Economie en geld

Verdieping - De samenleving - Economie en geld

Welvaart heeft alles te maken met hoe we 'het goede leven' definiëren

economie en geld

Wat we verstaan onder welvaart heeft veel te maken met hoe we 'het goede leven' definiëren. Hoe kunnen we zowel werken aan een goede economie als zorgen voor het welzijn van hen die daaraan meewerken of daar een prijs voor betalen? Voor werknemers, voor het milieu? En in hoeverre moet de politiek hen bijstaan die het financieel minder hebben, en in de bijstand raken?

economie en geld.jpg

Economie

Waar gaat het heen met onze economie? Moeten we ons zorgen maken over stagnerende economische groei, kwetsbare financiële markten en onzekerheid op de arbeidsmarkt? Of moeten we juist onze zegeningen tellen?

Rijnland header

Ondernemen

Het lijkt een feit: Amerikaans denken en doen domineren onze economie. Het bedrijfsleven denkt alleen maar aan geld, snelle winsten en hogere koersen. Werknemers zijn onbeschermd, bedrijven zelf vormen handelswaar. Alles om de aandeelhouder tevreden te houden. Is er een alternatief?

Bijstand internet

Bijstand

Over de bijstand is veel te doen. Stigmatiseren we uitkeringsgerechtigden door ze in oranje hesjes papier te laten prikken in het park? Is het beter mensen vertrouwen te geven en hen een “basisinkomen” te verschaffen? Of mag de maatschappij tegenover een uitkering best een tegenprestatie verwachten?

Bestel 'Coöperatief kapitalisme'

Cooperatief kapitalisme_HR