Bestuur

Curatorium

Het curatorium van de mr. G. Groen van Prinsterer stichting is inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de publicaties en projecten van het Wetenschappelijk Instituut. Het curatorium is tevens Stichtingsbestuur. Het curatorium bestaat uit: 

  • Drs. W.M. (Wouter) de Jong - voorzitter
  • Dr. W.H. (Wim) Dekker
  • Dr. A. (Albert) van der Horst
  • Ir. W. (Wilhelm) Kolkman MBA
  • Mr. G. (Gerrit) Oosterhuis
  • Dr. E. (Esther) Paul-Jonker


Uit de verschillende geledingen van de partij zijn adviseurs aangewezen, om met het Wetenschappelijk Instituut mee te denken en het te adviseren: 

  • Dr. E.E.W. (Eppo) Bruins - namens de Tweede Kamerfractie
  • Prof. dr. M.J. (Maarten) Verkerk - namens de Eerste Kamerfractie
  • Mevr. J.M. (Jolanda) de Heer - namens de Bestuurdersvereniging
  • Mevr. A. (Annemarie) Foppen, MSc, MA - namens PerspectieF