

  12 februari 2024 om 12:00 by Jos Douma

  236-034 - column Jos Douma.jpg

  De moeder van de schrijfster Edith Eger had het haar op weg naar Auschwitz nog ingeprent: “niemand kan dat wat je in je eigen gedachten hebt van je afpakken”. 

  O nee?

  Lees verder

 9. Zonder digitale euro geen strategische autonomie

  5 februari 2024 om 12:00 by Arthur Mirzoian

  236-034 - column Arthur Mirzoian.jpg

  De digitale euro is veel meer dan een extra betaalmogelijkheid en daardoor belangrijk. De invoering is echter complex en kent veel valkuilen, daarom zou de ChristenUnie een kritische voorstander moeten zijn. 

  Lees verder

 10. Barmhartigheid zonder grenzen

  29 januari 2024 om 12:15 by Martine Wursten

  236-034 - columnMartine Wursten.jpg

  De titel van het vorige coalitieakkoord was  'omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. De nieuwe coalitie zal dit ‘omzien’ vermoedelijk een nationale invulling geven. Juist nu moeten christelijke politici oproepen tot barmhartigheid zonder grenzen.

  Lees verder

 11. De maatschappelijke raad als evenwichtsorgaan

  22 januari 2024 om 12:00 by Henk Vrijhof

  Kortgeleden publiceerden de Wetenschappelijke Instituten van D66, GroenLinks en PvdA een manifest waarin zij pleiten voor een maat­schap­pelijke raad. Zo’n raad zou bij grote ondernemingen inspraak moeten krijgen bij belangrijke bedrijfs­beslissingen. Ook de ChristenUnie zou dit idee moeten omarmen.

  Lees verder

 12. De wooncrisis te lijf

  15 januari 2024 om 12:00 by Themanetwerk Wonen en Ruimte

  housebuilding-1005491_1280.jpg

  Hoogleraar Peter Boelhouwer heeft voor Nieuw Sociaal Contract een essay geschreven over de woningmarkt. Boelhouwer pleit voor minder regels voor de woningmarkt. Maar volgens het ChristenUnie netwerk Wonen en Ruimte is dat niet de oplossing voor de wooncrisis.

  Lees verder

 13. Verdwalen in het bos...

  8 januari 2024 om 12:00 by John Smits

  236-034 - column-johnsmits.jpg

  Iedereen houdt van bos toch? Méér bos willen we ook, maar waar dan? En wat hebben we er voor over? Als we meer bos willen, moeten we scherpe keuzes maken. Bijvoorbeeld door landbouwgrond op te geven voor bos. En door soms biodiversiteit voorrang te geven boven houtproductie. 

  Lees verder

 14. Het wokespook

  18 december 2023 om 15:12 by Marije Roeleveld

  236-034 - column-MarijeRoeleveld.jpg

  Je ziet het steeds vaker voorbijkomen in de media: het gevaar van de ‘woke-beweging’. Een sprekend voorbeeld is de column van Eunice Boer van vorige week. Het is iets wat ook veel christenen bezighoudt en waar ze echt bezorgd over zijn. Maar is dat eigenlijk wel nodig?

  Lees verder

 15. De cancelcultuur is een bedreiging voor onze democratische rechtsstaat

  11 december 2023 om 12:00 by Eunice Boer

  236-034 - column Eunice Boer.jpg

  Regelmatig worden mensen met een van de mainstream afwijkende visie niet getolereerd en zelfs gecanceld. Dit tast de vrijheid van meningsuiting aan. De cancelcultuur vormt daarmee een bedreiging voor onze democratische rechtsstaat.

  Lees verder

 16. Vertrouwen als prikkel

  4 december 2023 om 12:00 by Hanske Mulder

  236-034 - column-HanskeMulder.jpg

  Onlangs was ik bij ‘Vecht’, een theaterstuk gebaseerd op de toeslagenaffaire. Het stuk laat indringend zien hoe mensen kapot zijn gemaakt door een wantrouwende overheid. Ik hield het niet droog tijdens de voorstelling, en velen in de zaal met mij. Wat een onrecht is hier gedaan. Een van de gevolgen van de toeslagenaffaire is dat politici weer willen werken vanuit vertrouwen. In de gemeenteraad in Amersfoort hoor ik dat vaak terugkomen. Toch blijkt de reflex van wantrouwen sterk, ook in onze partij.

  Lees verder

 17. Maak werken aantrekkelijker voor Nederlands welzijn

  27 november 2023 om 12:00 by Henk Willem van Dorp

  236-034 - column_hwvandorp.jpg

  De ChristenUnie zette in het verkiezingsprogramma en campagne nadrukkelijk in op een verhoging van het sociaal minimum. Dat is een goede zaak, maar werken moet wel aantrekkelijker worden. Daarom moeten minimumloon en uitkeringen losgekoppeld worden.

  Lees verder

 18. Brasa Dey

  20 november 2023 om 12:00 by Nathalie Nede

  236-034 - column_Nathalie Nede.jpg

  Komende zaterdag, 48 jaar geleden, werd Suriname onafhankelijk. De onafhankelijkheidsverklaring had het laatste puzzelstukje van de dekolonisatie moeten zijn. Maar in de praktijk ligt er nog een grote opgave.  

  Lees verder

 19. Vaarwel Rutte, meesterstrateeg.

  13 november 2023 om 12:00 by Gerben Bosscha

  236-034 - column Gerben.jpg

  Iedereen kent dat gevoel. Je speelt een spel en hebt bijna gewonnen. Alles valt de goede kant op. Dit kan niet meer mis gaan. Maar tot het spel klaar is moet je geduld hebben. Je zet je pokerface op en probeert niet te veel op te vallen. Lekker veilig onder het maaiveld je zegeningen tellen. Zo moet Mark Rutte zich lang hebben gevoeld als meesterstrateeg van de VVD.

  Lees verder

 20. Blijven investeren in Defensie? Jazeker!

  6 november 2023 om 12:00 by Deborah Lassche

  236-034 - column_.jpg

  Sinds ik een paar jaar geleden begon als onderzoeker voor Defensie, heb ik me regelmatig afgevraagd of ik ‘goed’ werk doe. In mijn werk houd ik me bezig met het verbeteren van de inzet van het materieel en de mensen van Defensie. Om sneller, slimmer en beter te reageren dan de tegenstander. In veel gevallen gaat dit om het verschil tussen leven of dood. Tussen jouw leven of dat van de tegenstander. Het Bijbelse gebod ‘Heb uw vijanden lief’ zet mij vaak aan het denken. Is een sterke krijgsmacht wel een goed doel?

  Lees verder

 21. Ik wil meer zakgeld, een heleboel!

  30 oktober 2023 om 12:00 by Pieter Stam

  236-034 - column PieterStam.jpg

  Als kind kon ik altijd wel een reden bedenken om meer zakgeld te ontvangen. Meer was immers beter en het maakte mijn leven makkelijker. Waar dat geld vandaan kwam interesseerde me niet. Als ik het maar snel kreeg en meteen kon uitgeven. En wat is er dan makkelijker dan naar je ouders gaan? Een vergelijkbaar gevoel heb ik de laatste tijd bij de onvrede onder spaarders over de spaarrente bij hun bank. En bij de eis van studenten om geen rente te betalen op hun studielening.

  Lees verder

 22. Constitutionele toetsing vormt een risico voor christelijke politiek

  23 oktober 2023 om 12:00 by Jos Vleugel

  236-034 - column_JosVleugel.jpg

  De ChristenUnie pleit in haar verkiezingsprogramma voor constitutionele toetsing: een Constitutioneel Hof zou de bevoegdheid moeten hebben om wetten die langs het parlement zijn gegaan (formele wetten) te toetsen aan de Grondwet. Met het Toeslagen-schandaal in het achterhoofd vindt men dat er meer toezicht moet zijn op het werk van de wetgever. Constitutionele toetsing draagt echter nauwelijks bij aan de rechtsbescherming van de burger en zou bovendien christelijke politiek in de weg kunnen staan. 

  Lees verder

 23. Goed kwaad benoemen

  16 oktober 2023 om 12:00 by Jan Pieter Verweij

  236-034 - column_JPVerweij.jpg

  Afgelopen juni rapporteerde het Europese drugsagentschap EMCDDA opnieuw een stijging van het aantal drugsdoden in Europa. Nederland neemt hiervan ruim 16% voor haar rekening. Waar een klein land groot in kan zijn. We moeten wat kwaad is goed blijven benoemen.

  Lees verder

 24. Gelijkwaardigheid of grondstofgraai?

  9 oktober 2023 om 12:00 by Jonathan Don

  236-034 - column_JonathanDon.jpg

  Vorige week werd in de Tweede Kamer de ‘Afrikastrategie’ besproken: een document van 50 pagina’s dat de Nederlandse inzet voor de komende tien jaar op dit gigantische continent omschrijft. Het is de vraag of deze inzet zal leiden tot een gelijkwaardiger relatie met Afrikaanse landen. De ChristenUnie zou zich daar hard voor moeten maken.

  Lees verder

 25. Een kettingreactie met catastrofale gevolgen

  2 oktober 2023 om 12:00 by Wieke Ligtenberg

  236-034 - column_WietekeLigtenberg.jpg

  Wetenschappelijk onderzoek brengt niet zelden onvoorziene kettingreacties op gang, soms met catastrofale gevolgen. Dit geldt ook voor onderzoek met menselijke embryo’s. Laten we daarom terughoudend zijn met het versoepelen van de regels voor dit type onderzoek.

  Lees verder

 26. Wat hebben we gedaan?

  25 september 2023 om 12:00 by Jaap Roose

  236-034 - column_JaapRoos.jpg

  Met deze zin kwam er deze vakantie een einde aan mijn vakantie vibe. Ik genoot van een prachtige New Wine Zomerconferentie en een aantal weken Zuid Frankrijk met mijn gezin. Terwijl ik wat mijmerde over de polarisatie in het klimaatdebat kwam dit nieuwe lied van ‘Schrijvers voor Gerechtigheid’ opeens binnen:

  ‘Wat hebben we gedaan? We reisden en we vlogen, steeds verder en goedkoper. We zijn maar doorgegaan. We gingen grenzen over en sloten onze ogen. Wat hebben we gedaan? We aten wat we wilden, van over heel de wereld. We zijn maar doorgegaan. Vergaten wat we hadden op onze eigen akkers’.

  Lees verder

 27. Een alternatieve christelijk-sociale canon

  18 september 2023 om 12:00 by Marijke Huisman

  236-034 - column_Marijke Huisman.jpg

  Christelijk-sociale politiek is radicale politiek: politiek die geworteld is in bronnen uit het verleden. We zijn momenteel gezegend met drie partijen die zich beroepen op christelijk-sociale bronnen. Maar als we christelijk-sociale politiek haar radicaliteit willen teruggeven, is het noodzakelijk dat we dit denken niet versmallen tot een groepje ‘grote denkers’.

