Christelijke-sociale politiek draait om bestaanszekerheid

Christelijke-sociale politiek draait om bestaanszekerheid

poverty-4561704_1920.jpg

19 september 2022 by Reinier Roest

“Als je voor een dubbeltje wordt geboren, wordt je nooit een kwartje” Het klinkt stellig. In uw gedachten komen mensen naar boven die in een achterstandswijk zijn geboren en nu wél met positieve energie midden in de maatschappij staan. Mensen die, ondanks een jeugd vol problemen, nu het verschil maken. Het zijn de uitzonderingen: dubbeltjes worden niet snel kwartjes.

De geboren kwartjes hebben geluk gehad. Ze hebben geprofiteerd van de kansen van  globalisering. En zijn als winnaar uit de bus gekomen. Door een passende opleiding te volgen, een goedbetaalde vaste baan te vinden, gezond te blijven, een huis te kopen in de juiste regio en democratisch vertegenwoordigd te zijn.

Maar de dubbeltjes zijn afgehaakt op al deze vlakken. Dat was niet hun keuze, dubbeltjes zijn ‘afgehaakt gemaakt’, zoals Josse de Voogd stelt in de ‘Atlas van Afgehaakt Nederland’. Het werk wat ze deden is verdwenen door automatisering of ze zijn vervangen door arbeidsmigranten. Ze wonen in een krimpregio waaruit alle kwartjes zijn vertrokken. Ziekenhuizen, scholen en bibliotheken zijn in de loop der jaren wegbezuinigd. Hun regio wordt minder goed vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Het is  niet vreemd dat ze weinig vertrouwen hebben in de politiek.

In de afgelopen decennia heeft globalisering gezorgd voor vrede en economische groei. We kregen het gevoel dat de wereld maakbaar is. Toch heeft deze periode een onoverbrugbaar verschil gemaakt tussen kwartjes en dubbeltjes.  Welk gevolgen zal dan deze tijd met al haar onzekerheid hebben? Een tijd waarin wordt verwacht dat iedereen zich aanpast om klimaatverandering tegen te gaan. Een tijd waarin een pandemie en een oorlog de dubbeltjes op verschillende manieren ongenadig hard raken. Een tijd waarin de bestaansonzekerheid voor zoveel mensen alleen maar groter wordt in plaats van kleiner.

Morgen is het Prinsjesdag en daarna volgen de algemene politieke beschouwingen. Hierbij doe ik een oproep aan de ChristenUnie politici die mede de koers van het land bepalen. Maak bestaanszekerheid voor alle Nederlanders prioriteit in alle keuzes die gemaakt moeten worden. En dan gaat het over meer dan alleen de koopkracht. Als de bestaansonzekerheid verdwijnt, komt hopelijk ook het vertrouwen in de politiek terug. Nee, de samenleving is niet maakbaar, maar laten we ervoor zorgen dat hij wel leefbaar blijft voor iedereen. Wat het ook mag kosten. Anders is christelijk-sociale politiek geen stuiver meer waard.

Reinier Roest is deelnemer aan het Fellowsprogramma 2022, algemeen bestuurslid van ChristenUnie Rotterdam en werkt als Internal Auditor bij het Erasmus MC.

Elke maandagmiddag verschijnt op deze plek een nieuwe column. Met deze columns faciliteert het Wetenschappelijk Instituut het partijdebat. De columns zijn op persoonlijke titel. Wilt u zelf een column schrijven, stuur dan een email naar laurenswijmenga@christenunie.nl.