Zorg

Verdieping - Het leven - Zorg

Burgers moeten zeggenschap hebben over de zorg

Zorg met een hart HR

Krijgt een negentigjarige man met leverkanker straks zijn chemokuur nog vergoed? Wordt het in de toekomst van ons verwacht dat we zorgen voor bejaarde buren? Is marktwerking het antwoord op de stijgende zorgkosten? Wat moeten we vinden van de groeiende macht van zorgverzekeraars? Hoe houden artsen en verpleegkundigen voldoende tijd en aandacht voor hun patiënten?

Maatschappelijke ontwikkelingen stellen de gezondheidszorg voor moeilijke keuzes. Zorg met een hart gaat gevoelige kwesties niet uit de weg. Wat is goede zorg? Wat is goed leven? Wat is goed sterven? Deze morele vragen verdienen een eerlijk antwoord.

Bestel 'Zorg met een hart'

Zorg met een hart HR

Artikelen over de zorg

 1. De crisisaanpak vraagt om politieke beginselen: welke?

  9 mei 2020 by Wouter Beekers

  Wouter Beekers

  ‘Blijf gezond!’ De strijdkreet van deze dagen is krachtig, maar ook wel kwetsbaar. Want een mensenleven is kwetsbaar. Onze werkelijkheid is ‘gebroken’, zeggen gelovigen wel. Als er een kernbegrip is uit de christelijk-politieke traditie dat we niet moeten vergeten in deze crisis is het dat woord: gebrokenheid. We zijn geen goden, maar leven in de schaduw van de Schepper. Om het seculier uit te drukken: we zijn gewoonweg begrensde en beperkte wezens. Dat besef is vaak ver weg, ook in deze coronacrisis. Het paradijs van een leven in dankbare afhankelijkheid geven we snel op voor de appel van zelfbeschikking.

  Lees meer over "De crisisaanpak vraagt om politieke beginselen: welke?"

 2. Verlos de zorg van de AVG

  24 februari 2020 by Joƫlle Gooijer-Medema

  Joelle Gooijer

  “Als u niet herkenbaar op de foto wilt, kunt u achter in de zaal gaan zitten”. Dit soort aankondigingen zie je steeds vaker op bijeenkomsten of congressen. Het is een uitvloeisel van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds 28 mei 2018 van kracht is. Personen mogen niet langer zomaar herkenbaar op de foto gezet worden, want dan zijn het persoonsgegevens. Best lastig. Maar onschuldig. Zo onschuldig is de AVG echter niet overal.

  Lees meer over "Verlos de zorg van de AVG"

Neem contact met ons op

Contact met Wouter Beekers

Wouter 2018