Een betrouwbare overheid? Verhoog de belastingen!

Een betrouwbare overheid? Verhoog de belastingen!

opel-3864063_1920.jpg

11 oktober 2021 by Jan Dirk Stam

Sigrid Kaag vergeleek de ChristenUnie in juni met een roestige auto. Deze metafoor past echter beter bij de overheid. Het is aan de ChristenUnie om sámen met D66, VVD en CDA deze auto weer op de weg te krijgen. Daarbij moeten impopulaire maatregelen niet worden geschuwd.

Vorige week stuurde Gert-Jan Segers een flitspeiling aan de leden van de ChristenUnie waarin hij vroeg om drie thema’s mee te geven aan het formatieteam. Twee derde koos voor het klimaat en een derde voor wonen.

We lijken dus eensgezind over de problemen waar een volgend kabinet zich mee bezig moet houden. Maar het is juist de vraag hoe we deze problemen opgelost gaan worden. Want de ChristenUnie dreigt in een coalitie te stappen met drie partijen die vooral geloven in de kracht van het individu en de markt. Terwijl de problemen van deze tijd vragen om een sterke en betrouwbare overheid.

Neem het klimaat. Te lang is de verantwoordelijkheid voor klimaatbewuste keuzes neergelegd bij de individuele burger en de markt. Alle goede voornemens tijdens de lockdowns ten spijt pakt de burger inmiddels weer volop het vliegtuig en de auto.

En dan de wooncrisis. Het tekort aan betaalbare woningen komt vooral doordat de markt te lang haar eigen gang heeft kunnen gaan. De overheid moet de komende kabinetsperiode het stuur terugpakken en het gaspedaal intrappen.

Maar helaas lijkt de overheid momenteel op een roestige auto die een flinke onderhoudsbeurt nodig heeft. En dat kost wat. Zo is er bijvoorbeeld veel extra geld nodig voor klimaat- en stikstofbeleid. Ook bij uitvoeringsinstanties en gemeenten staat het water aan de lippen, terwijl deze organisaties het gezicht vormen van de overheid. Een gezicht dat helaas maar weinig vertrouwen inboezemt.

Daarom vind ik het zorgelijk dat de laatste begroting van de huidige coalitie een lastenverlichting van 226 miljoen euro bevatte. Terwijl de overheid nu juist meer geld nodig heeft. Dat extra geld kan worden geleend op de kapitaalmarkt tegen een zeer lage rente, zoals de VVD onlangs opperde. Een goede eerste stap in mijn ogen. Maar Tweede Kamerlid Pieter Grinwis merkte terecht op dat de problemen van de overheid niet worden opgelost met incidenteel geld. De inkomsten moeten structureel omhoog.

Daarom is het opvallend dat een andere maatregel nog onbesproken blijft: hogere belastingen. Uiteraard moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en minima worden ontzien. Maar het is meer dan logisch dat we allemaal een steentje bijdragen. Willen we een sterke en betrouwbare overheid die de uitdagingen van onze tijd aankan? Verhoog de belastingen!

Jan Dirk Stam is actief lid van de ChristenUnie en in het dagelijks leven werkzaam bij de Rijksoverheid.  

Elke maandagmiddag verschijnt op deze plek een nieuwe column van een van onze columnisten. Na de zomer staan deze columns in het teken van de formatiebesprekingen. Eerder verschenen de columns Is er pensioen voor mij? van Thobias Galenkamp en De Maatwerkillusie van Ruben Ros. Met deze columns faciliteert het Wetenschappelijk Instituut het partijdebat. De columns zijn op persoonlijke titel.