Christelijke politiek in een seculiere tijd

Verdieping - Christelijke politiek - Christelijke politiek in een seculiere tijd

Wat is de (meer)waarde van christelijke politiek in deze tijd?

kerk stad huizen nacht

Christelijke politiek is volgens sommigen op haar retour. Tegelijkertijd heeft de ChristenUnie de nu een sleutelpositie in het kabinet. Hoe staat christenen in de 21ste eeuw tegenover deze ontwikkelingen? Hoe organiseren zij zich als kerk en in de samenleving? Welke rol kan een politieke partij in dat spectrum innemen?

In Wat is wijsheid? Toekomst voor christelijke politiek beschrijft auteur Rob Nijhoff de rol van christenen in de Nederlandse politiek en samenleving. Hoe politici optreden, houdt verband met hun identiteit en levensovertuiging; dat geldt voor christelijke politici evenzeer als voor hun niet-christelijke collega’s. Maar de invloed van het christelijk geloof is veel breder dan dat. Nijhoff laat zien hoe het evangelie Europa door de geschiedenis heen heeft verrijkt met een bron van politieke wijsheid. Maar wat betekent dat voor de waarde van christelijke politiek vandaag? Waarom zouden mensen op een christelijke partij stemmen? En heeft christelijke politiek toekomst?

Bestel 'Wat is wijsheid?'

Toekomst voor christelijke politiek

Wat is wijsheid_def_HR

Artikelen over christelijke politiek

 1. Christenen en politiek, gaat dat wel samen?

  28 januari 2021 by Greet Schuurman

  stad kerk nacht

  Wat is de meerwaarde van christelijke politiek? Daarover gaan we voor de podcast 'Een goed verhaal' in gesprek met Mirjam Bikker en Frank Bosman. Het gesprek is op 18 februari live te volgen via het YouTube-kanaal van het Wetenschappelijk Instituut, en kijkers kunnen hun vragen stellen via chat of Whatsapp. Het gesprek is later terug te luisteren als podcast. 

  Lees verder

 2. Fellowsprogramma 2021: een introductie voor jongeren in het christelijk-sociale denken

  7 oktober 2020 by Greet Schuurman

  collage fellows 2.jpg

  2021 wordt een spannend jaar voor de ChristenUnie. Hoe zullen de verkiezingen uitpakken na een periode van regeren? Het is hét moment bij uitstek om je te verdiepen in de ChristenUnie en haar gedachtegoed.

  Waar komen de standpunten van de ChristenUnie vandaan, en (waarom) is christelijke politiek relevant in deze tijd? Ben je in de twintig, een denker, en wil je het christelijk-sociale denken ontdekken of je kennis daarvan verdiepen? Doe je dat graag samen met andere jonge denkers en met Beatrice de Graaf, Mirjam Bikker en mgr. Gerard de Korte? Solliciteer dan voor het Fellowsprogramma van 2021!

  Lees verder

 3. Van huis naar haard

  29 juli 2020 by Ruben Ros

  haard vuur

  Het beeld van de samenleving als een huis is vandaag de dag razend populair in het politiek denken. Ook binnen de ChristenUnie wordt graag gebruik gemaakt van het ‘huisdenken’. Deze vergelijking is om verschillende redenen problematisch. Het huisdenken berust op aannames en ideeën die niet stroken met de werkelijkheid en botst zelfs met christelijksociale waarden. In plaats van het huis ga ik daarom op zoek naar een nieuwe manier om de samenleving te verbeelden: de haard.

  Lees verder

 4. 'Verkiezingen gaan over idealen, maar ook over compromissen'

  29 juli 2020 by Lambert Pasterkamp, Robert van Putten

  Heeft de meloen de slokdarm slap gemaakt.jpg

  Kabinet Rutte III is zijn laatste jaar in gegaan en langzaamaan maken de partijen zich weer gereed voor een nieuwe verkiezingscampagne. Voor de ChristenUnie een spannende periode. De partij moet terug naar de kiezer, verantwoording afleggen over haar regeringsdeelname en opnieuw vertrouwen vragen. In deze periode zijn soms mooie resultaten geboekt, maar ook pijnlijke maatregelen genomen. Er zijn compromissen gesloten die heel moeilijk vielen in de samenleving en die ook binnen de partij leidden tot grote controverse. Heeft de ChristenUnie goed gehandeld? Hoe zou het beter kunnen? En zijn straks compromissen mogelijk met een partij als Forum voor Democratie? We reflecteren hierop met politiek- theoreticus dr. Patrick Overeem die onderzoek doet naar de ‘ethiek van het compromis’.