  Lees verder

 28. Te weinig Rijk voor sociale huur

  11 september 2023 om 12:00 by Daan Boerée

  236-034 - column_DaanBouree.jpg

  Rijk en provincies spraken vorig jaar af om 900.000 nieuwe woningen op te leveren voor 2030. Het vereiste aantal voor dit jaar wordt echter bij lange na niet gehaald. Een oplossing voor het woningtekort is door de val van het kabinet verder weg dan ooit. Om het tij te keren moet in het volgende kabinet weer een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening plaatsnemen.

  Lees verder

 29. Watermanagement in een veranderend kikkerlandje

  4 september 2023 om 12:00 by Bas Nanninga

  236-034 - column_Bas Nanninga.jpg

  Het klimaat in Nederland verandert. Daar zijn de meeste wetenschappers en politici het inmiddels wel over eens. We zullen ons ook in dit kikkerlandje moeten aanpassen aan het veranderende klimaat. Juist vanwege onze vele sloten, vaarten, plassen en meren is aanvoer van voldoende en schoon water belangrijk. Goed rentmeesterschap betekent dat we moeten investeren in schoon en voldoende water.

  Lees verder

 30. Neem digitaal mediagebruik op in het Nationaal Preventieakkoord

  10 juli 2023 om 12:00 by Marco de Bruijn

  236-034 - column_Marco de Bruijn.jpg

  Weg met smartphones in de klas, dat is het dringende advies van het ministerie van Onderwijs aan middelbare scholen. Ter verbetering van de concentratie van het brokkelbrein. Het is goed dat er meer aandacht is voor de omgang met digitale technologie, maar de overheid zou dit structureler moeten opnemen in haar beleid. Overmatig en onverstandig smartphone- en digitaal mediagebruik zou moeten worden ontmoedigd middels het Nationaal Preventieakkoord.

  Lees verder

 31. De waarheid maakt vrij

  3 juli 2023 om 12:00 by Nathalie Nede

  236-034 - column_Nathalie Nede.jpg

  De Keti Koti viering van afgelopen zaterdag zal weinig mensen ontgaan zijn. In zijn toespraak vroeg de Koning vergeving vroeg voor het Nederlandse slavernijverleden. Dit jaar herdenken en vieren we 150 jaar afschaffing van de slavernij. Overal in het land zijn er vieringen, komen er monumenten en er wordt zelfs gepleit voor een nationale feestdag. Deze aandacht is goed, maar vieren en herdenken lijkt ten koste te gaan van échte bewustwording van het slavernijverleden. 

  Lees verder

 32. Versoepel de band tussen werk en inkomen

  26 juni 2023 om 12:00 by Jochem Westert

  236-034 - column_Jochem.jpg

  Sinds de Toeslagenaffaire staat de menselijke maat hoog op de politieke agenda. Maatwerk in het sociaal domein is een belangrijk streven. Maar er is meer nodig.

  Lees verder

 33. De ideologische verleiding

  19 juni 2023 om 12:00 by Jurian van der Bijl

  236-034 - column_JurianvdBijl.jpg

  ‘Tegen de revolutie, voor het evangelie’, luidt een gevleugelde uitspraak van Groen van Prinsterer. Groen had ook kunnen zeggen: ‘tegen de ideologie, voor het evangelie’. De ideologische geest van de revolutie die Groen bekritiseerde bestaat nog, en leidt ook nu tot brokken. Een voorbeeld daarvan is de groep van tienduizend gezinnen die door ideologisch gedreven overheidsbeleid in armoede is gestort. Maar ook de ChristenUnie is niet immuun voor de verleiding van ideologie.

  Lees verder

 34. Van Gideonsbende naar Joabsclub

  5 juni 2023 om 12:00 by Mirjam Kosten

  Mirjam Kosten column

  Voormalig partijleider Gert-Jan Segers gebruikte graag het woord ‘Gideonsbende’ om de fractie in Den Haag aan te duiden. Het slechte nieuws is dat de associatie met de ChristenUnie wellicht een beetje is uitgewerkt sinds Forumleider Baudet in februari zijn boek De Gideonsbende uitbracht. Maar er is ook goed nieuws: er is een ander persoon uit de Bijbel die de ChristenUnie en de Haagse fractie kan inspireren. Ik heb het over Joab.

  Lees verder

 35. Overbrug de kloven in de samenleving met sociale grondrechten

  30 mei 2023 om 12:00 by Jos Maessen

  236-034 - column_mmc (2).jpg

  Er wordt veel gesproken over kloven in dit land. Tussen stad en platteland, burger en politiek, jong en oud, rijk en arm. Zijn dit verschillende kloven of zijn het symptomen van een diepere breuklijn in de samenleving?  Ik denk het laatste.  

  Lees verder

 36. Een Europa van waarden boven waarde

  22 mei 2023 om 12:00 by Marijke Huisman

  236-034 - column_Marijke Huisman.jpg

  Het politieke debat over de EuropeseUnie overstijgt zelden het niveau van ordinair gekibbel over geld. Deze gesprekken dragen bij aan een beeld van de EU waarin economische waarde centraal staat. Het is een beeld dat bij weinig mensen liefde zal oproepen.

  Het is daarom niet verrassend dat de opkomst voor Europese verkiezingen steevast laag is en Euroscepticische partijen de wind in de zeilen hebben. Om het tij te keren moeten we  een ander beeld van Europa schetsen; een beeld dat wij kunnen liefhebben.

  Lees verder

 37. Laten we afrekenen met de toetsdruk in het onderwijs

  12 mei 2023 om 12:00 by Ingrid Paalman en Marjolein Hartman

  In april benadrukte Dennis Wiersma, de minister voor het primair en voortgezet onderwijs, dat toetsen een leerling moeten helpen in zijn ontwikkeling. Maar in een brief aan de Tweede Kamer legt hij weer de nadruk op het voldoen aan normen. Het is tijd voor een duidelijke koers: we moeten minder gaan toetsen en nadrukkelijk aandacht besteden aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de breedste zin van het woord. 

  Lees verder

 38. Jeuk van de lentekriebels

  24 april 2023 om 12:00 by Cocky Drost

  236-034 - column_Cocky Drost.jpg

  Wat gaf het dit jaar een ophef: de Week van de lentekriebels. De week bestaat al sinds 2005, maar kreeg nog niet eerder zoveel aandacht. Bezorgde ouders vroegen zich af wat scholen hun kinderen voorschotelden en rel-gevoelige politici grepen hun kans om heel verontwaardigd te doen over lesmethodes die op scholen zouden worden aangeboden. Terugkijkend blijkt dat onder meer een trollenleger achter de ophef zat. Waarom kregen we ineens zo’n jeuk van de lentekriebels?

  Lees verder

 39. Derdelanders laten zien dat het asielbeleid anders kan

  17 april 2023 om 12:00 by Rien de Groot

  236-034 - column_Rien de Groot.jpg

  Sinds kort verwelkomen wij in onze kerk vluchtelingen uit Oekraïne. Begin dertig en goed Engels sprekend. Ze werken fulltime en delen trots hun selfies op sociale media. Hun wortels groeien rap in de vruchtbare grond van het nieuwe land. Maar nu komt de maar, deze broeder en zuster zijn studenten met Afrikaanse nationaliteiten. Als zogeheten ‘derdelanders’ genieten ze slechts tijdelijke bescherming. Hun situatie maakt duidelijk dat ons asielbeleid anders moet en kan.

  Lees verder

 40. Graaiflatie? Tijd voor prijscontroles.

  10 april 2023 om 12:00 by Ruben Ros

  236-034 - column_Ruben Ros.jpg

  De boodschappen worden razendsnel duurder. Tsja, inflatie, we worden nu eenmaal collectief armer, aldus onze vicepremier. Toch worden supermarkten iets minder snel armer. Ahold Delhaize zag de winsten in 2022 met 14% stijgen. Dit fenomeen is ondertussen bekend komen te staan als "graaiflatie", een fenomeen waarbij inflatie als voorwendsel wordt gebruikt voor exorbitante prijsverhogingen.

  Lees verder

 41. Om ons voedselsysteem in balans te brengen is meer nodig dan een vleestaks

  27 maart 2023 om 12:00 by Jens Mostert

  236-034 - column_Jens Mostert.jpg

  Op dit moment liggen vlees en zuivel niet voor een eerlijke prijs in de Nederlandse supermarkt. Het is een voorbeeld van een economisch systeem dat uit balans is en de kosten voor het milieu afwentelt op de volgende generatie. Mijn generatie. Om dit te corrigeren is veel meer nodig dan een vleestaks. 

  Lees verder

 42. Provinciaal energiebedrijf oprichten? Eerst de overheid gezond maken.

  20 maart 2023 om 12:00 by Jos Maessen

  236-034 - column_mmc (2).jpg

  Vorige week sprak Thijs van der Brink met Lilian Marijnissen op de radio over het plan om in Groningen een provinciaal energiebedrijf op te richten. “De overheid kan dat toch helemaal niet?” vroeg Thijs, “kijk maar naar alle schandalen!”. “Een neoliberale overheid niet” zei Marijnissen: “maar dat willen we ook niet”. Volgens mij hebben beiden gelijk: de overheid moet eerst worden genezen van het neoliberalisme, voordat ze nieuwe taken kan oppakken.

  Lees verder

 43. Sterk en waardig

  6 maart 2023 om 12:00 by Nathalie Nede

  236-034 - column_Nathalie Nede.jpg

  Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. We staan er dan bij stil dat een waardige behandeling van vrouwen niet vanzelfsprekend is. Dit geldt voor landen zoals Iran, maar ook voor Nederland. Politici van de ChristenUnie zouden dit bespreekbaar moeten maken.

  Lees verder

 44. Wie ons betalingsverleden beheerst, beheerst de toekomst

  23 februari 2023 om 12:00 by Anthonie Drenth

  236-034 - column_Anthonie Drenth.jpg

  Met het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ wordt een nieuw offensief tegen witwassers en terrorismefinanciers ingeluid. Dit keer met behulp van banken en hun data. Wat kan daar nu op tegen zijn? Nou, best veel: het voorstel is gebaseerd op wantrouwen ten opzichte van de burger. De ChristenUnie zou het niet moeten steunen.

  Lees verder

 45. De wijsheid om dwaasheid aan te durven

  20 februari 2023 om 12:00 by Simon Frans de Vries

  236-034 - column_Simon Frans de Vries.jpg

  Politici worden geacht wijs te zijn, omdat ze zijn gekozen om ontelbare onoverzichtelijke keuzes te maken. Daarvoor moeten ze onderscheiden welke waarden en prioriteiten ertoe doen. Én onbedoelde neveneffecten van hun keuzes voorkomen. Vooral bij dat laatste schiet menselijke wijsheid vaak tekort en kunnen we leren van de christelijke dwaasheid van Sint Franciscus: een dwaasheid van onverwachte ontmoetingen.

