Dr. Trineke Palm nieuwe directeur Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie

Dr. Trineke Palm nieuwe directeur Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie

1500x500.jfif

19 augustus 2022 by Veerle Boersma (Communicatiemedewerker)

Trineke Palm is de nieuwe directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Zij volgt Emile van Velsen op, die in maart als interim-directeur aan de slag ging na het vertrek van Wouter Beekers. Palm was universitair docent Europese veiligheid aan de Nederlandse Defensie Academie.

Foto_Palm

Eerder was dr. Trineke Palm werkzaam bij de Vrije Universiteit en de Universiteit van Utrecht. In haar onderwijs en onderzoek stonden de ontwikkeling van het EU veiligheids- en defensiebeleid en de rol van de EU in de wereldpolitiek centraal. Voor de ChristenUnie coördineerde ze enkele jaren het fellowsprogramma van het Wetenschappelijk Instituut, waarin jonge mensen zich verdiepen in het christelijk-sociale politieke denken en de betekenis daarvan in de huidige tijd.

Het curatorium van het Wetenschappelijk Instituut is verantwoordelijk voor de benoeming van Palm en is blij met haar aanstelling. Voorzitter Wouter de Jong: “Het curatorium ziet in Trineke het vermogen om denkkracht en daadkracht samen te brengen. Ze kent de ChristenUnie van binnenuit, wat haar helpt om die denkkracht uit de partij ook te mobiliseren. We hebben er veel vertrouwen in dat Trineke en haar collega’s de christelijk-sociale koers van de partij verder kunnen ontwikkelen, toepasbaar kunnen maken op de vraagstukken van nu en die koers daarmee spannend en actueel kunnen houden. Ze is daarmee een zeer waardige opvolger van haar voorganger, dr. Wouter Beekers.”

Trineke Palm: “Het Wetenschappelijk Instituut is een unieke plek waar politiek, geloof en onderzoek samenkomen. Vanuit het WI wil ik het christelijk-sociale denken van de ChristenUnie graag vernieuwen, versterken en verdiepen. Mijn voorganger, Wouter Beekers, heeft belangrijk werk geleverd en met de beginselverklaring Vrede Zoeken, Recht doen een belangrijk fundament gelegd waar we op kunnen verder bouwen.”

Volgens Palm is dat ook nodig. “In ons land verharden politieke verhoudingen en staat het vertrouwen van burgers in de overheid en de politiek onder druk. Ook de veranderende internationale machtsverhoudingen zijn reden tot zorg. Er ligt een belangrijke opdracht voor politieke partijen om ervoor te zorgen dat de overheid een betrouwbare partner is die recht doet. Het Wetenschappelijk Instituut kan met stevige analyses helpen bij het identificeren van deze grote vraagstukken, maar ook meedenken over oplossingsrichtingen. Door de relatieve afstand tot de politieke waan van de dag kan ‘het WI’ de partijlijn bevragen waar nodig. Ik wil mij graag inzetten voor een radicale christelijk-sociale politiek – een ChristenUnie met kleur op de wangen.”