Neem digitaal mediagebruik op in het Nationaal Preventieakkoord

Neem digitaal mediagebruik op in het Nationaal Preventieakkoord

pexels-rdne-stock-project-6936137.jpg

10 juli 2023 by Marco de Bruijn

Weg met smartphones in de klas, dat is het dringende advies van het ministerie van Onderwijs aan middelbare scholen. Ter verbetering van de concentratie van het brokkelbrein. Het is goed dat er meer aandacht is voor de omgang met digitale technologie, maar de overheid zou dit structureler moeten opnemen in haar beleid. Overmatig en onverstandig smartphone- en digitaal mediagebruik zou moeten worden ontmoedigd middels het Nationaal Preventieakkoord.

De dubieuze invloed van digitale technologie op de maatschappij is gelukkig al lang geen onbesproken onderwerp meer. Boeken zoals Doe zelf normaal van Maxim Februari en De democratie crasht van Kees Verhoeven laten zien dat digitalisering geen deelonderwerp meer is, maar een alles doordrenkende ontwikkeling.

Er wordt ook steeds meer nagedacht over het effect van sociale media en smartphones op de menselijke psyche. Het is bekend dat werkstress onder meer kan ontstaan door technologiegebruik, constante bereikbaarheid en informatie-overload. Verder ervaart een deel van de jongeren een achteruitgang in concentratie en rust door sociale media.

Uiteraard is enige nuance op z’n plek. Onderzoek duidt niet eenduidig negatieve gezondheidseffecten aan. Over het verslavende effect van mediagebruik valt echter moeilijk te twisten: technologiegiganten ontwerpen hun platforms met het doel om het aantal dopamineshots te maximaliseren en de aandacht zo lang mogelijk vast te houden. In feite vermindert dit de vrijheid van het individu, die mentaal bespeeld wordt.

De digitaliseringsvisie van de ChristenUnie spreekt van ‘genieten van genoeg’ wanneer het gaat om data- en technologiegebruik. Onze rust en vrijheid staan onder druk in deze digitale tijden. Er is daarom voldoende reden om gehoor te geven aan het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving begin dit jaar om de digitale omgeving standaard onderdeel te maken van de ontwikkeling van gezondheidsinterventies.

De tijd is nu rijp om de daad bij het woord te gaan voegen door digitale technologie op te nemen in het Nationaal Preventieakkoord, vooral onder het nog lege kopje ‘mentale gezondheid’. In dit akkoord staan al maatregelen om mensen te ‘nudgen’, ofwel een duwtje in de gezonde richting te geven; met een hogere belasting op tabak, bier en frisdrank. Er wordt echter met geen woord gerept over het digitale domein. Hier valt nog een wereld te winnen. De mentale duwtjes, voor- of achteruit, zijn ook in het digitale domein nodig. Het blijkt namelijk maar al te vaak dat de geest gewillig, maar ons vlees zwak is. Met mogelijke schade voor individu en samenleving als gevolg.  

Marco de Bruijn geeft als consultant advies op het gebied van digitalisering en volgt het Fellowsprogramma van de ChristenUnie.