Samenleving en overheid

Verdieping - De samenleving - Samenleving en overheid

Samen leven, leren en wonen is ruimte geven in betrokkenheid

school.jpg

In ons samen leven, leren en wonen moeten we er ook met elkaar uit komen. Waar is er ruimte voor initiatieven van burgers - bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en wonen? En waar moet de overheid een rol spelen?

het goede leven samen

Coöperatiemaatschappij

Is het einde van de verzorgingsstaat nabij? Is het tijd voor minder overheid en meer samenleving? Middenin de verhitte discussies over dit thema pleit het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie voor een overheid en een samenleving die elkaar niet uitsluiten, maar aanvullen.

wonen

Wonen

Waar vroeger regeringen vielen over de huurprijs of bouwproductie, lijkt wonen vandaag de dag niet zo'n politiek punt meer. Toch hebben grote politieke thema's van onze tijd alles met wonen te maken. Wie aandacht heeft voor de middenklasse, let ook op haar problemen op de woningmarkt. Wie inzet op een participatiesamenleving, besteedt ook aandacht aan een goede woonomgeving. En wie nadenkt over duurzaamheid, vergeet toch zeker niet stil te staan bij de impact van onze keuzes in het wonen op ons energieverbruik.

onderwijs

Onderwijs

Voor christelijke politiek is de vrijheid van onderwijs altijd een centraal thema geweest. Iedere Nederlander moet onderwijs kunnen krijgen in overeenstemming met zijn eigen levensbeschouwing en de overheid moet dat financieel mogelijk maken. Onderwijs is immers van publiek belang.

achter de schutting

Decentralisaties

Gaan kinderen in de toekomst een grotere rol spelen in de zorg voor hun ouders? Is ‘eigen kracht’ het nieuwe sleutelwoord in de jeugdzorg? Welke ondersteuning krijgen mensen met een arbeidsbeperking nog in de toekomst? Er bestaat veel debat over de ‘drie decentralisaties’ en de veranderingen die er afkomen op gemeenten en burgers. Volgens critici is Den Haag haar verantwoordelijkheden over de schutting aan het gooien.

overheid

Overheid

Op veel problemen krijgen we maar moeilijk grip: migratie, klimaat, welvaartsverdeling. Toch zijn de ogen sterk gericht op de overheid, ook binnen de ChristenUnie. De eisen vanuit samenleving en politiek zijn hoog, terwijl ondertussen ook het wantrouwen en cynisme floreren. Velen wijzen op het beleidsfalen en toenemende machteloosheid. Heeft de overheid nog wel probleemoplossend vermogen in onze tijd? En wat is goed overheidsoptreden?

Lees het essay 'Een goed verhaal over democratie'

Gratis download!

Een goed verhaal over democratie - copyright Folkert Rinkema