  Lees verder

 46. Niet onwetendheid, maar rechtvaardigheid inspireert christelijk-sociaal klimaatbeleid

  13 februari 2023 om 12:00 by Jan Werkman

  236-034 - column_jan_werkman.jpg

  Vorige week betoogde Michiel Plooij dat John Rawls een inspiratie kan zijn voor de klimaatpolitiek van de ChristenUnie. En hoewel het nuttig kan zijn om eens buiten de christelijk-sociale canon te kijken, is het niet raadzaam om Rawls’ gedachtenexperiment te gebruiken. De klimaatpolitiek van de ChristenUnie zou zich moeten baseren op een steviger fundament.

  Lees verder

 47. Wie onwetend is, kiest voor een radicaal klimaatbeleid

  6 februari 2023 om 12:00 by Michiel Plooij

  236-034 - column_Michiel Plooij.jpg

  Een bekend gedachtenexperiment van de filosoof John Rawls heet ‘de sluier van onwetendheid’. Kort gezegd stelt hij de vraag: als je van tevoren niet weet waar je in de maatschappij geplaatst zou worden, hoe zou je die dan inrichten? Binnen christelijk-sociale kringen is Rawls misschien niet de meest aangehaalde filosoof. Toch kunnen we van zijn gedachtenexperiment wel iets leren. Die les zou ook gevolgen moeten hebben voor onze visie op het klimaatbeleid.

  Lees verder

 48. Geweld tegen zorgverleners is niet normaal

  30 januari 2023 om 12:00 by Lianne Kleijer-Kool

  236-034 - column_Lianne Kleijer (1).jpg

  Twee weken geleden kwam bij een steekpartij in een jeugdzorginstelling een begeleidster om het leven. Steeds vaker worden we opgeschrikt door geweld tegen zorgverleners, soms met fatale afloop. Vaak zijn er afkeurende reacties van politici. Maar volgens sommigen is geweld ook een ‘risico van het vak’. Geweld is echter niet normaal. Zorgmedewerkers moeten beter beschermd worden.

  Lees verder

 49. Laten we minder geld uitgeven voor biodiversiteit

  23 januari 2023 om 12:00 by Annebeth Roor-Wubs

  236-034 - column_Annebeth Roor.jpg

  Vorige maand werd een lang verwacht VN-akkoord over biodiversiteit gesloten. Doelstelling is dat in 2030 zeker 30 procent van land en water op aarde beschermd gebied moet zijn. Al snel wordt er geschreven over kansen. Als we goed investeren, kan biodiversiteit wereldwijd tot 250 miljard dollar aan jaarlijks bruto binnenlands product en 350 miljard dollar ‘ecosysteemdiensten’ opleveren. Maar wat is er eigenlijk nodig voor biodiversiteitsherstel?

  Lees verder

 50. Experimenten met burgerraden hollen democratie uit

  16 januari 2023 om 12:00 by Margriet Donker-van der Vinne

  236-034 - column_Margriet Donker.jpg

  De afgelopen maanden waren de Provinciale Staten van Groningen ‘op expeditie’. Samen met jongeren, toneelmakers, onderzoekers en belangstellende inwoners zochten we naar de best mogelijke vormen van burgerparticipatie. Het resultaat van de Expeditie Participatie was een voorstel over hoe in de provincie Groningen burgerparticipatie vormgegeven moet worden. Eén onderdeel van dit voorstel was om naast de gekozen volksvertegenwoordiging te gaan experimenteren met burgerberaden en (gelote) burger-panels.  Hoewel het streven nobel is, hollen burgerberaden de bestaande lokale democratie uit en vergroten de kloof tussen inwoner en openbaar bestuur. En dat terwijl het vertrouwen in de overheid al zeer laag is, zeker in Groningen.

  Lees verder

 51. Meer diversiteit in de geneeskunde kan levens redden

  9 januari 2023 om 12:00 by Harriette Verwey

  236-034 - column_Harriette Verwey.jpg

  In de geneeskunde is de diagnostiek en behandeling van aandoeningen gebaseerd op wetenschappelijke feiten, de zo genoemde evidence-based medicine. Maar deze bewijzen zijn vooral gebaseerd op onderzoek bij een selecte groep, die voornamelijk bestaat uit witte mannen. Door meer aandacht te besteden aan diversiteit kunnen mensenlevens worden gered.

  Lees verder

 52. Niet locatiewrok maar diplomavoorkeur verklaart politieke tegenstellingen

  19 december 2022 om 12:00 by Bert van der Woerd- fotograaf: Wim Schut

  236-034 - column_Wim Schut.jpg

  Volgens Jan Steven Eilander zijn de huidige politieke tegenstellingen een kwestie van geografie. Progressief versus conservatief is passé. Randstad versus regio of grootstedelijk versus landelijk vormen de nieuwe politieke kloven. Werkelijk? Is de verharding in standpunten over pieten, gender, vlees eten en stikstof geografisch bepaald? Nee, het gaat om inkomens en diploma’s!

  Lees verder

 53. Gedeelde toekomst

  12 december 2022 om 12:00 by Nathalie Nede

  236-034 - column_Nathalie Nede.jpg

  Afgelopen najaar was ik voor het eerst in Suriname, het land waar mijn ouders zijn geboren. Een prachtig land met ongerepte natuur, maar ook een land waar de sporen van het slavernijverleden nog overal zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld de ooit prachtige houten koloniale panden, die er nu vervallen bijstaan.

  Lees verder

 54. Makkers staakt uw wild geraas

  5 december 2022 om 12:00 by Jan Steven Eilander

  Jan Steven maandagmiddag.jpg

  Het is een terugkerend verschijnsel in de Amersfoortse politiek. Mensen die elkaar oprecht niet lijken te begrijpen als het gaat om het gebruik van de beperkte ruimte in onze stad. Is het ieders vrijheid om een auto te bezitten en in de buurt van zijn woning te kunnen parkeren? Of betekent mobiliteit een (bak)fiets of het OV en als dat echt niet kan een deelauto? Het lijkt in de raad soms of we in verschillende werelden leven.

  Lees verder

 55. Maak Bruto Nationaal Geluk het doel van het kinderopvangbeleid

  28 november 2022 om 12:00 by Hanneke van Noort

  236-034 - column_Hanneke van Noort.jpg

  Er komt een hervorming aan als het gaat om kinderopvangbeleid. Het belangrijkste doel van deze hervorming ligt er dik bovenop: meer mensen moeten snel aan het werk. Het is duidelijk: kinderopvang laat de economie draaien. Ons Bruto Nationaal Product (BNP) is verheven tot een god die we in te veel sectoren van onze samenleving dienen. Wanneer we Bruto Nationaal Geluk nastreven in plaats van BNP, komen we tot andere afwegingen.

  Lees verder

 56. Het meeste bijzonder onderwijs deugt

  21 november 2022 om 12:00 by Juliette van de Beld

  236-034 - column_Juliëtte van de Beld.jpg

  Vormt de vrijheid van onderwijs een bedreiging voor onze samenleving? Volgens voormalig PvdA-politica Gerdi Verbeet is dat het geval. In Trouw stelde zij dat ‘het tolerante samenleven’ wordt belemmerd door artikel 23 van de Grondwet, waarin staat dat het bijzonder onderwijs door de overheid wordt betaald. Door een nieuwe wet voldoen meer richtingen aan het label ‘bijzonder’. Volgens Gerdi Verbeet is deze vernieuwing gevaarlijk, omdat hierdoor steeds meer eenzijdige scholen zouden ontstaan van kinderen met dezelfde levensovertuiging.

  Lees verder

 57. Geef boeren weer perspectief

  14 november 2022 om 12:00 by Hermen Vreugdenhil

  236-034 - column_Hermen Vreugdenhil.jpg

  “Hermen, ik ga staken!” Ik schoot in de lach toen Gerrit ’s morgens vroeg belde. Dat heb je met koeienboeren die er ’s ochtends vroeg al een halve dag op hebben. We spraken elkaar geregeld. Hij is een echte voorloper in de omslag naar kringloopboeren en altijd positief. Als er één is die er alles aan doet om zijn stikstofuitstoot te verlagen is het Gerrit wel.

  Lees verder

 58. Met de Bijbel om de oren

  7 november 2022 om 12:00 by Joel Voordewind

  236-034 - column_Joel Voordewind.jpg

  In de column van Ben Bloem wordt verwezen naar Bijbelteksten en daaruit wordt de oproep gedestilleerd dat we niet moeten tornen aan de rechten van vluchtelingen. Bloem zegt het zelf al: het is riskant om vanuit individuele Bijbelteksten politieke standpunten te verdedigen.

  Lees verder

 59. Torn niet aan de rechten van vreemdelingen

  31 oktober 2022 om 12:00 by Ben Bloem

  236-034 - column_Ben Bloem.jpg

  In de Bijbel worden stevige woorden gesproken over het schenden van rechten van vreemdelingen, zoals in Deuteronomium 27:19. Ook binnen onze partij worden stevige woorden over dit onderwerp niet geschuwd. Soms is dat nodig. En soms moet je nog eens uitleggen uit welke emotie en met welke bedoeling deze woorden zijn gezegd of geschreven. Dat bleek onlangs nog toen ik samen met driehonderd leden in een brief woorden gaf aan het verdriet en de boosheid over de mensonterende omstandigheden in Ter Apel en de oplossingen die het kabinet presenteerde.

  Lees verder

 60. Laten we het hebben over de oorzaak van de hoge asielinstroom

  17 oktober 2022 om 12:00 by Farshid Seyed Mehdi

  236-034 - column_Farshid Seyed Mehdi (1).jpg

  Op het afgelopen partijcongres werd uitgebreid gesproken over hoe we in Nederland omgaan met asielzoekers. Dat debat zal vast nog wel even doorgaan. Als Iraanse Nederlander vroeg ik aandacht voor de oorzaak van een groot deel van de asielaanvragen.

  Lees verder

 61. Herstel het vertrouwen met een burgerberaad

  10 oktober 2022 om 12:00 by Rosita Bussink-Verheij

  236-034 - column_Rosita Verheij.jpg

  De crises die Nederland momenteel kent, zijn niet meer op één hand te tellen: een gascrisis, stikstofcrisis, asielcrisis, personeelscrisis, woningcrisis en een klimaatcrisis. Veel van deze crises, zijn creeping crises. We zien ze aankomen, maar waar we doen er niets aan. Een creeping crisis kan leiden tot een meer fundamentele crisis: een vertrouwenscrisis. Burgers verliezen het vertrouwen in de overheid, omdat deze niet in staat blijkt om crises tijdig te signaleren en op te lossen. Een burgerberaad mét inspraak zou wel eens de oplossing kunnen zijn voor deze vertrouwenscrisis.

