Waardevol leven

In de christelijk-sociale politiek is altijd waardering geweest voor het leven, dat we beschouwen als een gift van God. Soms is leven kwetsbaar, wordt het bedreigd. Vanuit die optiek maken ChristenUnie-politici zich druk om vluchtelingen, mensenhandel, uitbuiting, maar ook om de beschermwaardigheid van ongeboren en pasgeboren leven en het einde van het leven.


Leestip: Vrij om te sterven
Theo Boer, Groenlezing 2016


Onze publicaties rondom dit thema:

- Theo Boer, Vrij om te sterven. Nederland, religie en het zelfgekozen levenseinde (Groenlezing 2016)

- Esmé Wiegman, Van levensbelang. Een agenda voor de bescherming van het ongeboren leven (Kort commentaar 2010)