Ja, ik steun het WI met een éénmalige gift

Ja, ik steun het WI met een éénmalige gift

Persoonsgegevens
Machtiging

Met het invullen van onderstaande velden, machtigt u het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie (de Mr. G. Groen van Prinstererstichting) om eenmalig een incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig uw opdracht.

Gift
Overig

"De wijsheid van de christelijk-sociale denktraditie dienstbaar maken voor de sociale kwesties van vandaag en morgen"

WI - Portretten Trineke - web-1.jpg