Nieuws

Lucia Voogt onderzoekt ChristenUnie-stemgedrag jongeren

Lucia Voogtdinsdag 27 juni 2017 14:35 Stijgt het aantal ChristenUnie-stemmers onder jongeren, of juist niet? En als het aantal daalt: waar ligt dat dan aan? Het WI heeft Lucia Voogt bereid gevonden daar de komende maanden onderzoek naar te doen. Lucia is getrouwd, moeder en woonachtig in Zwolle. lees verder

Gastvrij zijn betekent ook grenzen trekken

Wouter 2017zaterdag 24 juni 2017 08:00 Politieke partijen zijn aan het schuiven in het vluchtelingenvraagstuk: van de verplichtende mensenrechten-ethiek naar het balanceren tussen het welzijn van de vreemdeling en die van de eigen bevolking. In de ethiek wordt nog een lijn onderscheiden: de deugd. Wie in het vluchtelingenvraagstuk op zoek gaat naar de deugd kan om één woord niet heen: gastvrijheid. Een begrip dat ook grenzen aangeeft, zegt Wouter Beekers. lees verder

Veiligheid meeorganiseren - interview met Ronald van Steden

ronald van steden defdonderdag 22 juni 2017 08:00 Ronald van Steden schreef voor het Wetenschappelijk Instituut een essay over veiligheid. Veiligheid heeft volgens Van Steden twee kanten: een harde, juridische kant, en een kant die meer gaat over verbindingen in de samenleving. Die verbinding kunnen we juist in veiligheidsbeleid wel gebruiken, betoogt hij. Daarbij is ook een rol weggelegd voor burgers. Die rol moet wel in de gaten gehouden worden, want verbinding kan ook weer voor uitsluiting zorgen. lees verder

Nieuwe hoofdredacteur 'Groen'

Esther Paulwoensdag 21 juni 2017 08:30 Vanaf de eerstvolgende 'Groen' staat het blad onder hoofdredactie van neerlandica Esther Paul-Jonker. Dankzij haar jarenlange betrokkenheid als curator van het Wetenschappelijk Instituut en bij de ChristenUnie Leiden is zij goed bekend met de partij en het christelijk-sociale gedachtegoed. Ze is daarmee een uitstekende aanvulling op de redactie van 'Groen'. lees verder

Veiligheidsobsessie en maatschappelijk onbehagen

ronald van steden grootdinsdag 20 juni 2017 12:09 Waar komt ons gevoel van onveiligheid vandaan? Is dat te danken aan een stijging van criminaliteitsproblemen? Niet zozeer, stelt Ronald van Steden. Ons gevoel onveilig te zijn heeft grotendeels ook te maken met maatschappelijk onbehagen. lees verder

Naar het nieuwsarchief...