Christelijke politiek

Verdieping - Christelijke politiek

In een seculier politiek klimaat als het onze is christelijke politiek niet meer nodig. Of… toch wel?

kompas wat is wijsheid

Christelijke politiek is volgens sommigen op haar retour. Vooral het CDA lijdt electoraal verlies. Tegelijkertijd heeft de ChristenUnie de afgelopen jaren veel kans gehad om op regeringsniveau mee te spreken. Hoe staan christenen in de 21ste eeuw tegenover deze ontwikkelingen? Hoe organiseren zij zich als kerk en in de samenleving? Welke rol kan een politieke partij in dat spectrum innemen?

kerk stad huizen nacht

Christelijke politiek in een seculiere tijd

Hoe politici optreden, houdt verband met hun identiteit en levensovertuiging; dat geldt voor christelijke politici evenzeer als voor hun niet-christelijke collega’s. Maar de invloed van het christelijk geloof is veel breder dan dat. Nijhoff laat zien hoe het evangelie Europa door de geschiedenis heen heeft verrijkt met een bron van politieke wijsheid. Maar wat betekent dat voor de waarde van christelijke politiek vandaag? Waarom zouden mensen op een christelijke partij stemmen? En heeft christelijke politiek toekomst?

header katholieke politiek

Katholieke politiek

Christenen zijn onderdeel van een katholieke, universele, kerk. De katholieke leer en traditie kent veel waarden en wijsheden, die ook politiek relevant zijn. Wat kan dat betekenen voor de politiek van de ChristenUnie? Hoe kijken katholieken naar de mens, naar de samenleving, naar de rol van de overheid en naar internationale gerechtigheid? En waar liggen belangrijke gesprekspunten tussen katholieken en protestanten?

oosters-orthodoxe kerk

Christelijke politiek wereldwijd

In een wereld waar 77% van de christelijke gemeenschap buiten Europa leeft, en het christelijk geloof daar groeit, terwijl het in autochtoon Nederland afneemt, past ons een luisterend oor: wat willen deze ontwikkelingen ons zeggen, en kunnen wij hier in de politiek iets van leren?

de hemel boven het binnenhof.jpg

Beginselverklaring ChristenUnie

Bij alle verkiezingen presenteren politieke partijen hun programma voor de komende jaren. Zij hebben ook een basisdocument voor de lange termijn: een beginselprogramma of -verklaring. Het Wetenschappelijk Instituut mocht een voortrekkersrol spelen in de totstandkoming van die tekst.

Bestel het boek 'Wat is wijsheid?'

Wat is wijsheid_def_HR