  Lees verder

 62. Stop de cultuurstrijd over bijzonder onderwijs

  3 oktober 2022 om 12:00 by Djarno Wiegman

  Djarno Wiegman.jpg

  Je kon er vergif op innemen dat de oprichting van de Renaissanceschool in Almere door iemand zou worden aangegrepen om te stellen dat het nu toch echt tijd is om afscheid te nemen van artikel 23 van de Grondwet. Maar dat deze voorspelbare oproep van Gerdi Verbeet kwam verbaasde me.

  Lees verder

 63. Schuldhulpverlening is mensenwerk

  26 september 2022 om 12:00 by Henk Baas

  236-034 - column_Henk Baas.jpg

  Zeven jaar lang was ik vrijwilliger bij de Gemeentelijke Kredietbank. Mijn taak was het begeleiden van mensen met problematische schulden. Mooi en dikwijls ook dankbaar werk. En voor mij als voormalig politiek bestuurder, ook erg leerzaam. Voor het eerst in mijn leven kwam ik in aanraking met een deel van de samenleving dat tot dan toe goeddeels buiten mijn gezichtsveld was gebleven. Mensen die soms de wanhoop nabij waren.

  Lees verder

 64. Christelijke-sociale politiek draait om bestaanszekerheid

  19 september 2022 om 12:00 by Reinier Roest

  236-034 - column_Reinier Roest.jpg

  “Als je voor een dubbeltje wordt geboren, wordt je nooit een kwartje” Het klinkt stellig. In uw gedachten komen mensen naar boven die in een achterstandswijk zijn geboren en nu wél met positieve energie midden in de maatschappij staan. Mensen die, ondanks een jeugd vol problemen, nu het verschil maken. Het zijn de uitzonderingen: dubbeltjes worden niet snel kwartjes.

  Lees verder

 65. Stikstofbeleid voor dummies

  12 september 2022 om 12:00 by Thea Kampert

  236-034 - column_Thea Kampert.jpg

  De discussie over stikstof wordt gedomineerd door extremen. Waar de een vindt dat de veehouderij tegen elke prijs moet worden beschermd, ook al gaat dat ten koste van kwetsbare natuur, roept de ander dat we überhaupt geen vee meer nodig hebben om onszelf te voeden. Hoe zorgen we voor verbinding en onderling begrip in deze gepolariseerde discussie?

  Lees verder

 66. Zoek rond Israël naar woorden die verbinden

  5 september 2022 om 12:00 by Eppo Bruins

  236-034 - column_Eppo.jpg

  Ik heb moeite met mensen die alles van Israël geweldig vinden en die kritiekloos juichen bij alles wat de Israëlische overheid zegt en doet. Ik heb net zo grote moeite met de tegenovergestelde flank: mensen die klakkeloos de propaganda geloven waarin de staat Israël wordt getypeerd als de grote onderdrukker, de koloniale bezetter. Beide extreme standpunten passen niet bij de ChristenUnie. Is de ChristenUnie niet de partij van enerzijds-anderzijds, van zorgvuldig formuleren?

  Lees verder

 67. Tussen profetie en principes

  29 augustus 2022 om 12:00 by Evert te Winkel

  236-034 - column_Evert te Winkel.jpg

  Accepteert ChristenUnie Indonesisch kolonialisme in Papoea Nieuw-Guinea? Of Russisch kolonialisme in Oekraïne? De vraag stellen is hem beantwoorden, volgens mij. Maar in welk opzicht verschilt het Israëlisch nederzettingenbeleid op de Westoever en de bezetting van de Golan-hoogte van deze overduidelijke vormen van kolonialisme? Toch knijpt de ChristenUnie voor Israël liever een oogje dicht. Hoe kan dat?

  Lees verder

 68. Geen gezin, maar gezien

  22 augustus 2022 om 12:00 by Maria Tiggelaar

  236-034 - column_Maria Tiggelaar.jpg

  Vlak voor de zomer bepleitte Hepke Deelstra in zijn column dat de ChristenUnie in deze roerige tijden actief partij moet kiezen voor het gezin. Ik werd er eerlijk gezegd niet warm van. Terwijl ik juist zoveel mooie mogelijkheden zie voor de ChristenUnie in het huidige politieke klimaat.

  Lees verder

 69. Dr. Trineke Palm nieuwe directeur Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie

  19 augustus 2022 om 12:27 by Veerle Boersma

  1500x500.jfif

  Trineke Palm is de nieuwe directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Zij volgt Emile van Velsen op, die in maart als interim-directeur aan de slag ging na het vertrek van Wouter Beekers. Palm was universitair docent Europese veiligheid aan de Nederlandse Defensie Academie.

  Lees verder

 70. Kies partij voor het gezin

  4 juli 2022 om 12:00 by Hepke Deelstra

  236-034 - column_Hepke Deelstra.jpg

  In het huidige, gefragmenteerde politieke landschap moet een partij duidelijk verwoorden waar zij voor staat. Wat mij betreft profileert de ChristenUnie zich als partij voor het gezin.

  Lees verder

 71. Tegenspraak is essentieel in een democratische rechtsstaat

  27 juni 2022 om 12:00 by Maartje Stahlie

  236-034 - column_Maartje Stahlie.jpg

  Kritische geluiden van buiten de overheid, maar zeker ook van binnenuit zijn essentieel om tijdig overheidsbeleid of wetgeving te corrigeren wanneer dat nodig is. 

  Lees verder

 72. De digitale wereld schreeuwt om een minister van digitale zaken

  20 juni 2022 om 12:00 by Maurits van der Kamp

  236-034 - column_Maurits van der Kamp.jpg

  Het was een grote teleurstelling bij de portefeuilleverdeling van Rutte IV afgelopen december: geen minister voor digitale zaken. Kamerlid Kees Verhoeven sprak terecht van “een halve staatssecretaris” en een “slappe hap”. Want naast deze staatssecretaris zijn er nog drie verschillende ministers verantwoordelijk voor digitale zaken. Meerdere kapiteins op één schip dus.

  Lees verder

 73. Extra geld voor de krijgsmacht is niet de oplossing

  13 juni 2022 om 12:00 by Cor Oudes

  236-034 - column_Cor Oudes.jpg

  Begin deze maand verscheen de nieuwe Defensienota. Bovenop de drie miljard die dit kabinet al structureel extra zou investeren in de krijgsmacht komt nog eens twee miljard euro. De omvang en de haast van de investeringen zijn duidelijk ingegeven door de Russische invasie van Oekraïne en genieten brede steun in de Kamer. Maar deze investeringen zijn niet het antwoord op deze crisis.

  Lees verder

 74. Gemaakt voor gebruik

  30 mei 2022 om 12:00 by Floris Kater

  236-034 - column_Floris Kater.jpg

  Als de toeslagenaffaire iets heeft laten zien dan is het wel de enorme impact van overheidsbeleid op burgers. Een positief gevolg is dat er meer oog lijkt te komen voor deze impact vóórdat beleid wordt uitgevoerd. Gelukkig maar, want overheidsland zal voor veel (kwetsbare) burgers niet zelden aandoen als een gevaarlijk doolhof. Hoe zorgen we dat zij hun weg beter kunnen vinden?

  Lees verder

 75. Mag het wél aan ons liggen?

  23 mei 2022 om 12:00 by Jan Werkman

  236-034 - column_jan_werkman (1).jpg

  We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Mede daarom stapten we vorig jaar opnieuw in een coalitie met VVD, D66 en CDA. ‘Aan ons mag het niet liggen’, nog zo’n krachtige motivatie. Wouter Jan de Graaf vroeg zich in november al af wat de prijs voor coalitiedeelname zou zijn. Net als hem probeerde ik het positief te bekijken. Want in een coalitie kun je veel voor elkaar boksen, ook als kleine partij met vijf zeteltjes. Na bijna een half jaar Rutte-IV vraag ik mij echter af: mag het eens wél aan ons liggen? Is het nog wel onze verantwoordelijkheid dit kabinet in stand te houden?

  Lees verder

 76. Religiekritiek mag een toontje lager

  16 mei 2022 om 12:00 by Robbert-Jan van de Werken

  236-034 - column_Robbert-Jan van de Werken.jpg

  Hoeveel ruimte moet er zijn voor kritiek op religieuze opvattingen en gelovigen? De recente verbanning van Geert Wilders van Twitter leidde tot hernieuwde discussie over deze vraag. Ook Gert-Jan Segers wierp zich in het debat. Segers stelde dat er veel ruimte moet zijn voor kritiek op een ‘vrijwillig aanvaarde levensovertuiging’ (lees: religie), in tegenstelling tot haat wegens ongekozen zaken zoals ras en geslacht. De impliciete boodschap was dat Wilders’ digitale verbanning onterecht is. Deze visie op religiekritiek wordt breder gedeeld in Nederland, maar vertoont volgens mij een aantal mankementen.

  Lees verder

 77. Cultureel erfgoed – écht gewaardeerd?

  9 mei 2022 om 12:00 by Susanne van den Beukel

  236-034 - column_Susanne van den Beukel.jpg

  Het hoofdstuk cultuur valt in onze verkiezingsprogramma’s vaak nogal kort uit. Ja, er is aandacht voor cultuureducatie, en terecht. Ook wordt herkend, dat cultuur sterk is verbonden met onze nationale en lokale geschiedenis. Objecten vertellen verhalen. Ze worden geprezen of zijn omstreden en zijn zo getuigen van onze identiteit. Maar wat is erfgoed ons écht waard? 

  Lees verder

 78. Van de marge naar de macht en weer terug

  25 april 2022 om 12:00 by Maarten van Nieuw Amerongen

  236-034 - column_Maarten Van Nieuw Amerongen.jpg

  In de afgelopen vijftien jaar zat de ChristenUnie meer dagen wél dan niet in de regering. En ook lokaal is de ChristenUnie een gewilde coalitiepartner. Een verschuiving van de marge naar de macht. Gevaar van deze verschuiving is dat de partij niet langer de luis in de pels is, maar juist onderdeel wordt van de pels. Om dat te voorkomen moeten we investeren in lokale kwaliteitsjournalistiek.

  Lees verder

 79. Homo economicus?

  19 april 2022 om 12:00 by Caroline Blom-de Ruiter

  236-034 - column_Caroline Blom.jpg

  In een maatschappij waarin er wordt verondersteld dat mensen beslissingen nemen op basis van economische overwegingen, is er momenteel een bizar fenomeen zichtbaar. Terwijl asielzoekerscentra vol zitten met potentiële arbeidskrachten worden net aangekomen oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne direct aan werk geholpen.

  Lees verder

 80. Doe recht aan de niet-stemmer

  11 april 2022 om 12:00 by Bert van der Woerd- fotograaf: Wim Schut

  236-034 - column_Wim Schut.jpg

  De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was nog nooit zo laag. Is het denken in termen van oppositie en coalitie wel verstandig als hun mandaat is gebaseerd op amper de helft van de kiezers?

