Laten we het hebben over de oorzaak van de hoge asielinstroom

Laten we het hebben over de oorzaak van de hoge asielinstroom

syria-3290733_1920.jpg

17 oktober 2022 by Farshid Seyed Mehdi

Op het afgelopen partijcongres werd uitgebreid gesproken over hoe we in Nederland omgaan met asielzoekers. Dat debat zal vast nog wel even doorgaan. Als Iraanse Nederlander vroeg ik aandacht voor de oorzaak van een groot deel van de asielaanvragen.

Volgens het CBS kwam 40 tot 50 procent van de asielzoekers dit jaar uit Syrië. Wij zijn de Syrische burgeroorlog als een soort van natuurramp gaan behandelen waar niemand invloed op heeft. De realiteit is dat het Syrische volk in opstand kwam tegen Assad en dat hij tot op de dag van vandaag in het zadel gehouden wordt door  het Iraanse regime. Zo lang Assad nog aan de macht is willen de Syriërs niet terug naar hun land.

Een kleiner deel van de asielzoekers komt uit Jemen. De oorlog daar kent ook geen einde omdat de Houthi’s gesteund worden door –alweer- Iran. Dit is een belangrijke blokkade voor een vredesakkoord omdat Iran de druk wil opvoeren op Saudi-Arabië en controle wil over de Golf van Aden.

Momenteel zijn Irak en Libanon enorm onstabiel en zakken ze weg in een economisch moeras. Dit komt vooral  doordat het Iraanse regime ook in die landen militair en politiek aanwezig is, tegen de wens van een duidelijke meerderheid van de bevolking in die landen. Een nieuwe stroom asielzoekers kan uit deze landen komen. 

Op dit moment gaan de mensen in Iran de straat op en nemen een enorm risico in de strijd voor hun vrijheid. Wie bovenstaande leest zal begrijpen dat wat er nu in Iran gebeurt een enorm positieve impact zou kunnen hebben op de hele regio. Het zou een kans zijn voor vrede en stabiliteit in een aantal landen waar mensen uit gevlucht zijn en nog steeds vluchten. 

Tot voor kort wilde ons Ministerie van Buitenlandse Zaken vooral spreken over handel met Iran. Handel versterkt het Iraanse regime  en heeft dus ook de negatieve gevolgen in de regio. Het leidt indirect tot  meer asielzoekers in Nederland en meer kosten voor hulpverlening in de regio.

Het voorbeeld van Iran laat zien dat we asielbeleid en buitenlandbeleid niet langer los van elkaar kunnen zien. We kunnen de instroom aan asielzoekers niet alleen met asielbeleid oplossen. We hebben een buitenlandbeleid nodig dat opstaat tegen regimes die de in stroom van asielzoekers veroorzaken. We hebben een buitenlandbeleid nodig dat mensenrechten belangrijker vindt dan exportcijfers. Met zo'n buitenlandbeleid is niet alleen het belang van Iran en de regio maar ook ons eigen belang gediend.

Farshid Seyed Mehdi is Iran-deskundige en lid van het bestuur van de ChristenUnie Almere.

Elke maandagmiddag verschijnt op deze plek een nieuwe column. Met deze columns faciliteert het Wetenschappelijk Instituut het partijdebat. De columns zijn op persoonlijke titel. Wilt u zelf een column schrijven, stuur dan een email naar laurenswijmenga@christenunie.nl.

Komende week is er vanwege de herfstvakantie geen column.