Het leven

Verdieping - Het leven

Het leven is een kostbaar geschenk.

baby.jpg

Leven is een kostbaar geschenk. Het is waardevol. En dat vereist dat we er goed voor zorgen. Niet alleen voor ons menselijk leven, maar ook dat van flora en fauna. Maar hoe regelen we die zorg voor het leven? En hoe zorgen we dat onze levens veilig blijven? Waar begint ons leven, en hoe moeten we omgaan met de eindigheid ervan? 

medicijnen zorg

Zorg

Maatschappelijke ontwikkelingen stellen de gezondheidszorg voor moeilijke keuzes. Wat is goede zorg? Wat is goed leven? En wat is goed sterven? Deze morele vragen verdienen een eerlijk antwoord.

euthanasie waardevol leven ouderdom

Waardevol leven

Het leven is een kostbaar geschenk. Het is iets om te koesteren. Maar waar begint leven? En wat als mensen eerder willen sterven?

natuur groen klimaat schepping

Zorg voor de schepping

Goede zorg voor de schepping, rentmeesterschap, is een kernpunt binnen de christelijk-sociale politiek. Hoe kunnen we duurzaam met Gods schepping omgaan? En welke rol moet de politiek daarin spelen?

veiligheid

Veiligheid

De burger moet meer gaan doen, is het credo in onze participatiesamenleving. Geldt dat ook als het gaat om het waarborgen van de veiligheid, bijvoorbeeld via whatsappgroepen? Of is burgerparticipatie op dit vlak vooral onderdeel van een veiligheidsutopie?

Bestel 'Zorg met een hart'

Zorg met een hart HR