  Lees verder

 81. Vóór het schrijven van een coalitieprogramma

  4 april 2022 om 12:00 by Hans Freije

  236-034 - column_Hans Freije.jpg

  De zoektocht naar een nieuwe coalitie is, zo is mijn ervaring, één van de spannendste momenten in een raadsperiode. Graag wil ik een paar tips geven voor deze periode.

  Lees verder

 82. Zeg maar nee

  28 maart 2022 om 12:00 by Ronald Buitenhuis

  236-034 - column_Ronald Buitenhuis.jpg

  Zomaar een snoepje pakken? Nee! ‘Mag ik nu TV kijken?’Nee, we gaan nu eten’. In je eentje de straat oversteken? Nee! We weten feilloos wat we kinderen moeten verbieden en voelen prima aan wanneer we ze moeten stimuleren en vrijlaten. 

  Kunnen we deze insteek eens meenemen naar wat er gebeurt in de jeugdzorg? In de komende weken wordt onderhandeld over coalitieprogramma’s. Maak daarin afspraken om kleine hulpvragen af te remmen. Politici moeten ‘nee’ durven zeggen tegen ouders en professionals. 

  Lees verder

 83. De ongezonde drang naar openbaarheid

  21 maart 2022 om 12:00 by Daphne Wind-Hoogeveen

  236-034 - column_41 (1).jpg

  Laat ik helder zijn. Ik ben voorstander van een overheid die transparantie en openbaarheid hoog in het vaandel heeft staan. Een overheid die verantwoording aflegt en informatie vrij toegankelijk maakt. En als de geheimhoudingsplicht wordt ‘misbruikt’, keur ik dat ten zeerste af. Maar het is ongezond om alles te willen weten.

  Lees verder

 84. Laat asielzoekers niet wachten

  14 maart 2022 om 12:00 by Annemiek Stam

  236-034 - column__.jpg

  In een lange rij staan Syriërs, Iraniërs, Kenianen, Irakezen, Eritreeërs te wachten op het podium met een ChristenUnie-blauwe tas in hun hand. Een kleur tas die we associëren met 'samen recht doen’. Maar tijdens deze voorstelling staat de tas symbool voor het welkomstpakketje in het asielzoekerscentrum.

  Lees verder

 85. Gemeenteraadsverkiezingen zijn nu belangrijker dan ooit

  7 maart 2022 om 12:00 by Jan Steven Eilander

  Jan Steven maandagmiddag.jpg

  Er is oorlog in het oosten van Europa, de Russische beer dreigt met nucleaire oorlogsvoering en een grote stroom vluchtelingen trekt door Europa. Lokale politiek kan nu futiel en onbetekenend aanvoelen. Wie maakt zich nog druk over een zonnepaneel hier of een fietspad daar? Toch zijn de gemeenteraadsverkiezingen juist nu belangrijk, misschien wel belangrijker dan solidariteitsacties voor Oekraïne.

  Lees verder

 86. Bouw voor gezinnen, het cement van de samenleving

  28 februari 2022 om 12:00 by Judith Klokkenburg

  236-034 - column_Judith Klokkenburg.jpg

  Ik woon en leef in de dichtstbevolkte stad van Nederland: Den Haag. Een stad die, net als de rest van het land, te maken heeft met een enorme wooncrisis. En de gevolgen zie ik om me heen. Leerkrachten en politieagenten die geen woning kunnen kopen en de stad (en hun banen!) verlaten. Ze vertrekken met hun gezinnen naar goedkopere oorden.

  Lees verder

 87. Een beetje coöperatief bestaat niet

  21 februari 2022 om 12:00 by Ruben van de Belt

  236-034 - column_Ruben vd Belt.jpg

  Het is tijd om kleur te bekennen: kiezen we voor de gebaande paden van de markt en een grote overheid of voor inwoners die zichzelf organiseren, het heft in handen nemen en met elkaar keuzes maken?

  Lees verder

 88. Besluitvormende burgerraden: een recept voor ongelukken

  14 februari 2022 om 12:00 by Frank Visser

  236-034 - column_frank_visser.jpg

  In veel gemeenten wordt met de nieuwe raadsperiode op komst nagedacht over nieuwe vormen van burgerparticipatie. Hoe zorg je dat meer mensen participeren en inwoners zich gehoord voelen?

  In de afgelopen jaren is er wereldwijd ervaring opgedaan met burgerberaden. Een burgerberaad is een zo perfect mogelijke afspiegeling van de bewoners van een gebied. Burgerberaden adviseren  (soms bindend) over vraagstukken die zich minder goed lenen voor een simpel voor of tegen.

  Zo gaven burgerberaden in IJsland en het Canadese British Columbia een uiteindelijk overgenomen advies over hun staatsinrichting. Het idee voor een burgerberaad wordt momenteel ook door milieugroeperingen gepromoot om te komen tot een breed gedragen klimaatbeleid. Het lijkt een mooie vorm van participatie van burgers. Maar toch ben ik niet enthousiast.

  Lees verder

 89. Geld maakt niet gelukkig, en ook geen beleid

  7 februari 2022 om 12:00 by Ruben Ros

  236-034 - column_Ruben Ros.jpg

  Het kersverse kabinet investeert recordbedragen. Investeringfondsen pompen de komende jaren miljarden in de energietransitie,  infrastructuur en innovatie. Ondertussen lopen de immense corona-steunpaketten nog altijd door. Al dit geld doet vermoeden dat de gure wind van bezuinigingen definitief is gaan liggen. Zelfs dit liberaal-confessionele kabinet (normaliter altijd in voor een “ombuiging”) wordt door virus-, stikstof- en koolstofdeeltjes gedwongen tot achterstallig onderhoud.

  Lees verder

 90. Opkomen voor wie kwetsbaar is

  31 januari 2022 om 11:45 by Popke Graansma

  236-034 - column_Popke.jpg

  Dat is toch voorgeprogrammeerd in het DNA van ieder ChristenUnie politicus zou je zeggen, maar is dat wel zo? Beperken we dat ‘opkomen voor wie kwetsbaar is’ vaak ook niet tot ‘de veilige keuze’? Een keuze die goed valt bij de achterban, een keuze waarmee je politiek geen risico loopt. Zo willen we ook best aandacht hebben voor de problematiek waar mensen met een LHBTQ+ achtergrond tegenaan lopen, maar moet dat dan gelijk weer gepaard gaan met het hijsen van de regenboogvlag? Deze vlag staat namelijk voor sommigen symbool voor een leefwijze die strijdig is met christelijke waarden. Bovendien: we vlaggen toch ook niet voor andere groepen? Hoe reageer je daar nu op als lokale ChristenUnie fractie?

  Lees verder

 91. Niet blindstaren op zonneparken

  24 januari 2022 om 12:00 by Willeke de Jager

  236-034 - column_Willeke.jpg

  Als we onze klimaatambitie in 2030 willen realiseren is het onvermijdelijk dat er op grote schaal hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt. In Apeldoorn ligt de focus op zon, want windenergie lijkt op de Veluwe onmogelijk door de wespendief, een beschermde vogelsoort. Om te investeren in zonne-energie kiest Apeldoorn voor zon-op-dak. Maar daarmee halen we onze doelstelling helaas nog niet. Er moet ook 250 hectare zonneparken worden aangelegd, verspreid over een dubbel aantal hectares.

  Lees verder

 92. Arbeidsmigranten: en nú recht doen!

  17 januari 2022 om 12:00 by Tjalling Vonk

  236-034 - column_Tjalling.jpg

  Rotterdam kent prachtige parken. Een stukje natuur in de stad om van te genieten en te recreëren. Maar wie goed kijkt ziet ook iets anders. Tentjes, slaapzakken en persoonlijke eigendommen. En ‘s avonds mensen die de beschutting opzoeken om te kunnen slapen. Het park als een plek om te overleven. Het zijn voor een groot deel arbeidsmigranten. Toen zij naar ons land kwamen werd hen niet alleen een baan, maar ook een huis beloofd. Maar het verlies van een baan betekende in de praktijk vaak ook verlies van huisvesting. Zo werd die belofte gebroken. 

  En het universele mensenrecht op onderdak dan? Die belofte geldt in ons land niet voor iedereen. In het ambtelijke jargon worden deze mensen namelijk ‘niet rechthebbenden’ genoemd. Maar hoezo eigenlijk?

  Lees verder

 93. Naar een drugsvrij Amsterdam

  10 januari 2022 om 12:00 by Gerjan van den Heuvel

  236-034 - column_Gerjan.jpg

  Het wekelijkse moment waarop ik me mateloos stoorde aan mijn eigen stad was jarenlang de zondagochtend, vlak voor de kerkdienst begon. Ik reisde dan met de metro naar het Centraal Station. Vanaf daar liep ik naar de Noorderkerk. Op de hoek van de Singel en de Brouwersgracht stuitte ik steevast op een weeïge walm. Kwart voor tien ’s ochtends, vlak voor de ontmoeting met God, nog even door je wekelijkse wietlucht roeien.

  Lees verder

 94. Waarom etnisch profileren fout is

  20 december 2021 om 12:00 by Jos Maessen

  236-034 - column_mmc (2).jpg

  Vanaf de jaren tachtig heeft Nederland een identiteitspolitiek gevoerd die was gericht op als problematisch beschouwde groepen migranten uit Turkije en Marokko. Veertig jaar later zijn we een intolerante, racistische en gesegmenteerde samenleving aan het worden met een sterke islamfobie. De succesvolle integratie van immigranten lijkt verder weg dan ooit. Het buitenland kijkt met stijgende verbazing naar ons beleid en wat wij als normaal taalgebruik zijn gaan beschouwen in het integratiedebat. Hoe is het zover gekomen?

  Lees verder

 95. Menselijke maat noodzakelijk voor politici

  13 december 2021 om 12:00 by Nadine Boers

  nadine boers mmc.jpg

  Er mist iets wezenlijks in de politiek en het lijkt politici op te breken. Ik heb het over reflectie. Het liefst in een vast ritme met een vaste groep mensen. Noem het een intervisiegroep.  

  Lees verder

 96. Hoeveel bevolkingsgroei kunnen we aan?

  6 december 2021 om 12:00 by Jan Steven Eilander

  Jan Steven Groen foto.jpg

  Immigratie en bevolkingsgroei. Het zijn onderwerpen die door de polemieken over de Corona-crisis naar de achtergrond verdrongen zijn. Maar niet voor lang; de Wit-Russische dictator Lukashenko herinnert Europa hardhandig aan haar achilleshiel. Hoe combineer je de Europese focus op mensenrechten met het begrenzen van asielmigratie?

  Lees verder

 97. Hopen op een grijs regeerakkoord

  29 november 2021 om 12:00 by Lydia Broekhuis-Reinders

  236-034 - column_lydia_broekhuis.jpg

  In 2018 werd de stichting Dare to be Grey opgericht met als doel om het ‘grijze’ midden te versterken in een wereld waarin vooral zwart-witte geluiden zijn te horen. De oorsprong, twee jaar eerder, lag in een idee om meer nuance aan te brengen in het debat van de vluchtelingencrisis. 

