Waardevol leven

Verdieping - Het leven - Waardevol leven

Het leven is een kostbaar geschenk.

zorg en sociaal.jpg

In onze cultuur van 'maakbaarheid' zijn leven en sterven omstreden thema's. Is er in onze grote nadruk op vrijheid en autonomie nog ruimte voor beperktheid en verval? Is er ruimte voor een gesprek over de ethische dilemma's rondom leven en dood? En hoever reikt de vrijheid die mensen krijgen, ook van de overheid, om verschillende keuzes te maken? 

Bestel 'Vrij om te sterven'

Groenlezing-2016 cover

Artikelen over waardevol leven

Neem contact met ons op

Contact met Wouter Beekers

Wouter 2018