Summer school

WI Summer School

Bezinning in de zomer

bezinning in de zomer.jpg

Bezinning in de zomer

Hoe verhouden geloof en politiek zich tot elkaar? Wat houdt het christelijk-sociale gedachtegoed precies in? En wat hebben de grote denkers uit onze traditie daarover gezegd?

Met de Summer School biedt het WI een uniek programma voor mensen die intellectuele en geestelijke verdieping zoeken, met als speerpunt het christelijk-sociale gedachtegoed. In de kalmte van een klooster duik je met een kleine groep medecursisten in het christelijk-sociale denken van de ChristenUnie. Ter voorbereiding lees je klassieke teksten van bijvoorbeeld Augustinus, Groen van Prinsterer of Abraham Kuyper. Tijdens de Summer School zullen deze worden besproken onder leiding van bekende sprekers. Daarbij is er tijd voor verbinding en gezelligheid, maar ook voor persoonlijke bezinning.

De Summerschool 2024 heeft het thema 'Groen in de zomer - christelijke politiek in een tijd van 'ongeloof en revolutie'. De sociale kwesties waar Groen van Prinsterer zich mee bezig hield (onderwijsvrijheid, slavernij, liberalisme) zijn nog steeds, of opnieuw, relevant. Met een mooi samengesteld programma in een monastieke omgeving word je uitgenodigd tot reflectie en gesprek over de betekenis van christelijke politiek in een tijd van “ongeloof en revolutie.”

Praktische informatie:

Locatie:
Onze Lieve Vrouwe Ter Nood, Heiloo

Wanneer: 
Woensdagmiddag 21 tot en met vrijdagmiddag 23 augustus 2024

Deelnemersbijdrage:
€300,00 (inclusief overnachtingen)

Doelgroep:
Geïnteresseerden (30 jaar en ouder) in christelijk politiek denken, die affiniteit hebben met de ChristenUnie.

Aanmelden:
Aanmelden voor de summerschool 2024 is niet meer mogelijk. 

Programma

Roel Kuiper

Introductie op het leven en denken van Groen van Prinsterer

Roel Kuiper

Groen van Prinsterer presenteerde zichzelf als "evangeliebelijder" in de politiek. Roel Kuiper plaatst Groen van Prinsterer in z'n tijd en reflecteert op zijn betekenis voor de ontwikkeling van christelijke politiek in Nederland.

03 - Don Ceder.jpg

Slavernij: toen & nu

Don Ceder

Groen van Prinsterer was voorzitter van de staatscommissie afschaffing slavernij. Don Ceder zal ingaan op de discussie in Nederland over de omgang met ons slavernijverleden.

Mathilde Oosterhuis.png

Marktwerking & publiek belang

Mathilde Oosterhuis-Blok

Groen van Prinsterer verzette zich tegen de liberale tijdgeest. Mathilde Oosterhuis-Blok biedt een kritische reflectie op de neoliberale bevordering van marktwerking die decennia dominant was in politiek en bestuur. Ze bepleit een herwaardering van het publieke belang.

WI - Portretten Trineke - web-1.jpg

Nationalisme & Europa

Trineke Palm

Groen van Prinsterer stond bekend als nationalist (God, Nederland en Oranje), maar was ook een echte Europeaan. Trineke Palm belicht het vraagstuk van nationale identiteit in relatie tot Europese integratie vanuit een christelijk-sociaal perspectief.

Anthonie Fountain.jpg

Antirevolutionair activisme

Anthonie Fountain

Groen van Prinsterer verzette zich tegen de tijdgeest van de revolutie, was een anti-revolutionair. Maar hij was ook uitgesproken en radicaal. Antonie Fountain biedt een prikkelende reflectie op anti-revolutionair activisme voor christelijk-sociale politiek.

Gerdien Bertram.jpg

Onderwijsvrijheid: toen & nu

Gerdien Bertram-Troost

Groen zette zich in voor christelijk onderwijs. Gerdien Bertram-Troost schetst de betekenis van onderwijsvrijheid voor de vorming van nieuwe generaties leerlingen.