  Dare to be grey wil meer nuance in de samenleving. En als ik kijk naar de kabinetsformatie denk ik: er valt nog een hoop te vergrijzen. Dan heb ik het niet over de informateurs, maar over het taalgebruik.

  Lees verder

 98. Welke prijs voor coalitiedeelname?

  22 november 2021 om 12:00 by Wouter Jan de Graaf

  236-034 - column_wouter_jan_de_graaf.jpg

  Een jaar geleden, sprak Gert-Jan Segers de volgende woorden uit op het partijcongres: “De prijs voor onze coalitiedeelname wordt hoger.” “Als een toekomstige coalitie onze zetels wil, dan krijgen ze onze idealen.” De boodschap was duidelijk: de ChristenUnie ziet het zitten om weer mee te regeren, maar (!) de eisen gaan omhoog.

  Lees verder

 99. Doe recht aan de wegwerpmens

  15 november 2021 om 12:00 by Klariska ten Napel

  236-034 - column_45.jpg

  Even wat kobalt bestellen om mijn batterij te maken. In de zoekmachine tik ik ‘hoe bouw ik een laptop’ in op zoek naar een tutorial. Oh wacht, zelf een laptop bouwen kan ik niet. Jij vast ook niet. Ik moet er dus één kopen. In deze coronatijd hebben we massaal ontdekt hoe onmisbaar laptops zijn. Dankzij deze digitale apparaten konden onze levens tijdens lockdowns doorgaan. Als ze het begeven gaan we snel op zoek naar een nieuwe. Gelukkig is er keus genoeg.

  Lees verder

 100. Een recept voor herstel van vertrouwen

  8 november 2021 om 12:00 by Jeroen Troost

  236-034 - column_jeroen.jpg

  Slechts drie op de tien Nederlanders heeft vertrouwen in de overheid. Een cijfer waar ik deze week van schrok. Het herstel van dat vertrouwen is urgent. Want wat het kabinet ook aanpakt - en er moet veel gebeuren!- loopt vast zonder een bodem van vertrouwen. 

  Lees verder

 101. Een nieuwe bestuurscultuur? Ga eerst eens luisteren.

  1 november 2021 om 12:00 by Daphne Wind-Hoogeveen

  236-034 - column_41.jpg

  Ze mogen ook aanschuiven aan de onderhandelingstafel van de formatie. De ouders die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire en de Groningers met aardbevingsschade. Op deze manier willen de partijen een begin maken met een nieuwe bestuurscultuur, meldden de formateurs onlangs tijdens een persconferentie.

  Lees verder

 102. Geen regeerakkoord maar een verbond

  25 oktober 2021 om 12:00 by Joost Schroevers

  236-034 - column_joost.jpg

  De overheid houdt ons slechts een spiegel voor, zo stelde Eppo Bruins in zijn Groenlezing. Een andere, meer barmhartige overheid begint bij onszelf. Maar wat betekent dat dan voor de rol van politici? En wat zou een regeerakkoord daaraan bij kunnen dragen?

  Lees verder

 103. Geen grotere gemeenten graag

  18 oktober 2021 om 12:00 by Laurens Wijmenga

  Laurens Wijmenga column

  Met enorme opgaves op het gebied van klimaat-, stikstof en woonbeleid lijkt schaalvergroting in het openbaar bestuur een logische route. Het nieuwe kabinet doet er echter goed aan om steeds oog te houden voor de menselijke maat.

  Lees verder

 104. Een betrouwbare overheid? Verhoog de belastingen!

  11 oktober 2021 om 12:00 by Jan Dirk Stam

  236-034 - column_40.jpg

  Sigrid Kaag vergeleek de ChristenUnie in juni met een roestige auto. Deze metafoor past echter beter bij de overheid. Het is aan de ChristenUnie om sámen met D66, VVD en CDA deze auto weer op de weg te krijgen. Daarbij moeten impopulaire maatregelen niet worden geschuwd.

  Lees verder

 105. Is er pensioen voor mij?

  4 oktober 2021 om 12:00 by Thobias Galenkamp

  236-034 - column_Tobias.jpg

  Johan Remkes staat volop in het werkende leven. Na 40 jaar in politiek en openbaar bestuur is hem nog geen pensioen gegund. Staat dit ons allemaal te wachten? Het volgende kabinet doet er goed aan duidelijkheid te scheppen.                                                                                                                                          

   

  Lees verder

 106. De Maatwerkillusie

  27 september 2021 om 12:00 by Ruben Ros

  236-034 - column_Ruben Ros.jpg

  We kunnen er op wachten. Als de ChristenUnie mag aanschuiven aan de formatietafel zal ze daar inzetten op ‘maatwerk’. De ChristenUnie is echter meer dan de afdeling klantcontact van de VVD. We doen er goed aan om niet alleen ombudsman, maar ook visionair te zijn.

  Lees verder

 107. Een tandje sneller graag

  20 september 2021 om 12:00 by Harm van der Wilt

  236-034 - column_harm.jpg

  Beste Remkes, Rutte en Kaag, kan de formatie misschien een tandje sneller? Want het laatste rapport van het IPCC vraagt dringend om actie. We zullen al moeten leren leven met 1,5 graden temperatuurstijging. Maar we koersen nu af op een stijging van meer dan twee graden. Als we een leefbare planeet willen nalaten voor de volgende generaties zullen we echt in een hogere versnelling moeten gaan.

  Lees verder

 108. Formeren: therapie in een boze samenleving

  13 september 2021 om 12:00 by Nadine Boers

  nadine boers mmc.jpg

  Het is misschien een spannende vergelijking, maar in de geestelijke gezondheidszorg proberen we moeizame groepsprocessen te begrijpen door ook naar onszelf, de behandelaars, te kijken.

  Lees verder

 109. Op verkiezingen voorsorteren? Eerst een minderheidskabinet proberen.

  6 september 2021 om 12:00 by Arjan Westerveld

  236-034 - column_Arjan.jpg

  Vorige week riep Jan Steven Eilander formateur Hamer op om de handdoek in de ring te gooien. Diezelfde dag volgde de definitieve nee van VVD en CDA tegen GroenLinks/PvdA en het even definitieve nee van D66 tegen Christenunie. Ik besef dus heel goed dat dit betoog spoedig ingehaald kan worden door de actualiteit.

  Wellicht zijn er immers, zoals Eilander hoopt, volgende week al nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Daarmee zouden we echter het kind van een democratische verkiezingsuitslag met het vieze badwater van de formatie weggooien. Ik hoop op een alternatief voor verkiezingen, namelijk een minderheidskabinet. Gelukkig wordt deze optie terwijl ik dit schrijf steeds meer mainstream.

  Lees verder

 110. Stuur deze Tweede Kamer naar huis

  30 augustus 2021 om 12:00 by Jan Steven Eilander

  Jan Steven maandagmiddag.jpg

  Beste mevrouw Hamer,

  Hoe gaat het met u? Als ik in uw schoenen stond zou ik ondertussen behoorlijk moedeloos zijn. Ruim 5 maanden na de verkiezingen worden we nog altijd bestuurd door een kabinet dat voor die verkiezingen al demissionair was.

  Lees verder

 111. De trein: een goed alternatief voor vliegen

  12 juli 2021 om 12:00 by Frank Visser

  236-034 - column_frank_visser.jpg

  In 2019 vertrokken en arriveerden bijna 500.000 vliegtuigen op Schiphol. Een groot deel naar bestemmingen op korte afstand. Alleen al naar Londen vertrokken voor de corona-uitbraak ongeveer 50 vliegtuigen per dag. Dat zijn meer dan 35.000 starts en landingen per jaar. Voor steeds meer van dit soort bestemmingen op korte afstand (tot 1250 kilometer) is de trein een goed alternatief.

  Lees verder

 112. Vliegen is zo gek nog niet

  5 juli 2021 om 12:00 by Jarno Volmer

  236-034 - column_Jarno.jpg

  In het verleden wisten Nederlanders continenten te verbinden en onze positie als handelsnatie te vestigen. Toen deden we dat met schepen die maandenlang van huis waren. Vandaag gaat het gelukkig een stuk sneller met het vliegtuig. Maar de milieubelasting dan? Laat ik enkele vooroordelen wegnemen en nuance aanbrengen.

  Lees verder

 113. Voor een radicaal klimaatbeleid, uit liefde voor de schepping

  28 juni 2021 om 12:00 by Kirsten Alblas

  236-034 - column_kirsten.jpg

  God heeft ál Zijn schepselen lief. Niet alleen ons, welvarende, veelal witte mensen. Oók de mensen in het mondiale Zuiden, die nauwelijks hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis, maar er wel nu al grote last van ondervinden. Oók vergeten (dier)soorten zoals de Bramble Cay-mozaïekstaartrat, uitgestorven door de klimaatcrisis. 

  Daarom moeten we ons juist als ChristenUnie hard maken voor een stevig klimaatbeleid. Geen gerommel in de marge, maar radicale verandering. Rechtvaardig, voor de hele Schepping. Zonder uitstel, want wij zijn de laatste generatie die de schade van de klimaatcrisis kan beperken.

   

  Lees verder

 114. Wij moeten al ons handelen toetsen op Ecocide

  21 juni 2021 om 12:00 by Jos Maessen

  236-034 - column_mmc (1).jpg

  Volgens Jan Steven Eilander is de stelling dat wij ‘de laatste generatie zijn die iets aan klimaatverandering kan doen’ een vorm van doemdenken die de ChristenUnie niet past. Wij mogen toch vertrouwen op God?

  Voor mij staat niet ter discussie dat we mogen vertrouwen op God. Wel of en wanneer Hij aan ons vraagt om te handelen. Als wij, ondanks talrijke waarschuwingen ingegeven door Hem, niet handelen kan daardoor onherstelbare schade aan de schepping ontstaan. We moeten dan handelen, omdat het anders fout afloopt, én we mogen dat doen in vertrouwen op een goede afloop.

  Lees verder

 115. Doemdenken over klimaat past ChristenUnie niet

  14 juni 2021 om 12:00 by Jan Steven Eilander

  Jan Steven maandagmiddag.jpg

  Soms vormen twee woorden of het schrappen ervan het verschil tussen verantwoordelijkheid nemen in vertrouwen enerzijds en wanhoop en doemdenken anderzijds. Op het verkiezingscongres van januari stemde de ChristenUnie in met een hele stapel moties en amendementen, welke van het bestuur het preadvies “overnemen” gekregen hadden. Met de gezagsgetrouwheid die ons van oudsher past, stemde het congres in grote meerderheid voor het pakket.Eén amendement had echter nooit onderdeel van dat pakket mogen uitmaken en had wat mij betreft het predicaat “ontraden” moeten krijgen. Dit amendement schrapte slechts de woorden “misschien wel”. Maar daarmee veranderde het programma van een hoopvol realistische blik op de toekomst, in een onheilspellend verhaal dat appelleert aan een krampachtig maakbaarheidsstreven. 

