Internationale samenwerking

Verdieping - De samenleving - Internationale samenwerking

De wereld om ons heen komt steeds dichterbij. Hoe moeten we daar mee omgaan in de politiek?

wereld.jpg

De wereld om ons heen komt steeds dichterbij. Door internet zijn we goed op de hoogte. En migratie, klimaat en veiligheid zijn globale thema's die heel dichtbij komen. Hoe moeten we daar mee om gaan in de politiek? Wat zijn daarin uitdagingen? En wat kunnen we van onze medemensen over de grens leren? 

globalisering

Globalisering

In onze globaliserende wereld is steeds meer oog voor de buitenwereld. Die biedt kansen, maar kan soms ook onzeker maken: 'welke plaats is er voor mij in een steeds groter wordende wereld? Wordt onze gemeenschap nog gezien? Blijft die bestaan?'

nieuwsbrief migratie 2

Migratie

'Wat je gedaan hebt voor de minsten van mijn broeders, dat heb je voor mij gedaan.' Het is een uitspraak van Jezus, die wel wordt gebruikt om aan te zetten tot gastvrijheid aan migranten. Maar in de politiek bestaat er veel verdeeldheid over de mate waarin we de poort voor migranten open zetten. En ook binnen de ChristenUnie wordt daarover heel verschillend gedacht. Hoe komen we, met al die verschillen, toch tot een goed verhaal over migratie?

oosters-orthodoxe kerk

Christelijke politiek wereldwijd

In een wereld waar 77% van de christelijke gemeenschap buiten Europa leeft, en het christelijk geloof daar groeit, terwijl het in autochtoon Nederland afneemt, past ons een luisterend oor: wat willen deze ontwikkelingen ons zeggen, en kunnen wij hier in de politiek iets van leren?

Europese-vlag

Europa

De nieuwe geopolitieke verhoudingen van de laatste jaren, de vluchtelingencrisis en de daaraan voorafgaande eurocrisis – meer dan ooit zijn er redenen om Europa als politieke constellatie te willen doordenken en nieuwe afwegingen te maken.

israel

Israël

De ChristenUnie weet zich verbonden met Israël, en verlangt naar de vrede van Jeruzalem. Maar wat is de beste weg naar die vrede toe?