Beginselverklaring

Verdieping - Christelijke politiek - Beginselverklaring

Een goed leven is een leven in verbondenheid.

COVER Beginselverklaring.jpg

Bij alle verkiezingen presenteren politieke partijen hun programma voor de komende jaren. Zij hebben ook een basisdocument voor de lange termijn: een beginselprogramma of -verklaring. Het Wetenschappelijk Instituut mocht een voortrekkersrol spelen in de totstandkoming van die tekst voor de ChristenUnie: 'Vrede zoeken, recht doen'.

Die tekst kreeg vorm in een intensief, maar zeer interessant traject vele gesprekken met een klankbordgroep, het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie, en ook met leden, theologen van uiteenlopende achtergrond en toonzetters in de christelijke wereld. Het is een tekst geworden die het denken verbindt aan het hart; christelijke politiek begint immers met bewogenheid. 

De tekst geeft niet alleen de traditie waar de ChristenUnie in beweegt een plek, maar ook de uitdagingen die voor ons liggen. Daarbij kun je denken aan globalisering, de wereldwijde markt en het vraagstuk van migratie; nieuwe ethische afwegingen die nodig zijn na technologische ontwikkelingen; hernieuwde aandacht voor de christelijke wortels van onze democratische rechtsstaat. In de beginselverklaring staan drie kernwaarden centraal: “dien de samenleving, deel de vrijheid, bescherm het leven”.

De vertegenwoordigers van de ChristenUnie dragen de beginselverklaring uit, en het is onze wens dat het een levend document is en blijft: niet het eindpunt, maar ook een beginpunt van vele goede gesprekken.

Vraag de beginselverklaring gratis aan!

Vrede zoeken, recht doen

COVER Beginselverklaring.jpg

Artikelen over de beginselverklaring

Neem contact met ons op

Mail voor meer informatie of vraag een lezing aan

Wouter 2018