  Lees verder

 116. Herstel het vertrouwen met een rechtvaardige arbeidsongeschiktheidswet

  7 juni 2021 om 12:00 by Hans Schipper

  236-034 - column_hans schipper (1).jpg

  Vorige week schreef Jan-Henk Verburg dat voor herstel van het vertrouwen in de overheid een beter toezicht op de naleving van wetten nodig is. Vertrouwen in de overheid begint echter bij rechtvaardige wetten die goed worden uitgevoerd. Dat speelt in het bijzonder in de sociale zekerheid. De afgelopen 30 jaar ging de overheid steeds meer uit van zelfredzaamheid van burgers. De motieven daarvoor waren het behoud van concurrentiekracht van bedrijven en het voorkomen van misbruik van sociale voorzieningen. De toeslagenaffaire maakte zichtbaar hoe onrechtvaardigheid is doorgedrongen tot in de haarvaten van ons rechtssysteem.

  Lees verder

 117. Gebrek aan controle leidt tot rampen

  31 mei 2021 om 12:00 by Jan Henk Verburg

  236-034 - column_henk.jpg

  In de laatste Groen brak WI directeur Wouter Beekers een lans voor een overheid die de burger benadert vanuit vertrouwen. Dat lukt de overheid al aardig als het gaat om bedrijven: ondernemers mogen bijvoorbeeld zelf verklaren dat zij aan de regels rondom voedselveiligheid en milieu voldoen. Maar dit vertrouwen op  de blauwe ogen van ondernemers is ronduit naïef. Het leidt, in combinatie met de afbraak van controle en handhaving door politici  tot rampen zoals voedselschandalen, verontreinigde grond, dierziekten en pandemieën. Die leveren grote schade op en ondermijnen het vertrouwen in de overheid.

  Lees verder

 118. We moeten het hebben over eurobonds

  25 mei 2021 om 12:00 by Riekert te Velde

  236-034 - column_riekert.jpg

  Twee weken geleden werd door Wubbo Wierenga een lans gebroken voor een democratischer muntunie. Die poging werd vorige week door Lambert Pasterkamp vergeleken met stucwerk. Stucwerk is misschien niet de beste manier om de breuklijnen in de Europese Unie te dichten, maar ook het dichtpleisteren van een discussie óver deze  breuklijnen is contraproductief. Wie weet bedekken we daarmee immers ook een mogelijke oplossing voor een reëel probleem van de Europese integratie.

   

  Lees verder

 119. Stucwerk Europa

  17 mei 2021 om 12:00 by Lambert Pasterkamp

  236-034 - column_lambert.jpg

  Een paar weken geleden is er bij ons thuis een muurtje gestuct. Lekker glad, makkelijk hanteerbaar voor de verfroller. 

  Er is veel kritiek op het democratisch gehalte van de Europese Unie. Wubbo Wierenga kon met zijn column op deze plek vorige week zo aansluiten in de rij. Van populist tot eurofiel, niemand is helemaal tevreden.

  Lees verder

 120. Voor een slagvaardige én democratische muntunie

  10 mei 2021 om 12:00 by Wubbo Wierenga

  236-034 - column_wubbo.jpg

  “Europese macht kan ook heilzaam zijn” was de kop boven een interview in het FD waarin Gert-Jan Segers uitlegde dat hij niet langer argwanend staat tegenover “superstaat Europa”. Veel beter is het om de vraag te stellen: “waar kan de macht en kracht van de EU ons verder helpen?” Vooral voor grensoverschrijdende thema’s – migratie, asiel, klimaatverandering, belastingontwijking – ziet hij dat de macht en kracht van Europa het verschil kan  maken. En ook voor financieel-monetair beleid geldt dat de gezamenlijke aanpak die al is ingezet met de muntunie eigenlijk onontkoombaar is.  

  Lees verder

 121. Verdeeld land? Versterk de rechtsstaat met een preambule!

  3 mei 2021 om 12:00 by Harmjan Vedder

  236-034 - column_laurens_2.jpg

  Een inleiding bij de grondwet is een slecht idee, vindt Jan Werkman. Hij wil gedeelde waarden liever bevorderen via debat, media en het onderwijs. Een glibberig pad. Een preambule is juist (onderdeel van) een uniek, rechtsstatelijk antwoord op het normen en waarden debat.

  Lees verder

 122. Gedeelde waarden ontstaan niet door een preambule op de Grondwet

  26 april 2021 om 12:00 by Jan Werkman

  236-034 - column_jan_werkman.jpg

  Het is vrij simpel om de aandacht van een filosoof te grijpen in de politiek: begin over normen en waarden. Aan de ene kant zijn normen en waarden ongelooflijk belangrijk in ons leven. En tegelijkertijd weet iedereen hoe ongrijpbaar ze kunnen zijn. In deze tijd van schijnbaar groeiende polarisatie is het begrijpelijk dat velen verlangen naar versterking van onze ‘kernwaarden’. Maar het voorstel in het verkiezingsprogramma om deze kernwaarden op te nemen in een preambule op de Grondwet slaat de plank volledig mis.

  Lees verder

 123. Een gemiste kans

  19 april 2021 om 12:00 by Frans Godschalk

  236-034 - column_frans.jpg

  Henk Valk vindt dat taakspecialisatie niet ten koste mag gaan van de grondwettelijke hoofdtaken van de Nederlands krijgsmacht. Ik deel die opvatting voor zover het gaat om grondwettelijke taken zoals het ondersteunen van de overheid bij nationale rechtshandhaving en rampenbestrijding. Maar het is niet goed denkbaar hoe we zonder specialisatie invulling kunnen geven aan de andere grondwettelijke hoofdtaken: de verdediging van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied en de  bescherming van de internationale rechtsorde.

  Lees verder

 124. Alles zelf doen is een illusie

  12 april 2021 om 12:00 by Deborah Lassche

  236-034 - column_.jpg

  De Meidagen van 1940 zijn een herinnering waar vermoedelijk elke Nederlander een ongemakkelijk gevoel bij krijgt. Zelfs ik, terwijl het mijn opa was die op de Grebbeberg lag. Henk Valk schreef in zijn column dat de toenmalige gebeurtenissen een waarschuwing bevatten voor nu. Dat ben ik met hem eens. Toch deel ik zijn conclusie niet.

  Lees verder

 125. Voor een zelfstandige krijgsmacht

  6 april 2021 om 12:00 by Henk Valk

  236-034 - column_henk valk.jpg

  Misschien heb ik wel een tweede-generatie oorlogstrauma. De laatste jaren besef ik mij hoe mijn wereldbeeld gestempeld is door de Tweede Wereldoorlog. Ik ben opgegroeid met de verhalen van mijn ouders en grootouders over die oorlog. Ik las er boeken over. Uit die verhalen begreep ik dat de staat van onze defensie slecht was. Dat Nederland in de meidagen van 1940 overrompeld werd en in slechts vijf dagen op de knieën gedwongen. Het feit dat we daarna vijf jaar onder bezetting leefden van het meest kwaadaardige regime uit de geschiedenis, heeft mij angst aangejaagd.  

  Lees verder

 126. Goede samenwerking maakt democratische experimenten overbodig

  29 maart 2021 om 12:00 by Wietse de Boer

  column_wietse de boer

  De roep om een correctief referendum of burgerraden tonen aan dat de band tussen kiezer en gekozene aan onderhoud toe is. Een keer per 4 jaar stemmen is gewoon te weinig. Als we niets doen worden verkiezingen slechts een moment om wantrouwen uit te spreken over politici.

  Lees verder

 127. Neem geen genoegen met kernenergie. Kies voor innovaties.

  22 maart 2021 om 12:00 by Willemijn van Donk, Job Schutte

  236-034 - column_willemijn.jpg

  De politieke standpunten over kernenergie komen grofweg overeen met de bekende links-rechts verdeling. Rechtse partijen verwelkomen het als dé oplossing voor de energietransitie. Linkse partijen zien er geen heil in. Keurige middenpartijen, zoals de ChristenUnie, zitten ergens halverwege. En dat is lastig want ergens voor noch tegen zijn, dat klinkt niet bepaald overtuigend: ‘we houden de deur maar open, want eigenlijk weten we het gewoon nog niet.’

  Lees verder

 128. Kies voor digitale burgerraden in plaats van een correctief referendum

  15 maart 2021 om 12:00 by Jos Maessen

  236-034 - column_mmc Jos maessen.jpg

  De afgelopen twee weken hebben Arjan Westerveld en Jan Werkman columns geschreven over het referendum. Het leverde een mooie discussie op. Zij benaderen het referendum vooral vanuit de staatsrechtelijke verhoudingen. Hoe is de relatie tussen kiezers en volksvertegenwoordigers? En moet democratische besluitvorming gecorrigeerd kunnen worden? Ik wil echter graag een ander perspectief inbrengen, namelijk dat van digitalisering.

  Lees verder

 129. Het referendum is de oplossing niet

  8 maart 2021 om 12:00 by Jan Werkman

  236-034 - column_jan_werkman.jpg

  Arjan Westerveld zegt het terecht in zijn column vorige week: àls je kiest voor een correctief referendum, dan moet je het goed doen. Maar zelfs met de verbeteringen die hij voorstelt is het discutabel of een referendum een goed idee is. Laten we eerst een stap terug doen en de principiële vraag stellen: voor welk probleem is een correctief referendum de oplossing? Vaak wordt dan gewezen op het gebrek aan vertrouwen in de politiek. Eens in de vier jaar stemmen zou kiezers onvoldoende het gevoel geven dat zij gehoord worden. Ons democratische stelsel zou ongeschikt zijn om het vertrouwen van kiezers terug te winnen. En dus moet het op de schop.

  Lees verder

 130. Het referendum: beter geen noodrem, dan een defecte

  1 maart 2021 om 12:00 by Arjan Westerveld

  236-034 - column_Arjan.jpg

  Een referendum als noodrem. De afgelopen twintig jaar is die uitdrukking vaak gebruikt wanneer binnen de ChristenUnie werd gesproken over referendaBijvoorbeeld door oud-senator Jurn de Vries, de commissie Schutte en, in zijn laatste boek, partijleider Gert-Jan SegersDe metafoor van de noodrem maakt duidelijk dat het referendum slechts is bedoeld als aanvulling op de representatieve democratie. De kans op misbruik moet –net als in de trein - zo klein mogelijk blijven. 

  Lees verder

 131. Kernenergie: het puzzelstukje dat (nog) niet past

  22 februari 2021 om 12:00 by Harm van der Wilt

  236-034 - column_harm.jpg

  Nederland puzzelt. Niet alleen om de lockdown door te komen maar ook over de energieopwekking in de toekomst. Beleidsmakers, inwoners en bedrijven staan over de tafel heen. Iedereen houdt een puzzelstukje vast. Er wordt gelet op betaalbaarheid, geschikte locaties en draagvlak. Langzaam maar zeker worden de contouren zichtbaar van een energiesysteem dat onuitputtelijke energie levert zonder roofbouw te plegen op onze planeet. En dat alles voor 2050.

