Waardevol leven

In de christelijk-sociale politiek is altijd waardering geweest voor het leven, dat we beschouwen als een gift van God. Soms is leven kwetsbaar, wordt het bedreigd. Vanuit die optiek maken ChristenUnie-politici zich druk om vluchtelingen, mensenhandel, uitbuiting, maar ook om de beschermwaardigheid van ongeboren en pasgeboren leven.

 

Onze projecten rondom dit thema:

- Symposium Levensbeëindiging van pasgeborenen (bij het afscheid van Esmé Wiegman, 2013)

- Esmé Wiegman, Van levensbelang. Een agenda voor de bescherming van het ongeboren leven (Kort commentaar 2010)