Islam

Verdieping - De vrijheid - Islam

Het debat over de islam gaat ook over wie wij willen zijn, hoe wij willen samenleven

islam koran

De sociaal-politieke, ethische en juridische dimensie van de islam maakt de positie van moslims buiten de islamitische wereld precair. Het is daarom niet verwonderlijk dat er in onze multiculturele samenleving juist vooral in de relatie tussen hen en de rest van de samenleving sprake is van culturele en politieke ongemakkelijkheden. Bovendien verbindt de islam moslims met de islamitische wereld en de religieuze, culturele en politieke ontwikkelingen daar. En als geen andere godsdienst heeft de islam in deze tijd te maken met radicaliserende volgelingen, die hun doelen met geweld willen bereiken. dat laat zien dat de islam en ontwikkelingen binnen de wereld van de islam belangrijke factoren zijn als het gaat om de positie van moslims in Nederland. Juist door het karakter van de islam en de manier waarop die godsdienst de identiteit van moslims bepaalt, is het belangrijk te blijven nadenken over de rol van de islam. 

Bestel 'Voorwaarden voor vrede'

De komst van de islam, de integratie van moslims en de identiteit van Nederland

voorwaarden voor vred

Artikelen over islam

 1. Verweesde samenleving

  17 februari 2020 by Bas de Groot

  Bas de Groot column

  Eind vorige jaar publiceerde Gert-Jan Segers zijn pamflet De verloren zoon. Aan de hand van de bekende Bijbelse parabel schetst Segers zijn ideale samenleving. Voor mij grotendeels een herkenbaar CU-geluid, alleen het conservatieve frame van de ‘verweesde samenleving’ past niet bij onze partij.

  Lees meer over "Verweesde samenleving"

 2. Nederlands-Islamitisch onderwijs

  30 september 2019 by Zmnako Karem

  Zmnako column

  Vrijheid van onderwijs is ons als christenen dierbaar. Steeds meer komt dit recht onder druk te staan door de misstanden in het islamitisch onderwijs.  Elke keer als het islamitisch onderwijs in de problemen komt, wordt er gelijk discussie gevoerd over het inperken van de onderwijsvrijheid. De seculiere mens heeft eenmaal geen religieuze antenne en heeft onvoldoende vermogen om het onderscheid te maken tussen wat christelijk en wat islamitisch is. De politiek moet zich echter expliciet richten op de islamscholen in plaats van op religieus onderwijs in het algemeen.

  Lees meer over "Nederlands-Islamitisch onderwijs"

 3. Brandjes blussen

  1 juli 2019 by Zmnako Karem

  Zmnako column

  De opkomst van de immigranten uit de islamitische landen is een van de belangrijke reden van de polarisatie in de samenleving en is ook een voedingsbodem voor de opkomst van rechts-radicalen en als reactie daarop links-radicalen. De politieke wil om een grondige en serieuze verandering te brengen in het immigratiebeleid is tot op heden uitgebleven. Dat heeft te maken met de politieke luiheid en het ontbreken van daadkracht.

  Lees meer over "Brandjes blussen"

 4. Rechtse engnekken, linkse gekkies

  1 april 2019 by Mirjam Kosten

  Mirjam Kosten column

  Even gechargeerd: er zijn mensen die bang zijn dat onze cultuur ten onder gaat (aan islamisering bijvoorbeeld) en er zijn mensen die bang zijn dat de wereld door klimaatverandering onleefbaar wordt. Er zijn ook nog de pechvogels die bang zijn voor allebei; mijn indruk is dat die soort er niet zoveel is. Misschien is ons brein maar bedraad voor één doemscenario tegelijk.

  Lees meer over "Rechtse engnekken, linkse gekkies"

 5. Paard van Raqqa

  14 januari 2019 by Anil Kumar

  Anil Kumar - column

  Het pleidooi van Kinderombudsvrouw Kalverboer om kinderen van IS-strijders zo snel mogelijk hierheen te halen, glipte door de Nashville-affaire door alle nieuwsnetten. Recent schreef directeur van ons WI, Wouter Beekers, al een interessant stuk met als kop: 'Een heilig leven is een gehecht leven'. Bij die stelling passen ook de vraagtekens bij het terugkeren van IS-kinderen.

  Lees meer over "Paard van Raqqa"

 6. Dé islam bestaat niet

  25 juni 2018 by Karin de Geest

  Karin de Geest - column

  Ik krijg altijd een beetje jeuk als mensen waarschuwen voor “de” islam. Misschien omdat dit soort taal me doet denken aan die ene blonde politicus waar ik niet zo’n fan van ben. Maar het komt ook omdat mensen hiermee de indruk wekken dat de islam één groot, eng ding is dat ons bedreigt. En dat klopt niet.

  Lees meer over "Dé islam bestaat niet"

 7. Minder, minder

  18 juni 2018 by Mart Keuning

  mart keuning column

  Feiten en wetenschappelijk onderzoek vertellen ons nog niet wat het goede is om te doen. Op basis van dezelfde feiten en onderzoek kan je verschillende conclusies trekken over wat je met die feiten moet. Dat mag ook. Het is echter een dunne lijn naar het gebruik van onderzoek als buikspreekpop voor de eigen politieke conclusies. Zo probeerde vorige week op deze plaats Jesse de Haan de (veronderstelde) islamisering, immigratie en onvrijheid aan elkaar te knopen. Voor het wetenschappelijk sausje wordt het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) er bijgehaald.

  Lees meer over "Minder, minder"

 8. Anticiperen op meer Islam

  11 juni 2018 by Jesse de Haan

  jesse de haan - column

  Het zal niemand ontgaan dat de invloed van de Islam groeit. Elke dag lezen we over de maatschappelijke spanningen die hierdoor ontstaan. En omdat deze ontwikkelingen ongeveer zullen verdubbelen, zou de ChristenUnie hier meer aandacht aan moeten schenken.

  Lees meer over "Anticiperen op meer Islam"

 9. Pech

  28 mei 2018 by Mirjam Kosten

  Mirjam Kosten column

  Elk leven telt, iedereen is waardevol. Mooie woorden van de ChristenUnie en vaak hoort er ook een mooie agenda bij: de bescherming van kwetsbare levens. Nu is er een groepje dat er wat dat betreft een beetje bekaaid afkomt. Met reden, maar toch goed om ze in verband te brengen met de ‘iedereen is waardevol-agenda’. Het gaat om ongeveer 170 kinderen die de pech hebben dat hun ouders gevaarlijke fundamentalisten zijn. Daar kunnen ze niks aan doen; je familie kies je niet uit tenslotte.

  Lees meer over "Pech"

 10. 'Slechte ideeën moet je bestrijden, niet verbieden' - opinie ND

  3 december 2014 by Jurjen Dieleman

  jurjen dieleman.jpg

  De ChristenUnie zou de anti-shariamotie van CDA, SGP en VVD – een verbod van politieke partijen die de sharia willen invoeren in Nederland – niet moeten steunen. Dat schrijven Jurjen Dieleman (Denktank PerspectieF) en Geert Jan Spijker (WI ChristenUNie) vandaag in het ND.

  Lees meer over "'Slechte ideeën moet je bestrijden, niet verbieden' - opinie ND"

Neem contact met ons op

Mail voor meer informatie of vraag een lezing aan

Wouter Beekers