  Lees verder

 132. Kernenergie: een stralende toekomst...?

  15 februari 2021 om 12:00 by Jan Wijmenga

  236-034 - column_jan wijminga.jpg

  Jan Steven Eilander pleitte vorige week voor ‘koele rekensommen’ en een ‘groen-realistische aanpak van de energietransitie’. Maar zoals de titel van zijn column ‘kiezen voor kernenergie is groen realisme’ al weggaf: de auteur wil ergens heen met deze berekeningen. 

  Lees verder

 133. Kiezen voor kernenergie is groen-realisme

  8 februari 2021 om 09:48 by Jan Steven Eilander

  Jan Steven maandagmiddag.jpg

  Het congres van de ChristenUnie stemde onlangs in met een amendement op het verkiezingsprogramma waarmee de deur voor nieuwe kerncentrales open wordt gezet. Een historische stap? Wellicht; duidelijk is in ieder geval dat de brede maatschappelijke opvatting ten aanzien van deze energiebron in vrij korte tijd gekanteld is. VVD, CDA en zelfs D66 omarmen de energiebron in hun verkiezingsprogramma als onmisbaar onderdeel van de energievoorziening van de toekomst. Dit was 3 jaar geleden ondenkbaar.

  Lees verder

 134. Debatcultuur

  1 februari 2021 om 12:00 by Bas de Groot

  Bas de Groot column

  Binnen veel politieke partijen was het de afgelopen jaren hommeles. Onvrede over de politiek leider of heftige interne debatten. Hiermee vergeleken is de ChristenUnie een oase van rust. Dat is positief, maar andere kant: hebben we het niet te gezellig met elkaar? Wordt het niet tijd voor meer debat?

  Lees verder

 135. Menselijke maat

  25 januari 2021 om 12:00 by Joëlle Gooijer-Medema

  Joelle Gooijer

  Politieke partijen zijn het over weinig eens. Maar deze dagen is er één credo te horen waar links en rechts, coalitie en oppositie het over eens zijn: de menselijke maat moet terug in het beleid.  Maar zo eensgezind als dit klinkt, zo problematisch kan ook dit voornemen in de uitvoering worden.

  Lees verder

 136. Maak het simpel

  18 januari 2021 om 12:00 by Wietse de Boer

  column_wietse de boer

  Het concept verkiezingsprogramma van de ChristenUnie maakte mij blij, ook al zijn er nog de nodige verbeterpunten. Een van die punten gaat over het toezicht op uitvoeringsorganisaties, zoals de belastingdienst, het UWV en de IND. Daar is veel misgegaan de laatste jaren. Kern daarvan is dat systemen leidend zijn geworden en mensen uit zicht zijn geraakt en zelfs dreigen in het systeem vermalen te worden. Dat kan en mag niet.

  Lees verder

 137. Deplorables

  11 januari 2021 om 12:00 by Jan Steven Eilander

  Jan Steven maandagmiddag.jpg

  De bestorming van het Amerikaanse Capitool is een ongekend en bizar slotstuk van wat volgens velen de geschiedenis in zal gaan als het slechtste presidentschap in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Na een opzwepende toespraak van de president gebeurde uiteindelijk dat wat niemand had voorzien: een woedende menigte wist het capitool binnen te dringen. Gekozen volksvertegenwoordigers moesten rennen voor hun leven en het duurde uren voordat de politie de orde hersteld had en Vicepresident Pence de vergadering kon heropenen.

  Lees verder

 138. Uit elkaar voor de kinderen

  21 december 2020 om 12:00 by Nadine Boers

  nadine boers mmc.jpg

  Tim is boos op zijn moeder, omdat ze niet gescheiden is van zijn gewelddadige vader. Door een breuk met vader had moeder hem kunnen beschermen tegen diens grillen. ‘Dit gaat te ver, hier haal ik je vandaan’. Maar zo ging het niet. Tims grote vraag is: ‘Mama, waarom had je de ballen niet?’

  Lees verder

 139. Belasting

  14 december 2020 om 12:00 by Bas de Groot

  Bas de Groot column

  Begin november presenteerde ChristenUnie een rigoureus plan om de belastingen te hervormen. Een publiek debat heeft dit vooralsnog niet opgeleverd - de media waren kennelijk meer geïnteresseerd in de periodieke ophef over onderwijsvrijheid. Helaas, want dit is bij uitstek een onderwerp waar het in de politiek over zou moeten gaan.

  Lees verder

 140. Dansen met het virus

  7 december 2020 om 12:00 by Wietse de Boer

  column_wietse de boer

  Het jaar 2020 loopt ten einde en stond bijna helemaal in het teken van corona. Voor zo’n pandemie is jarenlang gewaarschuwd en toch overviel het ons. Nu we driekwart jaar verder zijn leren we steeds iets meer over dit virus. Het is de brug bouwen terwijl je erop loopt.

  Lees verder

 141. Geloof in de decentralisaties

  30 november 2020 om 12:00 by Joëlle Gooijer-Medema

  Joelle Gooijer

  Onlangs verscheen het SCP-rapport over vijf jaar decentralisaties in het sociale domein. Het rapport is niet het eerste signaal, maar zet weer eens op een rij dat de decentralisaties niet zo zijn uitgepakt als bedoeld. Kan de ChristenUnie nog wel achter de decentralisaties staan, nu de vlag er zo bij hangt?

  Lees verder

 142. Het kleine hondje dat hoog kon springen

  23 november 2020 om 12:00 by Laurens Wijmenga

  Laurens Wijmenga column

  Er was eens een klein hondje dat het liefst in zijn hokje bleef, waar het droog en warm was. Soms ging hij even naar buiten om in de tuin te ravotten met zijn puppy-vriendjes. Maar wanneer er dan grote honden voorbij het tuinhek liepen, draafde hij snel terug naar zijn hok en kroop hij zo ver mogelijk naar achteren. En als de grote honden de brokjes uit zijn voerbak opaten, wat niet zelden gebeurde, kefte hij nijdig naar hen. Maar vechten? Nee, dat deed hij toch maar niet.

  Lees verder

 143. Brusselse zelfreflectie

  16 november 2020 om 12:00 by Jan Steven Eilander

  Jan Steven maandagmiddag.jpg

  De Brexit-saga is een veel belangrijker onderwerp dan de verkiezingen in de VS. De handel tussen EU en Verenigd Koninkrijk is qua omvang vergelijkbaar met de handel met de VS. Maar de uitkomsten van een ‘no-deal’ zijn vele malen extremer, terwijl er naast economische consequenties ook nog de Ierse kwestie speelt. Waar de strapatsen van Trump en het tellen van de stemmen in verschillende Swing-states op de voet gevolgd werd, ebt de aandacht voor Brexit steeds meer weg.

  Lees verder

 144. Gedrag? Begrip!

  9 november 2020 om 12:00 by Nadine Boers

  nadine boers mmc.jpg

  Deze column zou heel kort kunnen zijn. Mijn boodschap is namelijk: ‘Overheid, communiceer meer vanuit begrip.’ Een heldere oproep. Maar dan doe ik ook alsof gedrag los verkrijgbaar is. Strikte gedragsinstructies zijn effectief in een crisissituatie. Maar al gauw roept het irritatie op.

  Lees verder

 145. Techkandidaat

  2 november 2020 om 12:00 by Bas de Groot

  Bas de Groot column

  Eind deze maand stellen de ChristenUnie-leden de kandidatenlijst vast voor de komende Kamerverkiezingen. Uw columnist van dienst heeft geen politieke aspiraties, maar volgt dit proces met veel interesse - het gaat immers om de politieke voorhoede van de partij. Traditiegetrouw bevat de lijst capabele en talentvolle mensen, maar helaas ontbreekt er een techkandidaat op een verkiesbare plek en dat is een gemiste kans voor de ChristenUnie.

  Lees verder

 146. Kernafval in de achtertuin

  26 oktober 2020 om 12:00 by Anja Haga

  Anja Haga

  Onder het mom dat kerncentrales vrijwel geen CO2 uitstoten, worden ze door sommige partijen ineens gezien als een duurzame oplossing. Duurzaam betekent dat iets op de lange termijn houdbaar is. Je kunt natuurlijk naar radioactief afval kijken als iets duurzaams, want het gaat  tenslotte duizenden jaren mee. Voordat er besluiten worden genomen die impact hebben op de komende eeuwen, lijkt het me dan ook verstandig om eens te kijken naar de locaties van de kerncentrales en het radioactieve afval.

  Lees verder

 147. Vergaderschaamte

  19 oktober 2020 om 12:00 by Joëlle Gooijer-Medema

  Joelle Gooijer

  Na de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge volgde al snel een whatsappberichtje van een collega-fractievoorzitter. Moesten we de algemene beschouwingen donderdag niet digitaal houden, in plaats van fysiek? Snel volgde bijval. “Laten we niet de randen opzoeken”, had Rutte immers gezegd. En laten we als raadsleden het goede voorbeeld geven.

  Lees verder

 148. In het getto

  12 oktober 2020 om 12:00 by Laurens Wijmenga

  Laurens Wijmenga column

  Ze hadden niet mijn kleur. Honderd paar ogen staarden mij aan. Honderd gezichten met één dezelfde kleur. Met neergeslagen ogen ging ik achterin zitten. Niemand die lachte of een hand gaf. Wie zouden ze denken dat ik ben? Een informant van de overheid of een blanke terrorist? Ik glimlachte maar eens vriendelijk.

  Lees verder

 149. Betrouwbaar

  5 oktober 2020 om 12:00 by Jan Steven Eilander

  Jan Steven maandagmiddag.jpg

  De bibliotheek in Almelo wordt met sluiting bedreigd. Een nieuwe bezuinigingsronde vanuit de gemeente gaat de organisatie niet overleven, zo stelt de Twentse bieb. Bezuinigingen en de lokale overheid: die twee woorden in een zin doen vertrouwd aan. Veel Nederlandse gemeenten kampen al jaren met tekorten. De oorzaak daarvan  lijkt gezocht te moeten worden bij de Rijksoverheid. 

  Lees verder

 150. Ecce Homo

  28 september 2020 om 12:00 by Nadine Boers

  nadine boers mmc.jpg

  ‘Zie de mens’. Zo vat ik het streven van Carola Schouten samen. Ze vertelde erover in Zomergasten. En ze liet die avond ook zichzelf zien. Moedig en krachtig in haar openheid over de moeilijke vraagstukken op haar bord. Worstelend met vergeving en genade. Het is soms makkelijker een ander te vergeven dan onszelf.

  Lees verder

Beluister de podcast 'Een goed verhaal'

podcast.jpg