Nalatenschap

Nalaten aan het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie

Van generatie op generatie

Van generatie op generatie.jpg

Mr. Groen van Prinsterer begon in de negentiende eeuw op eenzame wijze aan christelijke politiek in Nederland. Nu, anderhalve eeuw later, is er een stevige politieke traditie ontstaan, die zelfs internationaal verspreid wordt.

Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van de ChristenUnie wil die unieke en prachtige denktraditie verder ontwikkelen, zodat die ook in de toekomst voor de Nederlandse politiek toepasbaar blijft. Zo kunnen de politici en bestuurders van de ChristenUnie vanuit een actuele visie vraagstukken behandelen (migratie, gezinsbeleid, gentechnologie), vanuit het motief van Groen van Prinsterer: politiek bij een open Bijbel.

Ontmoet het team

Het WI is de denktank van de ChristenUnie. Het brengt publicaties uit en organiseert congressen, discussies en lezingen. Zo zet het WI de schouders onder de christelijke politiek in plaatselijke gemeenten, de provincies, Den Haag en Europa.

Leer het team kennen!

Hoe het werkt

U kunt het WI van de ChristenUnie opnemen in uw testament. Op die manier kunt u ook na uw overlijden bijdragen aan de verdieping en vernieuwing van christelijke politiek. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: 

1. Benoem het WI tot erfgenaam
Als u het WI benoemt tot (mede-)erfgenaam, ontvangt het WI na uw overlijden een gedeelte van uw complete vermogen

2. Laat een vast bedrag na
U kunt ook een vast bedrag nalaten (een legaat). Bij het nalaten van een legaat kunt u heel precies bepalen hoeveel het Wetenschappelijk Instituut bij uw overlijden ontvangt.

Belasting over uw nalatenschap

Erfgenamen moeten belasting betalen over de erfenis die zij ontvangen. Deze belasting heet successierecht. Goede doelen en organisaties met een ANBI-keurmerk (algemeen nut beogende instelling) zoals het WI vormen hierop een uitzondering.

Uw nalatenschap maakt het verschil!

overheid

Deugdzame overheid

Goed overheidsoptreden is optreden 'dat deugt en deugd doet’. Welke deugden kunnen de ChristenUnie helpen tot een goede stijl van overheidsingrijpen, zonder dat we ons laten verleiden tot maakbaarheidsdenken? Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een nalatenschap.

migrantenchristenen

Migrantenchristenen

De ChristenUnie is een partij voor alle christenen. Migrantenchristenen horen daar net zo goed bij. Maar samenwerking vraagt kennis van elkaar achtergronden. De afgelopen jaren heeft het Wetenschappelijk Instituut daar onderzoek naar gedaan. De implementatie daarvan kwam tot stand vanuit een nalatenschap.

CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png

Het verhaal van de ChristenUnie

In 2010 bestond de ChristenUnie 10 jaar. Het WI heeft ter gelegenheid van dat jubileum een trilogie uitgebracht over de kernbegrippen van de partij: Dienstbaarheid, Vrijheid, Duurzaamheid. Dit is mede mogelijk gemaakt door een nalatenschap.

vrede stichten.jpg

'Vrede stichten'

Dit boek is een 'uitbarsting van eruditie, scherpzinnigheid en betrokkenheid', aldus Eimert van Middelkoop. De bekroonde publicatie Vrede stichten leverde een belangrijke bijdrage aan het debat over samenleving en politiek bezien vanuit christelijke theologie. Het boek kwam met behulp van een nalatenschap tot stand.

groen van prinsterer.jpg

Hertaling 'Ongeloof en Revolutie'

Groen van Prinsterer stond aan de wieg van de christelijke politiek in Nederland. Ongeloof en revolutie is geschreven in het midden van de 19e eeuw, maar nog steeds het lezen meer dan waard. Mede dankzij een nalatenschap kon deze klassieker hertaald worden naar hedendaags Nederlands.

cursus.jpg

Cursus christelijke politiek

In de cursus christelijke politiek maken jongeren intensief kennis met de christelijk-politieke denkers. Een verdiepende ervaring die zij met zich meedragen in hun werk en het maatschappelijk leven.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Wouter Beekers

Wouter 2018