Zorg voor de schepping

Verdieping - Het leven - Zorg voor de schepping

Goede zorg voor de schepping is een kernpunt binnen de christelijk-sociale politiek.

natuur groen klimaat schepping

De klimaatdiscussie draait tegenwoordig veel om de snelheid van het verduurzamen. Sommigen "drammen" om meer tempo, anderen trappen op de rem. Maar is dat wel de juiste discussie?

Iedere echte verandering begint bij ons hart. Een duurzame samenleving handelt vanuit de verwondering die daar plaatsvindt. Alleen vanuit die houding kan de verduurzaming radicaal - dat is: vanuit de kern - plaatsvinden. Vanuit die houding ontstaat verbinding met anderen in de zorg voor Gods schepping. Maar hoe komen we daar? En wat is de rol van de politiek?

Bestel 'Duurzaam radicaliseren'

Groenlezing 2019_cover.jpg

Artikelen over zorg voor de schepping

 1. Interruptie - Een wonderbare droom

  14 december 2021 by Herman Takken

  Microfoon

  Droogte. Tekort aan water. Een probleem dat zo oud is als de mensheid! Denk aan tal van Bijbelse verhalen, bijvoorbeeld over conflicten tussen herders over hun waterputten. Of neem in het hier en nu de gigantische dammen die worden gebouwd met dramatische gevolgen voor landen aan de benedenloop van de rivier. Water was en is in onze wereld van levensbelang en kan dus zomaar tot diepe conflicten leiden.

  Lees verder

 2. Droogte: een complexe problematiek

  14 december 2021 by Louis Broersma

  waterkraan - droogte

  Ondanks het feit dat in mei 2021 door het KNMI het signaal werd afgegeven dat de droogte voorbij was, blijkt de achterliggende problematiek veel structureler dan zo’n mededeling suggereert. Het tij kan dan ook zomaar weer keren. De 17e  juni 2021 bleek de warmste 17e  juni ooit in Nederland gemeten. Nog geen maand later wordt het nieuws gedomineerd door de overstromingen in Zuid-Limburg, België en Duitsland. Tot nog toe lijkt 2021 de reeks van droge jaren te doorbreken, maar daarmee zijn de problemen nog lang niet opgelost.

  Lees verder

 3. Verdroging en vernatting vanuit internationaal perspectief

  14 december 2021 by Ebel Smidt

  Water Afrika.jpg

  Verdroging en vernatting zijn twee kanten van dezelfde medaille, beide samenhangend met de opwarming van de aarde en de extreme weersomstandigheden die daar het gevolg van zijn. Deze klimaatverandering trekt zich niets van grenzen aan. Daardoor krijgt deze problematiek ook steeds meer een internationaal karakter, met de mogelijke conflicten die daar het gevolg van zijn. Het vergroten en internationaal delen van onze kennis over deze zaken is daarom cruciaal. De doelstellingen van de EU Green Deal bieden daarvoor een framework. Het is daarom van essentieel belang dat in de kabinetsformatie expliciet aandacht wordt gegeven aan de internationale dimensie van deze problematiek. In dit artikel wil ik aan de hand van een casus het belang daarvan aantonen: de aanleg van de Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) in het stroomgebied van de Nijl. Dit is het eerste internationale waterconflict waarbij een beroep op de Veiligheidsraad is gedaan om er een uitspraak over te doen. De Europese ervaringen met grensoverschrijdend waterbeheer kunnen in dit soort zaken een nuttige rol vervullen.

  Lees verder

 4. Een betrouwbare overheid? Verhoog de belastingen!

  11 oktober 2021 by Jan Dirk Stam

  236-034 - column_40.jpg

  Sigrid Kaag vergeleek de ChristenUnie in juni met een roestige auto. Deze metafoor past echter beter bij de overheid. Het is aan de ChristenUnie om sámen met D66, VVD en CDA deze auto weer op de weg te krijgen. Daarbij moeten impopulaire maatregelen niet worden geschuwd.