  Lees verder

 5. God, Trump, Baudet en Heerma

  29 juli 2020 by Tijs van den Brink

  god-bless-america

  Ik zit in een diner, ergens is North-Carolina (VS), te ontbijten met een paar collega’s. Ineens kijken we elkaar aan, we horen hetzelfde: ‘Hoor de eng’len zingen d’ eer, van de nieuwgeboren Heer’ klinkt in het Nederlands uit de boxen van dit plaatselijke ontbijtrestaurantje. Nee, geen christelijk restaurant, gewoon een regulier. O ja, dat is ook zo, we zijn in Amerika. Hier zijn dat soort dingen normaal. Net zoals het hier gewoon is dat je in ‘seculiere’ winkels Bijbelteksten kunt kopen voor aan de muur. Of schriften met religieuze teksten, waarvoor je in Nederland alleen bij de evangelische boekhandel terecht kunt. Wie een tijdje in de biblebelt van Amerika doorbrengt, wat ik deed om voor de EO het tv-programma God, Jesus, Trump te maken, kan er niet omheen: God is hier veel nadrukkelijker aanwezig dan in Nederland.

  Lees verder

 6. Schuw profetisch spreken niet

  8 februari 2020 by Lambert Pasterkamp

  lambert rond.png

  Er was nogal een rel rond de tweet van Thierry Baudet de afgelopen dagen. In het hoofdredactioneel commentaar van deze krant werd hem ‘onverdunde messiaanse zelfoverschatting’ verweten. Het is terecht als eigentijdse valse profeten ontmaskerd worden. Dat maakt de behoefte aan profetie in de politiek echter niet minder.

  Lees verder

 7. Neoliberaal zijn we allemaal

  2 december 2019 by Laurens Wijmenga

  Laurens Wijmenga column

  Ze zitten overal. Een vijfde colonne van onderkruipers die stiekem onze samenleving naar de Filistijnen helpt. In spiegelende kantoortorens bedenken ze hun duistere plannen. Ze willen de wereld naar hun hand zetten, zo staat in hun geheime protocol. Iedereen is tegen ze en ze krijgen van alles de schuld. Van de afbraak van de verzorgingsstaat en het lerarentekort tot het verdwenen ‘touwtje uit de brievenbus’. We noemen ze ‘neoliberalen’. Met marktwerking vermorzelen ze de sociale structuren. Voor de mens achter de cijfers is geen aandacht meer.

  Lees verder

 8. De uitgangspunten van vluchtelingenbeleid

  24 september 2019 by dr. Christine Boshuijzen-van Burken

  Christine Boshuijzen-van Burken

  De wereld wordt momenteel geconfronteerd met een ongekend aantal mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld. De VN spreekt van een historisch record: 72 miljoen mensen. Het lijkt er niet op dat de stroom vluchtelingen in de nabije toekomst zal afnemen. Wij, in het relatief stabiele westen, ondervinden hier nadrukkelijk de gevolgen van: grote stromen asielzoekers, maatschappelijke discussies over aantallen vluchtelingen en politieke compromissen over de wijze van opvang. Dat er een uitdaging ligt rondom de vraag ‘hoe gaan we op een goede manier om met vluchtelingen’ is wel duidelijk. In dit artikel wil ik de onderliggende aannames rondom vluchtelingenbeleid nader bezien. Dat doe ik vanuit twee perspectieven: de beroemde ‘piramide van Maslow’ en de ‘aspectenleer’ van de christelijke filosoof Dooyeweerd.

  Lees verder

 9. 'Zo voedt de Theoloog des Vaderlands het strijdmodel juist'

  5 juni 2019 by Wouter Beekers

  Zo voedt de Theoloog des Vaderlands het strijdmodel juist.jpg

  'We moeten ons niet laten meeslepen in ‘een wereldbeeld van strijd’. Dat is levensgevaarlijk.' Deze hartekreet werd door het Nederlands Dagblad op 3 juni overgenomen. Maar in zijn strijd voor de rechtsstaat verliest Stefan Paas zich in eenzijdigheid, betoogt WI-directeur Wouter Beekers. 'Daarmee voedt hij het conflict waar hij zelf niet aan wil.'

  Lees verder

 10. Antartica

  13 mei 2019 by Mart Keuning

  mart keuning column

  We moeten het even hebben over het ‘moreel kompas’. De afgelopen weken beriepen de nodige politici zich op het hunne nadat ze in het nauw waren geraakt over hun (declaratie)gedrag. De afgekloven beeldspraak vergeven we ze maar even.

  Lees verder

Neem contact met ons op

Mail voor meer informatie of vraag een lezing aan

Lambert Pasterkamp