Geloofsvrijheid

Verdieping - De vrijheid - Geloofsvrijheid

Iedereen moet vrij zijn te leven volgens de eigen levensovertuiging

vogel kerk geloofsvrijheid

Binnen de grenzen van de rechtsstaat heeft iedere burger - juist ook die met sterk afwijkende overtuigingen - het recht om zijn geloof te beleven en publiekelijk te uiten. Het geweten is de ontmoetingsplaats tussen God en de mens, de overheid blijft daarbuiten. De overheid kan wel regelen dat er vrijheid van godsdienst is, maar niet dat burgers God persoonlijk aanbidden. 

Hoewel we godsdienstvrijheid kennen in Nederland, is die ook hier niet vanzelfsprekend. Hoeveel ruimte is er nog voor het leven volgens de eigen overtuiging in een geseculariseerde samenleving? En wat als de vrijheid van godsdienst in strijd komt met andere vormen van vrijheid, ook voor anderen? 

Lees het boek 'Vrijheid'

Een christelijk-sociaal pleidooi

vrijheid

Artikelen over geloofsvrijheid

 1. Complotdenken, religie en de behoefte aan houvast

  20 oktober 2020 by Lambert Pasterkamp

  corona complot

  ‘Geef elkaar de ruimte’ luidt het mantra van deze tijd. Prima natuurlijk, als het gaat om de anderhalve meter afstand van elkaar. Maar hoe langer we die fysieke afstand vol proberen te houden, hoe groter de mentale afstand dreigt te worden. Waar komen al die complotideeën over corona ineens vandaan?

  Lees verder

 2. Religie dreigt publieke debat exclusief te maken

  29 juli 2020 by Boris van der Ham

  kaarsjes religie

  In mijn functie als voorzitter van het Humanistisch Verbond laat ik me wel eens uit over de verhouding tussen religie en het publieke domein. Dat doet bij de meer orthodoxe gelovigen op voorhand soms de wenkbrauwen al fronsen. Als voorzitter van het Humanistisch Verbond – toch de organisatie van de mensen die een niet-godsdienstige levensbeschouwing hebben – word je al snel geframed als tegenstander van religieuze uitingen in het publieke domein. Maar dat ligt genuanceerder.

  Lees verder

 3. 'Omroepen dat er geen god is behalve Allah, daar heb ik veel moeite mee'

  29 juli 2020 by Ernst Bron, Tjalling Vonk, Theo Krins

  moskee minaret islam

  Dilemma’s horen bij het leven, zeker bij dat van een politicus. In elke vitale politieke partij zal er dus discussie zijn. Ook in de ChristenUnie bevragen we elkaar op standpunten en overtuigingen. Dat kan spannend zijn. Eén zo’n thema waar het om spant is de islamitische gebedsoproep. Een groeiend aantal lokale fracties krijgt met dit thema te maken. Welke afweging maak je daarbij? Hoe verhouden godsdienstvrijheid en de eigen christelijke overtuigingen zich? Wat willen we van elkaar accepteren en wat niet? Deze vragen zijn gebaat bij een goede dialoog. Groen biedt daarvoor gelegenheid bij uitstek. Wat is er geduldiger dan papier? We vroegen drie ChristenUnie-raadsleden hierover met elkaar in gesprek te gaan door elkaar te schrijven.

  Lees verder

 4. Ik schaam mij het evangelie (niet)

  29 juli 2020 by Els Kooij

  evangelisatie

  Tijdens mijn studententijd werd ik gevraagd voor een studentenevangelisatiegroep. Ik durfde geen nee te zeggen en voor ik het wist bevond ik me in een gezelschap dat enthousiast Paas- en Kerstacties organiseerde. Ik kreeg het benauwd bij de gedachte alleen al op straat te evangeliseren en bood mij gretig aan voor de bidgroep. Ik voelde me enigszins besmuikt, maar vooral opgelucht toen die taak mij werd toebedeeld. Nu ben ik nooit happig geweest op de zeepkist, maar hier ging het om meer dan aangeboren verlegenheid. Ik schaamde  me.

  Lees verder

 5. 'Wij moeten anderen meer rechten geven dan we zelf opeisen'

  29 juli 2020 by Lambert Pasterkamp

  Erik Borgman.jpg

  ‘Zonder geloof geen democratie’, schreef theoloog Erik Borgman in 2005 in een essay voor De Groene Amsterdammer. Als publiek theoloog mengt Borgman zich regelmatig in het debat over geloof in het publieke domein. Met boeken als Metamorfosen (2006), Wortelen in vaste grond en Overlopennaar de barbaren (beiden 2009) biedt Borgman een verrassend perspectief op de betekenis van geloven, ook in publieke zin. De paradox is daarbij nooit ver weg. De zogenaamd seculiere cultuur is voor hem religieuzer dan menigeen denkt, terwijl gelovigen zelf vaak veel te cultureel denken over hun godsdienst. Borgman verstaat de kunst om ruimte voor religie te ontdekken op de meest onverwachte plekken. Reden om hem voor Groente bevragen – op anderhalve meter afstand – over religie en het publieke domein.

  Lees verder

 6. Zorgen om Forum en om democratie

  9 december 2019 by Alex ten Cate

  Alex ten Cate column

  Ik maak me zorgen om Forum voor Democratie. Afgelopen weekend hield die partij haar congres. Frisse jeugdige heren en dames, een zeer goedgevulde zaal, met op-het-randje-van-onfrisse ideeën.

  Lees verder

 7. Twijfel aan de radix

  30 maart 2019 by Niek Kok

  bomen

  Afgelopen donderdag inspireerde Martine Vonk ons met haar boeiende lezing 'Duurzaam radicaliseren, over een duurzaamheid vanuit de radix - het hart, de kern. Vonk schreef haar lezing met het oog op de christelijk-sociale politiek van de ChristenUnie. Maar hoe kijken de WI's van andere partijen eigenlijk naar haar lezing? Hieronder een reactie vanuit de Teldersstichting, het WI van de VVD: 'Bij het liberale gedachtegoed past twijfel aan de radix.'

  Lees verder

Neem contact met ons op

Mail Lambert Pasterkamp voor meer informatie of vraag een lezing aan

Lambert