  Lees verder

 5. Een tandje sneller graag

  20 september 2021 by Harm van der Wilt

  236-034 - column_harm.jpg

  Beste Remkes, Rutte en Kaag, kan de formatie misschien een tandje sneller? Want het laatste rapport van het IPCC vraagt dringend om actie. We zullen al moeten leren leven met 1,5 graden temperatuurstijging. Maar we koersen nu af op een stijging van meer dan twee graden. Als we een leefbare planeet willen nalaten voor de volgende generaties zullen we echt in een hogere versnelling moeten gaan.

  Lees verder

 6. De trein: een goed alternatief voor vliegen

  12 juli 2021 by Frank Visser

  236-034 - column_frank_visser.jpg

  In 2019 vertrokken en arriveerden bijna 500.000 vliegtuigen op Schiphol. Een groot deel naar bestemmingen op korte afstand. Alleen al naar Londen vertrokken voor de corona-uitbraak ongeveer 50 vliegtuigen per dag. Dat zijn meer dan 35.000 starts en landingen per jaar. Voor steeds meer van dit soort bestemmingen op korte afstand (tot 1250 kilometer) is de trein een goed alternatief.

  Lees verder

 7. Voor een radicaal klimaatbeleid, uit liefde voor de schepping

  28 juni 2021 by Kirsten Alblas

  236-034 - column_kirsten.jpg

  God heeft ál Zijn schepselen lief. Niet alleen ons, welvarende, veelal witte mensen. Oók de mensen in het mondiale Zuiden, die nauwelijks hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis, maar er wel nu al grote last van ondervinden. Oók vergeten (dier)soorten zoals de Bramble Cay-mozaïekstaartrat, uitgestorven door de klimaatcrisis. 

  Daarom moeten we ons juist als ChristenUnie hard maken voor een stevig klimaatbeleid. Geen gerommel in de marge, maar radicale verandering. Rechtvaardig, voor de hele Schepping. Zonder uitstel, want wij zijn de laatste generatie die de schade van de klimaatcrisis kan beperken.

   

  Lees verder

 8. Wij moeten al ons handelen toetsen op Ecocide

  21 juni 2021 by Jos Maessen

  236-034 - column_mmc (1).jpg

  Volgens Jan Steven Eilander is de stelling dat wij ‘de laatste generatie zijn die iets aan klimaatverandering kan doen’ een vorm van doemdenken die de ChristenUnie niet past. Wij mogen toch vertrouwen op God?

  Voor mij staat niet ter discussie dat we mogen vertrouwen op God. Wel of en wanneer Hij aan ons vraagt om te handelen. Als wij, ondanks talrijke waarschuwingen ingegeven door Hem, niet handelen kan daardoor onherstelbare schade aan de schepping ontstaan. We moeten dan handelen, omdat het anders fout afloopt, én we mogen dat doen in vertrouwen op een goede afloop.

  Lees verder

 9. Doemdenken over klimaat past ChristenUnie niet

  14 juni 2021 by Jan Steven Eilander

  Jan Steven maandagmiddag.jpg

  Soms vormen twee woorden of het schrappen ervan het verschil tussen verantwoordelijkheid nemen in vertrouwen enerzijds en wanhoop en doemdenken anderzijds. Op het verkiezingscongres van januari stemde de ChristenUnie in met een hele stapel moties en amendementen, welke van het bestuur het preadvies “overnemen” gekregen hadden. Met de gezagsgetrouwheid die ons van oudsher past, stemde het congres in grote meerderheid voor het pakket.Eén amendement had echter nooit onderdeel van dat pakket mogen uitmaken en had wat mij betreft het predicaat “ontraden” moeten krijgen. Dit amendement schrapte slechts de woorden “misschien wel”. Maar daarmee veranderde het programma van een hoopvol realistische blik op de toekomst, in een onheilspellend verhaal dat appelleert aan een krampachtig maakbaarheidsstreven. 

  Lees verder

 10. Goede samenwerking maakt democratische experimenten overbodig

  29 maart 2021 by Wietse de Boer

  column_wietse de boer

  De roep om een correctief referendum of burgerraden tonen aan dat de band tussen kiezer en gekozene aan onderhoud toe is. Een keer per 4 jaar stemmen is gewoon te weinig. Als we niets doen worden verkiezingen slechts een moment om wantrouwen uit te spreken over politici.

  Lees verder

Neem contact met ons op

Contact met Lambert Pasterkamp

Lambert