Nalatenschap

Nalaten aan het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie

Van generatie op generatie

Van generatie op generatie.jpg

Mr. Groen van Prinsterer begon in de negentiende eeuw op eenzame wijze aan christelijke politiek in Nederland. Nu, anderhalve eeuw later, is er een stevige politieke traditie ontstaan, die zelfs internationaal verspreid wordt. Als u met ons die traditie wilt laten voortbestaan, dan kunt u ervoor kiezen aan het WI te denken in uw nalatenschap. 

Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van de ChristenUnie wil de unieke en prachtige christelijk-sociale denktraditie graag verder ontwikkelen, zodat die ook in de toekomst voor de Nederlandse politiek toepasbaar blijft. Zo kunnen de politici en bestuurders van de ChristenUnie vanuit een actuele visie vraagstukken behandelen (migratie, democratie, klimaat), vanuit het motief van Groen van Prinsterer: politiek bij een open Bijbel.

Hoe kan ik een bedrag nalaten aan het WI?

U kunt het WI van de ChristenUnie opnemen in uw testament. Op die manier kunt u ook na uw overlijden bijdragen aan de verdieping en vernieuwing van christelijke politiek. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: 

1. Benoem het WI tot erfgenaam
Als u het WI benoemt tot (mede-)erfgenaam, ontvangt het WI na uw overlijden een gedeelte van uw complete vermogen

2. Laat een vast bedrag na
U kunt ook een vast bedrag nalaten (een legaat). Bij het nalaten van een legaat kunt u heel precies bepalen hoeveel het Wetenschappelijk Instituut bij uw overlijden ontvangt.

Belasting over uw nalatenschap

Erfgenamen moeten belasting betalen over de erfenis die zij ontvangen. Deze belasting heet successierecht. Goede doelen en organisaties met een ANBI-keurmerk (algemeen nut beogende instelling) zoals het WI vormen hierop een uitzondering.