Geloofsvrijheid

Verdieping - De vrijheid - Geloofsvrijheid

Iedereen moet vrij zijn te leven volgens de eigen levensovertuiging.

sleutels vrijheid

Binnen de grenzen van de rechtsstaat heeft iedere burger - juist ook die met sterk afwijkende overtuigingen - het reht om zijn geloof te beleven en publiekelijk te uiten. Het geweten is de ontmoetingsplaats tussen God en de mens, de overheid blijft daarbuiten. De overheid kan wel regelen dat er vrijheid van godsdienst is, maar niet dat burgers God persoonlijk aanbidden. 

Hoewel we godsdienstvrijheid kennen in Nederland, is die ook hier niet vanzelfsprekend. Hoeveel ruimte is er nog voor het leven volgens de eigen overtuiging in een geseculariseerde samenleving? En wat als de vrijheid van godsdienst in strijd komt met andere vormen van vrijheid, ook voor anderen? 

Download het boek 'Vrijheid'

Een christelijk-sociaal pleidooi

Download Vrijheid-2010

Artikelen over geloofsvrijheid

  1. Grapje

    12 februari 2018 by Mart Keuning

    mart keuning column

    Carmiggelt schreef: "Wie, zoals ik, behoort tot het niet gelovig, twijfelend volksdeel, kan namelijk onmogelijk gewaar worden wanneer en waarmee het wél gelovig, zeker wetend volksdeel wordt gekwetst."

    Lees meer over "Grapje"

Neem contact met ons op

Mail voor meer informatie of vraag een lezing aan

Wouter 2018