Brasa Dey

Brasa Dey

flag-1208872_1920.jpg

20 november 2023 by Nathalie Nede

Komende zaterdag, 48 jaar geleden, werd Suriname onafhankelijk. De onafhankelijkheidsverklaring had het laatste puzzelstukje van de dekolonisatie moeten zijn. Maar in de praktijk ligt er nog een grote opgave.  

Dekolonisatie is meer dan een staatsrechtelijke aanpassing. Eeuwen van slavernij en kolonisatie hebben met zich mee gebracht dat er nooit een goede bestuurlijke infrastructuur in de Surinaamse gemeenschap is geweest. Eeuwenlang was er geen inspraak, werd alles bepaald door de kolonisator en werden mensen tegen elkaar uitgespeeld. Daardoor hebben Surinamers niet geleerd om hun eigen land te besturen. 

In dit herdenkingsjaar is veel aandacht voor het slavernijverleden. En met de verkiezingen voor de deur hebben veel politieke partijen aandacht voor het Caribisch deel van het koninkrijk. Ook andere maatregelen, zoals het aanpassen van de canon van Nederland, inclusief onderwijs en het vieren van Keti Koti staan bij veel partijen hoog op de agenda. 

Dat is een goede zaak. Maar laten we beginnen om ons te houden aan de afspraken die bij de onafhankelijkheidsverklaring zijn gemaakt. Volgens deze afspraken zou internationale samenwerking gericht moeten zijn op de economische weerbaarheid van Suriname. Tot op heden is dat echter onvoldoende gelukt. Nog steeds gaat het grootste deel van de opbrengsten van de waardevolle grondstoffen die het land rijk is niet naar de Surinaamse bevolking, maar naar buitenlandse investeerders. 

De ChristenUnie is één van de weinige partijen met een passage over Suriname in het verkiezingsprogramma. Hierin wordt de afspraak die in 1975 werd gemaakt herhaald: de samenwerking met Suriname moet worden behouden en versterkt.   

Suriname is een prachtig land met veel potentie. Een land waar wij historisch mee verbonden zijn. Ik ben blij dat onze partij dit inziet. Het is een teken van de veelkleurigheid van onze partij dat we onze perspectieven en aandachtsgebieden verbreden Ook dit is een reden om komende woensdag ChristenUnie te stemmen.

Natuurlijk is goede samenwerking niet alleen een verantwoordelijkheid van Nederland. Ook Suriname moet andere keuzes maken en meer toekomstgericht gaan denken. Om de dekolonisatie te voltooien is het van belang dat Nederland en Suriname samen optrekken.

Laten we niet slechts een hand uitstrekken, maar elkaar omhelzen. Laat Srefidensi Dey (dag van de onafhankelijkheid) ook Brasa Dey (dag van de omhelzing) zijn.

Nathalie Nede is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Arnhem, voorzitter van het Veelkleurig Netwerk en kandidaat #42 voor de Tweede Kamerverkiezingen