De samenleving

Verdieping - De samenleving

Samen leven vraagt aandacht en verbinding

Banner Samenleven met ziel bijeenkomst

We zijn niet alleen. We hebben altijd met elkaar en met anderen te maken. Dat is mooi: we zijn als mensen aan elkaar gegeven. Maar het kan ook vraagstukken opleveren, over de verantwoordelijkheid die je hebt voor de ander bijvoorbeeld. Of over hoe dingen geregeld moeten zijn. Wat is de taak van de overheid, en wat de taak van bijvoorbeeld het gezin, de markt, of de samenleving? 

school.jpg

Samen leven

In ons samen leven, leren en wonen moeten we er ook met elkaar uit komen. Waar is er ruimte voor initiatieven van burgers - bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en wonen? En waar moet de overheid een rol spelen?

gezin.jpg

Gezin

Het gezin is het startpunt van ons leven en het fundament van de samenleving. Maar zal het gezin blijven voortbestaan, nu het aantal relatiebreuken toeneemt en gezinnen steeds harder moeten werken om het hoofd boven water te houden? Wat kan de overheid doen om het goede leven in gezinnen te beschermen? En hoe moet worden omgegaan met de toegenomen diversiteit aan gezinsvormen?

economie en geld.jpg

Economie en geld

Wat we verstaan onder welvaart heeft veel te maken met hoe we 'het goede leven' definiƫren. Hoe kunnen we zowel werken aan een goede economie als zorgen voor het welzijn van hen die daaraan meewerken of daar een prijs voor betalen? Voor werknemers, voor het milieu? En in hoeverre moet de politiek hen bijstaan die het financieel minder hebben, en in de bijstand raken?

wereld.jpg

Internationale samenwerking

De wereld om ons heen komt steeds dichterbij. Door internet zijn we goed op de hoogte. Ondertussen vragen ook globale vraagstukken steeds meer om een antwoord. Hoe moeten we daar mee om gaan in de politiek?

Lees het essay 'Een goed verhaal over democratie'

Gratis download!

Een goed verhaal over democratie - copyright Folkert Rinkema