Met de Bijbel om de oren

Met de Bijbel om de oren

met je laten aanspreken op de bijbel.jpg

7 november 2022 by Joel Voordewind

In de column van Ben Bloem wordt verwezen naar Bijbelteksten en daaruit wordt de oproep gedestilleerd dat we niet moeten tornen aan de rechten van vluchtelingen. Bloem zegt het zelf al: het is riskant om vanuit individuele Bijbelteksten politieke standpunten te verdedigen.

Nu zijn we wel een partij die ons politieke handelen wil laten leiden door principes uit Gods woord. Daar zijn we het over eens. We zijn het er ook over eens dat we asielzoekers humaan moeten behandelen in Nederland en dat de situatie in Ter Apel zeer schrijnend is en niet moet voortduren.  

Als asielwoordvoerder van de ChristenUnie-fractie heb ik me jarenlang ingezet voor een menselijk asielbeleid. Ik heb gepleit voor humane opvang voor vluchtelingen, bed, bad en brood, het kinderpardon en meer. Ik heb Ter Apel vergeleken met de toentertijd schrijnende situatie op Lesbos.  

Tegelijk is er een harde Haagse werkelijkheid van onderhandelingen met partijen die tegenovergestelde mensvisies hebben. Telkens was het een afweging of een compromis te dragen is. Soms gaat dat beter (kinderpardon), soms minder (Lesbosdeal). En ja, dat waren pittige afwegingen, maar die maakten we altijd vanuit de overtuiging dat we de positie van de meest kwetsbaren wilden verbeteren.  

Wat mij toen en nu opvalt, is dat sommigen met een rietje inzoomen op 1 onderdeel van de deal en de fractie verwijt daar een christelijke of morele ondergrens te overschrijden. Terwijl de positieve kant van het compromis niet genoemd wordt of wordt gerelativeerd.  

Deze asieldeal heeft ook weer beide kanten in zich. Het nareizen van familieleden tijdelijk (anderhalf jaar) uitstellen is voor degene die het betreft kwalijk. Maar het bouwen van  flexwoningen voor statushouders en eindelijk de jarenlange bepleite eerlijke verdeling van asielzoekers over alle gemeenten (194 van de 345 gemeenten doen nu niet mee), helpt tienduizenden vluchtelingen die nu in sporthallen of erger buiten in straks de vrieskou zouden moeten slapen. De spreidingwet moet structureel een einde maken aan deze onmenselijke crisisopvang.  

Het is goed om de Tweede Kamerfractie te herinneren aan de Bijbelse principes waardoor we ons willen laten leiden. Maar sla ze niet om de oren met individuele Bijbelteksten en wees fair in je kritiek door ook de goede dingen uit een deal te benoemen.

Allen in de partij hebben een hart voor mensen in nood en in het bijzonder mensen op de vlucht. De bereidheid om gehoor te geven aan de Bijbelse oproep om om te zien naar de meest kwetsbaren, dichtbij en ver weg, bindt ons samen als christelijk-sociale partij. 

Joel Voordewind was Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en woordvoerder Asiel en Migratie. Vanaf juli 2022 is hij wethouder in Alkmaar.

Elke maandagmiddag verschijnt op deze plek een nieuwe column. Met deze columns faciliteert het Wetenschappelijk Instituut het partijdebat. De columns zijn op persoonlijke titel. Wilt u zelf een column schrijven, stuur dan een email naar laurenswijmenga@christenunie.nl.