De Leeskamer

De Leeskamer

Door samen leeservaringen te delen ontstaan nieuwe inzichten.

leeskamer.jpg

Lees mee in De Leeskamer! Op het moment lezen we met elkaar het boek Heerschappij, van Tom Holland. Deel je ervaringen op Twitter, via de hashtag #DeLeeskamer, en spreek daarover met ons door tijdens een online gesprek op 16 oktober!

In deze editie van De Leeskamer

heerschappij.jpg

Heerschappij - Tom Holland

De Romeinen geloofden dat kruisiging het ergst denkbare lot was. Daarom was het zo'n geschikte straf voor slaven. Dus is het verbazingwekkend dat mensen zijn gaan geloven dat een specifieke gekruisigde, ene Jezus, een god was. Bestsellerauteur Tom Holland onderzoekt in Heerschappij de implicaties van die overtuiging. Het christendom is het langst voortdurende, invloedrijkste erfgoed van de oude wereld; de opkomst ervan is de belangrijkste ontwikkeling in de westerse geschiedenis. Steeds meer mensen hebben het geloof van hun voorouders verlaten en wijzen alle religies af – toch blijven ze er herkenbare erfgenamen van. Heerschappij vertelt het verhaal van hoe we zijn geworden wie we zijn, en waarom we denken zoals we denken. Van de Perzische invasie van Griekenland in 480 v.Chr. tot de migratiecrisis in Europa van nu. Waarom was het christendom revolutionair en ontregelend? Waarom zijn in het Westen zoveel denkbeelden nog altijd onafwendbaar christelijk? Concepten als secularisme, liberalisme, wetenschap en homoseksualiteit zijn diep geworteld in een christelijk zaaibed. Van Babylon tot The Beatles, van Sint-Michaël tot #MeToo: Heerschappij toont hoe het christendom de wereld heeft veranderd.

Doe mee met De Leeskamer!

In De Leeskamer lezen en bespreken we boeken over samenleving, politiek en geloof. Want het is mooi om alleen een boek te lezen, maar écht goed lezen doe je samen. Dat helpt om het boek beter te begrijpen, maar verrijkt ook de inzichten die via het boek tot ons komen.

Samen kiezen we een boek, via een poll op Twitter met hashtag #DeLeeskamer. In de weken die daarop volgen reflecteert WI-onderzoeker Lambert Pasterkamp in een kort filmpje op Twitter op wat hij gelezen heeft. Misschien heeft u de tekst wel op een heel andere manier gelezen, of heeft u daar een mening over die u wilt delen, of een vraag. Dat kan allemaal via de Twitter-hashtag #DeLeeskamer. Als het boek dan uit is, gaan we daar graag live online met u over in gesprek. 

#DeLeeskamer

Geen tweets beschikbaar