Gezin

Verdieping - De samenleving - Gezin

Het gezin: het fundament van de samenleving

gezin.jpg

Het gezin is het startpunt van ons leven en het fundament van de samenleving. Maar zal het gezin blijven voortbestaan, nu het aantal relatiebreuken toeneemt en gezinnen steeds harder moeten werken om het hoofd boven water te houden? Wat kan de overheid doen om het goede leven in gezinnen te beschermen? En hoe moet worden omgegaan met de toegenomen diversiteit aan gezinsvormen?

In de media wordt soms weinig positief gesproken over ‘het gezin’. Toch is het leven in gezinsverband onverminderd populair. Bovendien herontdekken wetenschappers en politici de waarde van familiebanden. Dit schept kansen voor een politieke partij die het gezin hoog in het vaandel heeft. In Gezinskapitaal roept onderzoeker Laurens Wijmenga de overheid op het sociaal kapitaal dat besloten ligt in gezinnen te behouden en vrucht te laten dragen. Daarvoor moet het gezin – dé plek waar mensen worden gevormd – alle ruimte krijgen om te beantwoorden aan haar verantwoordelijkheden.

Bestel 'Gezinskapitaal'

De herontdekking van de waarde van familiebanden in onze tijd

Gezinskapitaal cover

Artikelen over gezin

  1. Tekorten in de jeugdzorg

    21 mei 2018 by Simone Kennedy

    Simone Kennedy column

    Alle gemeenten in Nederland kampen met grote tekorten op de jeugdzorg en de WMO. In 2015 zijn budgetten overgeheveld van het Rijk en de provincie naar de gemeenten; sindsdien wordt de zorg lokaal georganiseerd. Dat is voor gemeenten heel prettig, omdat de zorg ‘ontschot’ kan worden: hulpverleners vinden elkaar via korte lijntjes en kunnen de zorg onderling afstemmen. Veel gemeenten hebben wijkteams ingesteld, met voor elk gezin één plan en één regisseur (geïnspireerd door André Rouvoet). Snel en preventief ingrijpen zou moeten voorkomen dat problemen groot en kostbaar worden. Omdat gemeenten de zorg beter kunnen afstemmen, heeft het Rijk sinds de decentralisatie elk jaar de budgetten verkleind. Nu kampen gemeenten echter met overschrijdingen. Waarom?

    Lees meer over "Tekorten in de jeugdzorg"

Neem contact met ons op

Contact met Laurens Wijmenga, auteur 'Gezinskapitaal'

Laurens

Lees 'Groen', themanummer 'gezin'

cover groen 3: gezing