Veiligheid

Verdieping - Het leven - Veiligheid

Is het goed als de burger de veiligheid op straat waarborgt?

Header veiligheid

Doe meer voor je buurt en je medeburger! Dat is het credo van onze participatiesamenleving. Maar geldt dat ook als het gaat om het waarborgen van veiligheid in de buurt? Whatsapp-preventiegroepen schieten als paddenstoelen uit de grond. In diverse Nederlandse gemeenten lopen buurwachten rond. Is dat een goede ontwikkeling?

In Veiligheid in verbondenheid betoogt Ronald van Steden dat het mooi is wanneer burgers in lokale veiligheidsprojecten participeren, maar dat we niet naïef moeten zijn. Burgerparticipatie op het vlak van criminaliteits- en overlast bestrijding kan samengaan met een te grote focus op controle, handhaving en repressie. Dit kan leiden tot discriminatie, uitsluiting en eigenrichting. Meer ruimte voor burgers in lokale veiligheidsprojecten moet worden gekoppeld aan een hechte samenwerking met professionals, zoals wijkagenten en gemeentelijke opbouwwerkers.

Bestel 'Veiligheid in verbondenheid'

Een christelijk-sociale visie op burgerparticipatie bij het tegengaan van overlast en criminaliteit

Veiligheid CU Omslag_HR

Artikelen over veiligheid

 1. Verlos de zorg van de AVG

  24 februari 2020 by Joƫlle Gooijer-Medema

  Joelle Gooijer

  “Als u niet herkenbaar op de foto wilt, kunt u achter in de zaal gaan zitten”. Dit soort aankondigingen zie je steeds vaker op bijeenkomsten of congressen. Het is een uitvloeisel van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds 28 mei 2018 van kracht is. Personen mogen niet langer zomaar herkenbaar op de foto gezet worden, want dan zijn het persoonsgegevens. Best lastig. Maar onschuldig. Zo onschuldig is de AVG echter niet overal.

  Lees meer over "Verlos de zorg van de AVG"

 2. Opgeruimd staat netjes

  20 januari 2020 by Siewerd de Jong

  Siewerd de Jong - column

  Donderdag verscheen een oproep in Trouw om de maximumstraf voor doodslag te verhogen. Die hartenkreet kwam Gerrit van der Brug, topman bij het Openbaar Ministerie. Volgens hem is het gat tussen de maximumstraffen voor moord en doodslag te groot.

  Lees meer over "Opgeruimd staat netjes"

 3. Waarom China geen wereldleider wordt

  1 januari 2006 by Reinier Koppelaar

  reinier koppelaar (1).jpg

  In het Westen leidt de onstuitbare opkomst van China tot ongemakkelijke vragen: wordt dit de eeuw van China? Gaat China de internationale spelregels naar zijn hand zetten? Is in tijden van economische crisis doortastend leiderschap naar Aziatische snit beter dan de besluiteloosheid en verdeeldheid van Westerse democratieën? Het antwoord van deze bijdrage luidt “nee”. Maar: dat is nog geen reden voor opluchting voor de rest van de wereld.

  Lees meer over "Waarom China geen wereldleider wordt"

Neem contact met ons op

Contact met Wouter Beekers

Wouter 2018