Overbrug de kloven in de samenleving met sociale grondrechten

Overbrug de kloven in de samenleving met sociale grondrechten

pexels-roman-pohorecki-23379.jpg

30 mei 2023 by Jos Maessen

Er wordt veel gesproken over kloven in dit land. Tussen stad en platteland, burger en politiek, jong en oud, rijk en arm. Zijn dit verschillende kloven of zijn het symptomen van een diepere breuklijn in de samenleving?  Ik denk het laatste.  

De diepere kloof loopt tussen hen die zich -soms noodgedwongen- richten op het leven in het nu en hen die zich richten op een betere toekomstige wereld. Er zijn in elke cultuur en samenleving mensen die hun gedrag laten bepalen door vandaag en morgen en mensen die de toekomst mee laten spelen.

Vroeger vormden de grote verhalen van religies en ideologieën een brug tussen beide groepen en  perspectieven. De tijd van grote verhalen is echter volgens velen voorbij. Inmiddels hebben wij al 10 jaar een minister-president die beweert dat je voor visie naar de opticien moet. De laatste richtinggevende principes zijn de markt en de wetenschap. En die zijn amoreel. Het ontbreken van een verbindend moreel perspectief leidt tot polarisatie die een bedreiging vormt voor onze democratie.

Binnen de ChristenUnie speelt geloof uiteraard nog wel de rol van groot verhaal. We staan in een traditie van denkers die vanuit dit geloof zoeken naar politieke antwoorden op actuele maatschappelijke kwesties. Die traditie geeft echter nog geen eenduidige visie op de toekomstige maatschappij die we nastreven. Verschillen in interpretatie van de Bijbel leiden bovendien tot andere handelingsperspectieven. Dat geldt in het bijzonder voor de interpretatie van het Bijbelse beeld van het Koninkrijk van God. Dit beeld inspireert sommige christenen tot activistisch in het heden dit Koninkrijk zichtbaar maken en anderen om het met een gerust gemoed af te wachten.

Een visie die beide groepen wellicht aanspreekt is die van een samenleving geordend door recht. Een écht rechtvaardige samenleving breekt pas aan met Jezus wederkomst. Tegelijkertijd hebben we de verantwoordelijkheid nu te handelen alsof deze samenleving al realiteit zou kunnen worden. Een concrete politieke toepassing van deze visie is het denken in termen van sociale grondrechten. Dit zou verder moeten gaan dan de inspanningsverplichting die we op het gebied van wonen, zorg en onderwijs erkennen in onze Beginselverklaring en de Grondwet.

Sociale grondrechten kunnen zowel voor onze partij als de samenleving de rol vervullen van brug over de sociaaleconomische kloven in ons land. Maar sociale grondrechten kunnen ook de diepere kloof overbruggen tussen hen die zich richten op deze tegenwoordige wereld en hen die zich richten op de toekomst.

Jos Maessen was gemeenteambtenaar maar heeft in 2020 besloten zich fulltime bezig te houden met zijn jongensdroom: geschiedenis studeren.