Opkomen voor wie kwetsbaar is

Opkomen voor wie kwetsbaar is

rainbow-flag-6216228_1920.jpg

31 januari 2022 by Popke Graansma

Dat is toch voorgeprogrammeerd in het DNA van ieder ChristenUnie politicus zou je zeggen, maar is dat wel zo? Beperken we dat ‘opkomen voor wie kwetsbaar is’ vaak ook niet tot ‘de veilige keuze’? Een keuze die goed valt bij de achterban, een keuze waarmee je politiek geen risico loopt. Zo willen we ook best aandacht hebben voor de problematiek waar mensen met een LHBTQ+ achtergrond tegenaan lopen, maar moet dat dan gelijk weer gepaard gaan met het hijsen van de regenboogvlag? Deze vlag staat namelijk voor sommigen symbool voor een leefwijze die strijdig is met christelijke waarden. Bovendien: we vlaggen toch ook niet voor andere groepen? Hoe reageer je daar nu op als lokale ChristenUnie fractie?

In Oldebroek hebben we gekozen om de jaarlijks terugkerende discussie over het hijsen van de regenboogvlag op Coming-Outdag niet af te wachten, maar deze zelf op te starten. Dat hebben we gedaan samen met de lokale fractie PvdA / Burgerpartij Oldebroek. Want ondanks ideologische verschillen hebben we ook veel gemeen: het opkomen voor de rechten van alle inwoners, zoals dat is vastgelegd in art 1 van de Grondwet. 

Het college is d.m.v een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ gevraagd om met een plan van aanpak te komen om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de LHBTQ+’ers te verbeteren. Hierover met de betrokkenen en de samenleving in gesprek te gaan en ook de vraag over de wenselijkheid van het al dan niet hijsen van de regenboogvlag hierin mee te nemen en de raad daarover te dienen met een advies. Was dit allemaal nodig? Ja, ook in onze gemeente wordt er wel degelijk onveiligheid ervaren bij het uitkomen voor de seksuele geaardheid. 

Het plan van aanpak is aangenomen door de raad, net als het advies van het college om jaarlijks op Coming-Outdag de regenboogvlag te hijsen. Voor mij staat deze vlag symbool voor Gods liefde voor Zijn gehele schepping, zichtbaar gemaakt door de regenboog. Met het liefdevolle offer van Zijn Zoon voor ons in gedachten, mogen wij met Gods liefde ook naar onze naaste omkijken die op zoek is naar veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie. Onze steun aan de motie was een spannende stap, maar opkomen voor wie kwetsbaar is betekent ook dat je jezelf soms kwetsbaar op moet stellen

Popke Graansma is lijsttrekker van de ChristenUnie in Oldebroek. 

Elke maandagmiddag verschijnt op deze plek een nieuwe column. Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen gaan de columns over onderwerpen uit de gemeentepolitiek. Met deze columns faciliteert het Wetenschappelijk Instituut het partijdebat. De columns zijn op persoonlijke titel.