De Leeskamer

De Leeskamer

Nieuwe inzichten ontstaan in De Leeskamer

De Leeskamer - Website banner.jpg

Doe nieuwe inzichten op in De Leeskamer! De komende tijd lezen we het boek ‘Betekeniseconomie’ van Kees Klomp. Hij denkt na over een economie die niet is gericht op winst, maar op welzijn. We bespreken het boek tijdens een onlinesessie op vrijdagavond 16 december. Iedereen kan meedoen. Aanmelden kan via deze pagina of door een mail te sturen naar wi@christenunie.nl. 

Lees mee in De Leeskamer!

In deze editie: Betekeniseconomie, geschreven door Kees Klomp

Leeskamer - Betekeniseconomie - Cover.jpg

Over 'Betekeniseconomie'

We hebben in de afgelopen eeuwen de vruchten van het huidige economische systeem kunnen plukken. De wereldwijde ontwikkeling van welvaart is gepaard gegaan met ontegenzeggelijk positieve ontwikkelingen: de levensverwachting is hoger dan ooit, het percentage mensen dat leeft in armoede is lager dan ooit, meer mensen dan ooit hebben toegang tot schoon drinkwater en onderwijs en het gemiddelde inkomen is hoger dan ooit. Economische groei lijkt het ultieme recept voor een florerende wereld. Maar de keerzijde van het succesverhaal is inmiddels bekend: de economische groei blijkt gepaard te gaan met ontwikkelingen die onze samenleving fundamenteel ontwrichten. Denk aan de klimaatverandering, de ineenstorting van de biodiversiteit, de groeiende welvaartsongelijkheid, de polarisatie in de samenleving en de alarmerende toename van het aantal mensen met een depressie of burn-out. Volgens Kees Klomp zijn de ecologische, sociale en individuele kosten van het huidige economische systeem zo hoog geworden, dat er sprake is van een existentiële crisis. Het is daarom noodzakelijk om op zoek te gaan naar een volledig nieuw economisch narratief: de Betekeniseconomie. Betekeniseconomie koppelt ons (individuele, menselijke) levensbestaan aan het (universele, natuurlijke) levensbestaan. Ecologie is daarbij het ontwerpuitgangspunt.