De Leeskamer

De Leeskamer

Nieuwe inzichten ontstaan in De Leeskamer

De Leeskamer - Website banner.jpg

De komende tijd lezen we het boek Wij slaven van Suriname (1934) van Anton de Kom. We bespreken het boek tijdens een gespreksavond op het partijbureau in Amersfoort op vrijdag 20 september. Iedereen kan meedoen. Aanmelden kan via deze pagina of door een mail te sturen naar deleeskamer@christenunie.nl

  • Inloop: 19:30 uur
  • Start boekbespreking: 20:00 uur
  • Borrel: 21:30 uur

Lees mee in De Leeskamer!

In deze editie: 'Wij slaven van Suriname' (1934) van Anton de Kom

Wij slaven van Suriname - cover.jpg

Over 'Wij slaven van Suriname'

Sinds 2020 is Anton de Koms aanklacht tegen kolonialisme, uitbating en racisme toegevoegd aan de Nederlandse geschiedeniscanon. Terecht want Wij slaven van Suriname vormt tegelijkertijd het eerste boek van een Surinamer over de Surinaamse historie. Alleen daarom zou deze moderne klassieker moeten worden gelezen.
Dan is er ook het fascinerend en tragische leven van De Kom in Suriname en Nederland. Er is de jeugd in de koloniale samenleving, vechten als jongeman tegen uitbuiting en opkomen voor onderdrukten en uiteindelijk het sterven in een Duits concentratiekamp. 
De Kom ligt als anti-koloniaal, links denker misschien niet voor de hand bij een sociaal-christelijk publiek. Toch is het goed om De Koms boodschap te lezen in deze tijd waarin de patronen van koloniale onrecht, uitsluiting en machtsverhoudingen nog steeds in onze samenleving zijn te herkennen. Het boek roept uiteindelijk de vraag op of alle inwoners volwaardige burgers zijn binnen onze samenleving.