De digitale wereld schreeuwt om een minister van digitale zaken

De digitale wereld schreeuwt om een minister van digitale zaken

pexels-thisisengineering-3861969.jpg

20 juni 2022 by Maurits van der Kamp

Het was een grote teleurstelling bij de portefeuilleverdeling van Rutte IV afgelopen december: geen minister voor digitale zaken. Kamerlid Kees Verhoeven sprak terecht van “een halve staatssecretaris” en een “slappe hap”. Want naast deze staatssecretaris zijn er nog drie verschillende ministers verantwoordelijk voor digitale zaken. Meerdere kapiteins op één schip dus.

Natuurlijk is het niet zo dat Nederland digitaal achteraan loopt, integendeel. Maar hoe beter je digitale infrastructuur is, des te groter je afhankelijkheid en kwetsbaarheid. En die afhankelijkheid en kwetsbaarheid zullen alleen maar groter worden. Wat haar eigen dienstverlening betreft is IT geen subtaak meer die de overheid er gemakkelijk bij kan doen. Zelfs een gigantische organisatie als het Amerikaanse ministerie van Defensie kan niet zonder publieke cloud – een benaming voor computercapaciteit die je afneemt van externe aanbieders in plaats van er zelf voor te zorgen. Dit was voorheen een groot taboe bij overheden, maar zelfs het Pentagon ontkomt er niet aan om hierin afhankelijk te zijn van grote tech-bedrijven. 

En dat is dan alleen nog maar het publieke aspect van het digitale domein. Denk ook bijvoorbeeld aan de digitale afhankelijkheid en kwetsbaarheid van bedrijven. En niet te vergeten de burger. Deze moet beschermd worden tegen hackers en criminelen, maar ook tegen bedrijven die oneigenlijk gebruik maken van persoonlijke data. 

Al deze uitdagingen vragen om een minister die dit domein als hoofdtaak heeft, een minister die niet alleen de tijd heeft om een strategie op te stellen maar ook om de strategie uit te voeren, en – nog belangrijker – deze tijdig aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. 

Daarbij is het van groot belang welke visie de minister heeft op –bijvoorbeeld-  dataverzameling. Is de burger een wandelende verzameling data, en mag deze te pas en te onpas worden gebruikt voor zakelijke of bestuurlijke doeleinden? Of ziet de minister de burger in de eerste plaats als mens die zelf eigenaar is van zijn of haar persoonlijke gegevens? Een christelijke mensvisie leidt tot andere politieke keuzes, ook als het gaat om digitale zaken.

Het is goed dat de ChristenUnie op dit moment werkt aan een stevige en samenhangende visie op digitalisering. Nu een aparte bewindspersoon ontbreekt, is een coherente visie niet vanzelfsprekend, terwijl binnen het snel evoluerende digitale domein het belangrijk is om te leiden vanuit zo’n visie, in plaats van branden achteraf te blussen. Als de regering zelf geen koers uitstippelt, dan doen andere partijen dat wel voor haar. 

Maurits van der Kamp is solution lead bij IT-dienstverlener Ordina en deelnemer aan het Fellowsprogramma 2022.

Elke maandagmiddag verschijnt op deze plek een nieuwe column. Met deze columns faciliteert het Wetenschappelijk Instituut het partijdebat. De columns zijn op persoonlijke titel.