Zorg voor de schepping

Verdieping - Het leven - Zorg voor de schepping

Goede zorg voor de schepping is een kernpunt binnen de christelijk-sociale politiek.

natuur groen klimaat schepping

De klimaatdiscussie draait tegenwoordig veel om de snelheid van het verduurzamen. Sommigen "drammen" om meer tempo, anderen trappen op de rem. Maar is dat wel de juiste discussie?

Iedere echte verandering begint bij ons hart. Een duurzame samenleving handelt vanuit de verwondering die daar plaatsvindt. Alleen vanuit die houding kan de verduurzaming radicaal - dat is: vanuit de kern - plaatsvinden. Vanuit die houding ontstaat verbinding met anderen in de zorg voor Gods schepping. Maar hoe komen we daar? En wat is de rol van de politiek?

Bestel 'Duurzaam radicaliseren'

Groenlezing 2019_cover.jpg

Artikelen over zorg voor de schepping

 1. Goede samenwerking maakt democratische experimenten overbodig

  29 maart 2021 by Wietse de Boer

  column_wietse de boer

  De roep om een correctief referendum of burgerraden tonen aan dat de band tussen kiezer en gekozene aan onderhoud toe is. Een keer per 4 jaar stemmen is gewoon te weinig. Als we niets doen worden verkiezingen slechts een moment om wantrouwen uit te spreken over politici.

  Lees verder

 2. Kernenergie: het puzzelstukje dat (nog) niet past

  22 februari 2021 by Harm van der Wilt

  Wilt van der, Harm_041A 2000x2000 (4).jpg

  Nederland puzzelt. Niet alleen om de lockdown door te komen maar ook over de energieopwekking in de toekomst. Beleidsmakers, inwoners en bedrijven staan over de tafel heen. Iedereen houdt een puzzelstukje vast. Er wordt gelet op betaalbaarheid, geschikte locaties en draagvlak. Langzaam maar zeker worden de contouren zichtbaar van een energiesysteem dat onuitputtelijke energie levert zonder roofbouw te plegen op onze planeet. En dat alles voor 2050.

  Lees verder

 3. Kernenergie: een stralende toekomst...?

  15 februari 2021 by Jan Wijmenga

  236-034 - column_jan wijminga.jpg

  Jan Steven Eilander pleitte vorige week voor ‘koele rekensommen’ en een ‘groen-realistische aanpak van de energietransitie’. Maar zoals de titel van zijn column ‘kiezen voor kernenergie is groen realisme’ al weggaf: de auteur wil ergens heen met deze berekeningen. 

  Lees verder

 4. Kiezen voor kernenergie is groen-realisme

  8 februari 2021 by Jan Steven Eilander

  Jan Steven maandagmiddag.jpg

  Het congres van de ChristenUnie stemde onlangs in met een amendement op het verkiezingsprogramma waarmee de deur voor nieuwe kerncentrales open wordt gezet. Een historische stap? Wellicht; duidelijk is in ieder geval dat de brede maatschappelijke opvatting ten aanzien van deze energiebron in vrij korte tijd gekanteld is. VVD, CDA en zelfs D66 omarmen de energiebron in hun verkiezingsprogramma als onmisbaar onderdeel van de energievoorziening van de toekomst. Dit was 3 jaar geleden ondenkbaar.

  Lees verder

 5. Live gesprek - Een goed verhaal over maakbaarheid met Carla Dik en Robert van Putten

  4 november 2020 by Greet Schuurman

  bouwen maken

  'Alleen samen krijgen we corona onder controle.' Kan (en moet) de overheid situaties en gedrag controleren? Op vrijdagavond 20 november gaan we hierover in gesprek met Carla Dik-Faber en Robert van Putten voor de podcast 'Een goed verhaal'. Het gesprek is te volgen via een live stream, zodat kijkers vragen kunnen voorleggen aan de tafelgasten. 

  Lees verder

 6. Kernafval in de achtertuin

  26 oktober 2020 by Anja Haga

  Anja Haga

  Onder het mom dat kerncentrales vrijwel geen CO2 uitstoten, worden ze door sommige partijen ineens gezien als een duurzame oplossing. Duurzaam betekent dat iets op de lange termijn houdbaar is. Je kunt natuurlijk naar radioactief afval kijken als iets duurzaams, want het gaat  tenslotte duizenden jaren mee. Voordat er besluiten worden genomen die impact hebben op de komende eeuwen, lijkt het me dan ook verstandig om eens te kijken naar de locaties van de kerncentrales en het radioactieve afval.

  Lees verder

 7. Geen landbouw zonder natuur

  16 december 2019 by Anja Haga

  Anja Haga

  "Onze oorlog tegen de natuur moet stoppen, en we weten dat het kan", zei VN-chef Antonio Guterres op 1 december, aan de vooravond van de klimaattop in Madrid. Als je Guterres hoort dan zou je denken dat de klimaattop vooral over natuur gaat. Wie het programma bekijkt echter vooral woorden als ‘systems’, ‘funds’ en zelfs ‘gender and climate change’. De woorden ‘nature’ of ‘biodiversity’ zijn niet te bekennen.

  Lees verder

 8. Blijmoedig klimaatpessimisme

  24 september 2019 by Wouter Beekers

  Wouter column.jpg

  Deze zomer werden hitterecords verbroken. Her en der stemt deze opwarming mensen toch wel wat pessimistisch. Opvallend genoeg geldt dat niet voor de meeste politici. Die blijven onbekommerd optimistisch. We hebben namelijk ‘het groenste kabinet ooit’! De regeringspartijen zijn tamelijk positief over wat de Nederlandse overheid aan verduurzaming kan bewerkstelligen, of overheden wereldwijd nu meedoen of niet, en of een wereldwijde bekering van de hebzuchtige mens nu plaatsvindt of niet.

  Lees verder

 9. Verschil van radix, gedeelde waarden?

  2 mei 2019 by Martine Vonk

  verschil van radix.jpg

  Ruim een maand geleden sprak dr. Martine Vonk haar inspirerende Groenlezing uit. Op verzoek van het WI gaven de wetenschappelijk bureaus van VVD en GroenLinks een reactie vanuit hun partijvisies. De Teldersstichting (VVD) uit twijfel aan een verduurzaming vanuit de radix. Bureau de Helling (GroenLinks) verwijt Vonk over het hoofd te zien dat politiek het domein is van botsende waarden, waardoor haar voorstellen politiek gezien onuitvoerbaar zijn. Het laatste woord is aan Martine Vonk zelf: 'De kunst is om te zoeken naar grond voor gedeelde waarden.'

  Lees verder

 10. Tussen mens en paradijs

  3 april 2019 by Robbert Bodegraven

  natuur vervuiling

  Afgelopen donderdag inspireerde Martine Vonk ons met haar boeiende lezing 'Duurzaam radicaliseren, over een duurzaamheid vanuit de radix - het hart, de kern. Vonk schreef haar lezing met het oog op de christelijk-sociale politiek van de ChristenUnie. Maar hoe kijken de WI's van andere partijen eigenlijk naar haar lezing? Hieronder een reactie vanuit Bureau de Helling, het WI van GroenLinks: 'Politiek is iets anders dan ethiek. Wás het maar gelijk.'

  Lees verder

Neem contact met ons op

Contact met Lambert Pasterkamp

Lambert