Zorg

Verdieping - Het leven - Zorg

Burgers moeten zeggenschap hebben over de zorg

Zorg met een hart HR

Krijgt een negentigjarige man met leverkanker straks zijn chemokuur nog vergoed? Wordt het in de toekomst van ons verwacht dat we zorgen voor bejaarde buren? Is marktwerking het antwoord op de stijgende zorgkosten? Wat moeten we vinden van de groeiende macht van zorgverzekeraars? Hoe houden artsen en verpleegkundigen voldoende tijd en aandacht voor hun patiënten?

Maatschappelijke ontwikkelingen stellen de gezondheidszorg voor moeilijke keuzes. Zorg met een hart gaat gevoelige kwesties niet uit de weg. Wat is goede zorg? Wat is goed leven? Wat is goed sterven? Deze morele vragen verdienen een eerlijk antwoord.

Bestel 'Zorg met een hart'

Zorg met een hart HR

Artikelen over de zorg

 1. Nieuw essay: 'Vertrouwen in het volk - een goed verhaal over de pandemie'

  26 maart 2021 by Greet Schuurman

  corona maatregelen pandemie vertrouwen

  Foto: Folkert Rinkema


  Alleen samen krijgen we Corona eronder, maar hoe is het met het politiek vertrouwen in de samenleving? Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie gaf vier bij de partij betrokken denkers het podium. Vanuit christelijk-sociale waarden reflecteren Jolanda Kluin, Gerben Lassche, Aart Nederveen en Geertjan Zuijdwegt trekken op de aanpak van de afgelopen tijd, en doen aanbevelingen voor de toekomst. Senator Maarten Verkerk gaat met hen in gesprek. Hebben we nog een beetje ‘vertrouwen in het volk’, of kan dat geen basis meer vormen voor politiek beleid?

  Lees verder

 2. Applauspolitiek

  31 augustus 2020 by Joëlle Gooijer-Medema

  Joelle Gooijer

  Het massale applaus voor zorgpersoneel dit voorjaar, midden in de corona uitbraak, heeft geleid tot lelijke politiek.

  Lees verder

 3. Verlos de zorg van de AVG

  24 februari 2020 by Joëlle Gooijer-Medema

  Joelle Gooijer

  “Als u niet herkenbaar op de foto wilt, kunt u achter in de zaal gaan zitten”. Dit soort aankondigingen zie je steeds vaker op bijeenkomsten of congressen. Het is een uitvloeisel van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds 28 mei 2018 van kracht is. Personen mogen niet langer zomaar herkenbaar op de foto gezet worden, want dan zijn het persoonsgegevens. Best lastig. Maar onschuldig. Zo onschuldig is de AVG echter niet overal.

  Lees verder

 4. Jezelfverstaan

  3 februari 2020 by Alex ten Cate

  Alex ten Cate column

  Deze week verscheen het langverwachte rapport van onderzoeker Els van Wijngaarden over ‘voltooid leven’.  De conclusie loog er niet om: de wens van gezonde ouderen om niet meer te willen leven is zeldzaam en, belangrijker, meestal niet duurzaam. Onder een gevoelde levensmoeheid zit een wens om béter te leven -zinvoller, meer in verbinding-, en niet zozeer een rationele, autonome wens om níet te leven.

  Lees verder

 5. Pootje over

  13 januari 2020 by Joëlle Gooijer-Medema

  Joelle Gooijer

  Op het laatste ChristenUnie-congres zagen we een filmpje van een schaatsende Roel Kuiper. Het balanceren op twee ijzers stond model voor het lastige evenwicht tussen overheid en markt. Terugkeer van het algemeen belang is nodig. Dit verlangen naar een samenleving met aandacht is me uit het hart gegrepen. Zeker in de zorg, want daar is de balans nog altijd ver te zoeken.

  Lees verder

 6. Tekorten in de jeugdzorg

  21 mei 2018 by Simone Kennedy

  Simone Kennedy column

  Alle gemeenten in Nederland kampen met grote tekorten op de jeugdzorg en de WMO. In 2015 zijn budgetten overgeheveld van het Rijk en de provincie naar de gemeenten; sindsdien wordt de zorg lokaal georganiseerd. Dat is voor gemeenten heel prettig, omdat de zorg ‘ontschot’ kan worden: hulpverleners vinden elkaar via korte lijntjes en kunnen de zorg onderling afstemmen. Veel gemeenten hebben wijkteams ingesteld, met voor elk gezin één plan en één regisseur (geïnspireerd door André Rouvoet). Snel en preventief ingrijpen zou moeten voorkomen dat problemen groot en kostbaar worden. Omdat gemeenten de zorg beter kunnen afstemmen, heeft het Rijk sinds de decentralisatie elk jaar de budgetten verkleind. Nu kampen gemeenten echter met overschrijdingen. Waarom?

  Lees verder

 7. Wees voorzichtig met de samenleving

  14 mei 2018 by Karin de Geest

  wees voorzichtig met de samenleving

  Het klinkt zo mooi: oude of zieke mensen die niet naar een verpleeghuis hoeven, maar liefdevol worden verzorgd door een familielid. Maar laatst hoorde ik dat een mantelzorger die ik ken een burn-out heeft gekregen. En zij is niet de enige met problemen. Volgens schattingen is zeker een op de tien mantelzorgers overbelast. Veertig procent van de mantelzorgers van dementerenden wordt volgens onderzoek binnen twee jaar depressief.

  Lees verder

Neem contact met ons op

Contact met Mirjam Kosten

Mirjam vierkant.jpg