Is er pensioen voor mij?

Is er pensioen voor mij?

cdk_remkes.png

4 oktober 2021 by Thobias Galenkamp

Johan Remkes staat volop in het werkende leven. Na 40 jaar in politiek en openbaar bestuur is hem nog geen pensioen gegund. Staat dit ons allemaal te wachten? Het volgende kabinet doet er goed aan duidelijkheid te scheppen.                                                                                                                                          

 

Het Nederlandse pensioenstelsel is al drie jaar op rij door Global Pensions Index uitgeroepen tot beste pensioenstelsel van de wereld. Een zorg minder voor de politici in Den Haag zou je zeggen. Maar zo simpel is het niet. 

Want ondanks goede reviews en een pensioenpot van 1.400 miljard zijn alle experts het er over eens dat een drastische hervorming van ons pensioenstelsel nodig is. De belangrijkste redenen zijn de vergrijzing, de stijging van de levensverwachting en de lage rentestand. Er is een slinkende groep werkenden die het pensioen moet financieren voor een groeiend leger senioren. En voor een langere tijd want we worden allemaal ook steeds ouder. Veel jongeren vragen zich af of er nog een pensioen voor hen is. Die vraag is meer dan terecht. 

Weliswaar presenteerden het kabinet en de sociale partners in de zomer van 2019 -na 10 jaar onderhandelen- vol trots een pensioenakkoord. Maar de uitwerking van dit akkoord blijkt  lastiger dan gedacht. Hierdoor is het wetsvoorstel op dit moment nog in concept en de implementatie van inmiddels al met één jaar uitgesteld. Het uitstelgedrag van politici is een symptoom van de politieke impasse in Den Haag. 

Het toekomstige kabinet wacht bovendien een bureau vol andere dossiers met brandende urgentie. Denk hierbij aan de klimaatcrisis, het tekort aan betaalbare woningen, de stikstofcrisis en de georganiseerde misdaad. En ook buiten de landsgrenzen zijn er genoeg uitdagingen. Met al deze dossiers die schreeuwen om aandacht, bestaat het risico dat de uitwerking en uitvoering van het pensioenakkoord onder op de stapel komt te liggen. 

Zover mag het niet komen. Hierbij doe ik een dringende oproep om het onderwerp pensioenen tijdens de formatie te bespreken. Hopelijk heeft de Haagse politiek geen 10 jaar nodig om het uit onderhandelde pensioenakkoord te implementeren. Want anders hebben we er zo nog een pensioencrisis bij en zullen we–net als Johan Remkes- moeten blijven werken tot ver na onze 70e verjaardag. 

Thobias Galenkamp is betrokken ChristenUnie-lid en werkzaam in de HR-wereld. Vanwege zijn beroep heeft hij een bovengemiddelde interesse in personeelsbeleid, pensioenen en alles wat daarmee samenhangt.

Elke maandagmiddag verschijnt op deze plek een nieuwe column van een van onze columnisten. Na de zomer staan deze columns in het teken van de formatiebesprekingen. Eerder verschenen de columns De Maatwerkillusie van Ruben Ros en een Een tandje sneller graag van Harm van der Wilt. Met deze columns faciliteert het Wetenschappelijk Instituut het partijdebat. De columns zijn op persoonlijke titel.