Islam

Verdieping - De vrijheid - Islam

Het debat over de islam gaat ook over hoe wij willen samenleven

islam koran

De sociaal-politieke, ethische en juridische dimensie van de islam maakt de positie van moslims buiten de islamitische wereld precair. Het is daarom niet verwonderlijk dat er in onze multiculturele samenleving juist vooral in de relatie tussen hen en de rest van de samenleving sprake is van culturele en politieke ongemakkelijkheden. Bovendien verbindt de islam moslims met de islamitische wereld en de religieuze, culturele en politieke ontwikkelingen daar. En als geen andere godsdienst heeft de islam in deze tijd te maken met radicaliserende volgelingen, die hun doelen met geweld willen bereiken.

Dat laat zien dat de islam en ontwikkelingen binnen de wereld van de islam belangrijke factoren zijn als het gaat om de positie van moslims in Nederland. Juist door het karakter van de islam en de manier waarop die godsdienst de identiteit van moslims bepaalt, is het belangrijk te blijven nadenken over de rol van de islam. 

Bestel 'Voorwaarden voor vrede'

De komst van de islam, de integratie van moslims en de identiteit van Nederland

voorwaarden voor vred

Artikelen over islam

 1. 'Omroepen dat er geen god is behalve Allah, daar heb ik veel moeite mee'

  29 juli 2020 by Ernst Bron, Tjalling Vonk, Theo Krins

  moskee minaret islam

  Dilemma’s horen bij het leven, zeker bij dat van een politicus. In elke vitale politieke partij zal er dus discussie zijn. Ook in de ChristenUnie bevragen we elkaar op standpunten en overtuigingen. Dat kan spannend zijn. Eén zo’n thema waar het om spant is de islamitische gebedsoproep. Een groeiend aantal lokale fracties krijgt met dit thema te maken. Welke afweging maak je daarbij? Hoe verhouden godsdienstvrijheid en de eigen christelijke overtuigingen zich? Wat willen we van elkaar accepteren en wat niet? Deze vragen zijn gebaat bij een goede dialoog. Groen biedt daarvoor gelegenheid bij uitstek. Wat is er geduldiger dan papier? We vroegen drie ChristenUnie-raadsleden hierover met elkaar in gesprek te gaan door elkaar te schrijven.

  Lees verder

 2. Christus' volheid voor complexe moslims

  24 september 2019 by dr. Matthew Kaemingk

  Matthew Kaemingk

  Het bewijs is overweldigend: moslimimmigranten bepalen niet zelf wie ze zijn, dat bepalen wij westerlingen voor hen. Overal in de westerse media en in het publieke debat hebben we het over moslims, discussiëren we over hen, vormen onze ideeën of karikaturen over hen en stoppen hen in hokjes en vakjes. We voeren het woord voor hen, omdat we denken dat ze dat zelf niet kunnen. Moslims bestaan als gespreksonderwerp, niet als gesprekspartners. Als christen-ethicus ben ik geïnteresseerd in de eenvoudige vraag: wat is een authentiek christelijk antwoord op dit soort destructief en mensonterend gedrag?

  Lees verder

Neem contact met ons op

Mail voor meer informatie of vraag een lezing aan

Wouter Beekers