Christelijke politiek wereldwijd

Verdieping - De samenleving - Internationale samenwerking - Christelijke politiek wereldwijd

Wat kunnen we leren van andere christenen, wereldwijd?

oosters-orthodoxe kerk

Het Nederlandse christelijk-politiek denken, waaraan de ChristenUnie schatplichtig is, staat in een duidelijke historische traditie. Het is gevormd door de Reformatie en verzuiling en de reactie op het liberalisme en secularisatie.

Het christendom is echter buiten Europa ontstaan en heeft zich over alle continenten verspreid. In sommige gebieden, zoals het Midden-Oosten en Oost-Afrika, heeft het christendom een eeuwenoude traditie opgebouwd met eigen autoritatieve bronnen gebaseerd op religieuze en politieke denkers en leiders uit die gebieden. In andere gebieden is het christendom pas de laatste eeuwen geintroduceerd, en vindt sinds de dekolonisatie een dynamisch proces plaats waarin onafhankelijkheids-stromingen (inclusief verzet tegen Europese invloeden) en democratiseringsprocessen samenvallen met explosieve groei van met name de pinksterbeweging.

Als gevolg van globalisering en migratiestromen, en onder druk van de secularisatie in Nederland, raakt men zich hier er geleidelijk bewust van dat deze andere christelijke tradities bestaan, en dat ze ons wellicht iets te bieden hebben. In een wereld waar 77% van de christelijke gemeenschap buiten Europa leeft, en het christelijk geloof daar groeit, terwijl het in autochtoon Nederland afneemt, past ons een luisterend oor: wat willen deze ontwikkelingen ons zeggen, en kunnen wij hier iets van leren?

Bestel 'Beelddragen'

De wereldkerk en haar politieke opdracht

Cover Beelddragen.jpg

Artikelen over christelijke politiek wereldwijd

 1. Nieuw essay: Rechtvaardige orde; een goed verhaal over de oorzaken van migratie

  2 juli 2021 by Greet Schuurman

  Cover Essay Rechtvaardige orde.jpg

  Er is een hoopvol en verbindend verhaal te vertellen over migratiebeleid. WI-onderzoeker Laurens Wijmenga ging met ngo's en hulpverleners in gesprek over de oorzaken van migratie, en ontwaarde, naast dilemma's, ook hoopvolle inzichten. In zijn nieuwste essay dringt hij aan op een rechtvaardige orde, gebouwd op een evenwichtig Europees migratiebeleid, een structurele aanpak van armoede en conflicten, realisme en een langetermijnvisie. 

  Lees verder

 2. Nieuw essay: Een goed verhaal over arbeidsmigratie

  5 maart 2021 by Greet Schuurman

  beeld_essay_arbeidsmigratie.jpg

  Beleid op arbeidsmigratie werkt pas echt als we zowel christelijke idealen als een pragmatische aanpak nastreven. Dat is wat Laurens Wijmenga bepleit in zijn nieuwe essay 'Een goed verhaal over arbeidsmigratie'.

  Lees verder

 3. In het getto

  12 oktober 2020 by Laurens Wijmenga

  Laurens Wijmenga column

  Ze hadden niet mijn kleur. Honderd paar ogen staarden mij aan. Honderd gezichten met één dezelfde kleur. Met neergeslagen ogen ging ik achterin zitten. Niemand die lachte of een hand gaf. Wie zouden ze denken dat ik ben? Een informant van de overheid of een blanke terrorist? Ik glimlachte maar eens vriendelijk.

  Lees verder

 4. Christenmigranten en de ChristenUnie

  24 september 2019 by Madelon Grant

  Madelon

  Volgens het SCP-rapport ‘Christenen in Nederland’ (december 2018) zijn er inmiddels zo’n duizend zogenaamde migrantenkerken en circa een miljoen migrantenchristenen in Nederland. Deze gemeenschappen leven verspreid over het hele land, met name in de middelgrote en grotere steden, en vormen een etnisch en cultureel zeer divers geheel. Wat betekent de aanwezigheid van deze christenen vanuit de hele wereld voor de ChristenUnie? Met het project ‘Christelijk politiek denken wereldwijd’ dat in maart 2018 is gestart, werkt het Wetenschappelijk Instituut aan een publicatie rondom deze vraag. Centraal staat het verkrijgen van meer inzicht in ontwikkelingen in het politiek-maatschappelijk denken en handelen onder christenen wereldwijd en christenmigranten in Nederland. In dit artikel geef ik alvast een preview van de feedback die christenmigranten in Nederland de ChristenUnie geven, en wat wij daaruit kunnen leren om op lokaal niveau in de praktijk aan de slag te gaan om een relatie met deze gemeenschappen op te bouwen.

  Lees verder

Neem contact met ons op

Contact met Wouter Beekers

Wouter Beekers