Gezin

Verdieping - De samenleving - Gezin

Het gezin: het fundament van de samenleving

gezin.jpg

Het gezin is het startpunt van ons leven en het fundament van de samenleving. Maar zal het gezin blijven voortbestaan, nu het aantal relatiebreuken toeneemt en gezinnen steeds harder moeten werken om het hoofd boven water te houden? Wat kan de overheid doen om het goede leven in gezinnen te beschermen? En hoe moet worden omgegaan met de toegenomen diversiteit aan gezinsvormen?

In de media wordt soms weinig positief gesproken over ‘het gezin’. Toch is het leven in gezinsverband onverminderd populair. Bovendien herontdekken wetenschappers en politici de waarde van familiebanden. Dit schept kansen voor een politieke partij die het gezin hoog in het vaandel heeft. In Gezinskapitaal roept onderzoeker Laurens Wijmenga de overheid op het sociaal kapitaal dat besloten ligt in gezinnen te behouden en vrucht te laten dragen. Daarvoor moet het gezin – dé plek waar mensen worden gevormd – alle ruimte krijgen om te beantwoorden aan haar verantwoordelijkheden.

Bestel 'Gezinskapitaal'

De herontdekking van de waarde van familiebanden in onze tijd

Gezinskapitaal cover

Artikelen over gezin

 1. Maak Bruto Nationaal Geluk het doel van het kinderopvangbeleid

  28 november 2022 by Hanneke van Noort

  236-034 - column_Hanneke van Noort.jpg

  Er komt een hervorming aan als het gaat om kinderopvangbeleid. Het belangrijkste doel van deze hervorming ligt er dik bovenop: meer mensen moeten snel aan het werk. Het is duidelijk: kinderopvang laat de economie draaien. Ons Bruto Nationaal Product (BNP) is verheven tot een god die we in te veel sectoren van onze samenleving dienen. Wanneer we Bruto Nationaal Geluk nastreven in plaats van BNP, komen we tot andere afwegingen.

  Lees verder

 2. Kies partij voor het gezin

  4 juli 2022 by Hepke Deelstra

  236-034 - column_Hepke Deelstra.jpg

  In het huidige, gefragmenteerde politieke landschap moet een partij duidelijk verwoorden waar zij voor staat. Wat mij betreft profileert de ChristenUnie zich als partij voor het gezin.

  Lees verder

 3. Bouw voor gezinnen, het cement van de samenleving

  28 februari 2022 by Judith Klokkenburg

  236-034 - column_Judith Klokkenburg.jpg

  Ik woon en leef in de dichtstbevolkte stad van Nederland: Den Haag. Een stad die, net als de rest van het land, te maken heeft met een enorme wooncrisis. En de gevolgen zie ik om me heen. Leerkrachten en politieagenten die geen woning kunnen kopen en de stad (en hun banen!) verlaten. Ze vertrekken met hun gezinnen naar goedkopere oorden.

  Lees verder

 4. Blijf thuis

  27 april 2020 by Siewerd de Jong

  Siewerd de Jong - column

  Nu er in de coronacrisis al zoveel geschreven is over de overheid, de gezondheidszorg en de economie, lijkt het mij goed om een stuk te schrijven over wat het thuis blijven voor mij als persoon betekent. Na meer dan een maand in deze ‘intelligente lockdown’ heb ik het bij vlagen namelijk moeilijk. Ik woon samen met mijn zus in een appartement in Utrecht Overvecht. Met 85 vierkante meter hebben we gelukkig ruimte genoeg voor twee personen, maar de muren komen wel op ons af. Mijn zus en ik hebben allebei een geschiedenis van somberheid en depressie. Deze lockdown confronteert ons daar elke dag mee.

  Lees verder

 5. Digitaal zwemdiploma

  23 december 2019 by Bas de Groot

  Bas de Groot column

  Enkele maanden geleden verscheen de ‘Monitor digitale geletterdheid Primair Onderwijs 2019’. Een uitgebreid onderzoek waaruit blijkt dat onze kinderen en hun basisscholen met een gemiddelde van 4,9 slecht scoren op het gebied van privacy, informatieveiligheid en mediawijsheid.

  Lees verder

 6. Achergelaten

  15 april 2019 by Anil Kumar

  Anil Kumar - column

  De zomervakantie komt er weer aan. Voor de meeste mensen is dat een plezierig vooruitzicht. Lekker op vakantie. Misschien wel met familie. De vakantiereis van komende zomer zal echter niet voor iedereen even gelukkig uitpakken. Ik denk dan aan vrouwen en kinderen die over de grens meegenomen worden, hun paspoort en andere papieren moeten afstaan en vervolgens zonder rechten, documenten en hulp komen te zitten. Vaak gaat het om jonge vrouwen die te ‘Westers’ worden of weigeren vrijwillig met een partner te trouwen die in het land van herkomst woont.

  Lees verder

 7. Ode aan de sterke vrouw

  11 maart 2019 by Alex ten Cate

  Alex ten Cate column

  Dit is een ode aan mijn grootmoeder – ze is nu 94. Vanaf haar achtste werkte zij als turfsteker in het veen. Niet omdat het kon, maar omdat het moest. Zwaar werk, dat de gemiddelde man van vandaag niet meer zou doen. Na de oorlog bouwde haar generatie de welvaart op die gewone mensen in staat stelde méér te zijn dan loonslaven. Zij is een taaie.

  Lees verder

 8. De wonden zijn de wereld nog niet uit

  4 februari 2019 by Mart Keuning

  mart keuning column

  Wat een hardwerkend Kamerlid vermag. Het debat over het kinderpardon moet voor Joël Voordewind een mooie dag zijn geweest. Mede dankzij zijn standvastigheid wordt er opnieuw gekeken naar hier gewortelde kinderen die buiten het kinderpardon dreigden te vallen. “De wonderen zijn de wereld nog niet uit”, aldus Voordewind, en zo is het.

  Lees verder

 9. Laten we uit elkaar gaan

  21 januari 2019 by Alex ten Cate

  Alex ten Cate column

  Ik weet het nog goed, van achttien jaar geleden. Zij op haar mooist, ik met een das, en voor ons stond een wildvreemde in toga die anekdotes over ons opdiste die elk van de aanwezigen kende, behalve hij zelf. Wij kwamen er alleen maar voor een papiertje, want ‘trouwen’ – dat was wat je deed in de kerk.

  Lees verder

 10. Paard van Raqqa

  14 januari 2019 by Anil Kumar

  Anil Kumar - column

  Het pleidooi van Kinderombudsvrouw Kalverboer om kinderen van IS-strijders zo snel mogelijk hierheen te halen, glipte door de Nashville-affaire door alle nieuwsnetten. Recent schreef directeur van ons WI, Wouter Beekers, al een interessant stuk met als kop: 'Een heilig leven is een gehecht leven'. Bij die stelling passen ook de vraagtekens bij het terugkeren van IS-kinderen.

  Lees verder

Neem contact met ons op

Contact met Laurens Wijmenga, auteur 'Gezinskapitaal'

Laurens

Themanummer 'Groen' over het gezin

cover groen 3: gezing