Bestuur

Curatorium

Het stichtingsbestuur van het WI wordt ‘het Curatorium’ genoemd. Het Curatorium ziet toe op het functioneren van het WI, is inhoudelijk eindverantwoordelijk voor publicaties en projecten en adviseert de medewerkers inhoudelijk. De Curatoriumvergaderingen worden ook bijgewoond door adviserende afgevaardigden van de Eerste en Tweede Kamer, de Bestuurdersvereniging en de jongerenorganisatie PerspectieF. 

Het curatorium bestaat uit: 

 • Drs. W.M. (Wouter) de Jong - voorzitter
 • Dr. S.J.M. (Suzan) Sierksma-Agteres​ - vice-voorzitter
 • Dr. M. (Mark) Treurniet - Penningmeester
 • Dr. C. (Leon) van den Broeke
 • Dr. W.H. (Wim) Dekker
  Drs. H.B. (Helga) Hart-Sweet
  Drs. A.E. (Annebeth) Roor-Wubs
 • Drs. T. (Tjeerd) Visser

Uit de verschillende geledingen van de partij zijn adviseurs aangewezen, om met het Wetenschappelijk Instituut mee te denken en het te adviseren. Zij wonen ook de vergaderingen van het curatorium bij. 

De adviseurs van het Curatorium zijn:  

 • Dhr. P.A. (Pieter) Grinwis - namens de Tweede Kamerfractie
 • Prof. dr. M.J. (Maarten) Verkerk - namens de Eerste Kamerfractie
 • dr. M.C.A. (Michel) Klein - namens de Bestuurdersvereniging
 • Mevr. S. (Sanne) Hoepel - namens PerspectieF

Samenstelling bestuur, functies en bemensing
Het stichtingsbestuur heet bij het WI ‘het Curatorium’. Het Curatorium ziet toe op het functioneren van het WI en adviseert de medewerkers inhoudelijk. De Curatoriumvergaderingen worden ook bijgewoond door adviserende afgevaardigden van de Eerste en Tweede Kamer, de Bestuurdersvereniging en de jongerenorganisatie PerspectieF. 

Beloning
Leden van het curatorium krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of anderssoortige vergoedingen.

Statuten Mr. G. Groen van Prinstererstichting

Wetenschappelijk Instituut voor de ChristenUnie

signing document