De Leeskamer

De Leeskamer

Nieuwe inzichten ontstaan in De Leeskamer

De Leeskamer - Website banner.jpg

Doe nieuwe inzichten op in De Leeskamer! De komende tijd lezen we het boek ‘Doe zelf normaal’ van Maxim Februari. We bespreken het boek tijdens een onlinesessie op vrijdagavond 16 juni. Iedereen kan meedoen. Aanmelden kan via deze pagina of door een mail te sturen naar wi@christenunie.nl

Lees mee in De Leeskamer!

In deze editie: 'Doe zelf normaal' van Maxim Februari

Doezelfnormaal-februari.jpg

Over ‘Doe zelf normaal’

Onder invloed van de klimaatverandering en intelligente technologieën verandert de democratische rechtsstaat. Natuur en technologie sturen het beleid en nemen beslissingen voor ons. Het is de vraag of we zelf ons gedrag nog kunnen blijven normeren. Te veel kennis over de toekomst dreigt bij deskundigen en aan universiteiten te blijven hangen. Het is tijd die kennis daar op te halen en een publiek gesprek te voeren over de veranderingen die op ons afkomen.