Watermanagement in een veranderend kikkerlandje

Watermanagement in een veranderend kikkerlandje

water-level-3111024_1280.jpg

4 september 2023 by Bas Nanninga

Het klimaat in Nederland verandert. Daar zijn de meeste wetenschappers en politici het inmiddels wel over eens. We zullen ons ook in dit kikkerlandje moeten aanpassen aan het veranderende klimaat. Juist vanwege onze vele sloten, vaarten, plassen en meren is aanvoer van voldoende en schoon water belangrijk. Goed rentmeesterschap betekent dat we moeten investeren in schoon en voldoende water.

Ook in Nederland zien we de gevolgen van klimaatverandering. In augustus is er veel regen gevallen, maar het voorjaar was, net als in voorgaande jaren, erg droog. Als waterschapsmedewerker kijk ik daar net iets anders naar dan mensen in mijn omgeving. “Lekker weertje he?” Ja, lekker dat het niet regent, maar dit is juist de periode waarin de natuur en de landbouw water hard nodig hebben, voor het ontkiemen, groeien en bloeien van gewassen!

Door verdamping en hoge watertemperatuur gaat de waterkwaliteit bij onvoldoende aanvoer ook hard achteruit. En die kwaliteit is nu al zorgwekkend. We zijn in Europa het slechtste jongetje uit de klas in het behalen van de doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Een nieuwe politieke crisis staat mogelijk voor de deur als we deze doelen niet halen voor 2027.

We moeten daarom zuiniger omgaan met ons water in Nederland, zowel kwantitatief als kwalitatief. De transitie van de landbouw kan daar een grote bijdrage aan leveren. Die transitie moet zich daarom niet alleen richten op stikstof, maar ook op waterkwaliteit.

In stedelijk gebied kan nog veel bespaard worden op drinkwaterverbruik. Woningen en bedrijven zouden naast een energielabel ook een waterlabel moeten krijgen. Daarnaast moeten we regenwater niet meer als afvalwater gaan behandelen, maar opvangen en gebruiken of infiltreren in de bodem. Zo blijft er meer grondwater beschikbaar voor de natuur. Als sluitstuk zouden we ook ons huishoudelijk afvalwater kunnen hergebruiken. Dit is namelijk een constante bron van zoet water die het hele jaar door beschikbaar is. Alleen… de benodigde investeringen zijn relatief hoog.

Ik vind dat ChristenUnie niet bang moet zijn voor forse investeringen in waterbeheer, als deze duidelijk een positieve impact hebben op natuur, waterkwaliteit en gezonde leefomgeving. Ja, de consequentie is dat we meer gaan betalen aan rioolheffing en waterschapsbelasting.

Maar dat hoort volgens mij goed rentmeesterschap, een belangrijk beginsel voor mijn werk bij de waterschappen en de raad. Ik vind mijn inspiratie daarvoor in Genesis 8 vers 17, vrij vertaalt: “Zorg voor een vruchtbaar ecosysteem met veel biodiversiteit, waarin de mens kan floreren”, tot eer van onze Schepper.

Bas Nanninga is beleidsadviseur duurzaamheid bij de Unie van Waterschappen en fractievoorzitter voor ChristenUnie in de gemeente Hilversum.