Doe recht aan de niet-stemmer

Doe recht aan de niet-stemmer

pencil-1827057_1920.jpg

11 april 2022 by Bert van der Woerd- fotograaf: Wim Schut

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was nog nooit zo laag. Is het denken in termen van oppositie en coalitie wel verstandig als hun mandaat is gebaseerd op amper de helft van de kiezers?

Tijdens het flyeren sprak ik mensen die zeiden niet te stemmen met als reden: ”Ik heb het goed, ik heb het naar mijn zin, dus waarom zou ik stemmen. De vuilnis wordt opgehaald, ik kan mijn auto parkeren.” Ook sprak ik mensen die niet weten wat een stempas is en waarvoor deze bedoeld is. Ze kunnen zich nauwelijks in de Nederlandse taal uitdrukken. Het doen van dagelijkse boodschappen is een opgave. Ze krijgen hun huis niet meer warm. Met moeite betalen ze hun rekeningen. Enkelen gingen toch stemmen omdat we hen hebben uitgelegd dat je stemt voor het bestuur van de stad. Alle stemmen samen bepalen welke thema’s de komende jaren aan de orde komen. Dat zijn thema’s die ook de niet-stemmers raken.

Stapeling van problemen

Zoals bijvoorbeeld het knellende woningtekort voor jongeren, starters en ouderen. Er is een grote slag te slaan in de kwaliteit van woningen voor kwetsbare groepen en mensen met een kleine portemonnee.

Of denk aan het probleem van laaggeletterdheid. Als je de taal niet goed spreekt kun je nauwelijks meedoen in de samenleving. Een stapeling van problemen ligt dan op de loer. Aan het wegwerken en voorkomen laaggeletterdheid moet continue worden gewerkt.

Veel burgers weten bovendien niet de weg in de overheidsbureaucratie. Een menselijke vergissing door complexe of soms ogenschijnlijk tegengestelde regelgeving is iets anders dan misbruik. De menselijk maat moet het uitgangspunt zijn. Ambtenaren moet de vrijheid worden toegekend om in concrete gevallen naar eigen inzicht een besluit te nemen.

De wijsheid van de minderheid!

Maar er is meer nodig. Kwetsbare burgers die niet stemmen moeten óók worden vertegenwoordigd in het college.

Nu weet een college als geheel zich gesteund door een vaste groep partijen. Dat heet een coalitie en de rest is de oppositie. Zouden we wethouders kunnen kiezen die ieder een eigen combinatie van partijen achter zich krijgen, zeg een mini-coalitie per wethouder? Elke partij kan meedoen in een college, en meer kiezers herkennen zich in het beleid. Zo doet het stadsbestuur recht aan elke inwoner, de niet-stemmer incluis.

Bert van der Woerd is fractievoorzitter ChristenUnie Delft, engagement manager Capgemini en fondswerver Climate Stewards

Fotograaf: Wim Schut

Elke maandagmiddag verschijnt op deze plek een nieuwe column. Momenteel gaan de columns over onderwerpen uit de gemeentepolitiek. Met deze columns faciliteert het Wetenschappelijk Instituut het partijdebat. De columns zijn op persoonlijke titel.