Lambert Pasterkamp

Lambert Pasterkamp - wetenschappelijk medewerker

'Politiek gaat over betrokkenheid.'

Lambert-1

'Politiek gaat voor mij over betrokkenheid. Betrokkenheid op elkaar, op de samenleving die je deelt, op de wereld die we ontvangen hebben. Op geheel eigen wijze is dit een vorm van liefde voor je naaste, en dat wil ik graag voeden en versterken met mijn werk voor het WI.'

Lambert Pasterkamp
Lambert Pasterkamp is algemeen wetenschappelijk medewerker bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Hij werkt in die functie mee aan publicaties en debatten, begeleidt projectonderzoekers en denkt mee over nieuwe onderzoeksthema's als globalisering. Ook is hij coördinator van de Summer School en van de Maandagmiddagcolumns. 
Hij heeft de Bachelor Bestuurskunde gevolgd, en volgde de Masters Filosofie en Politicologie. Hij woont met zijn vrouw en hun drie kinderen in Utrecht, haalt inspiratie uit het werk van Hannah Arendt en vindt de tegenstellingen in Nederland een belangrijk punt van aandacht. 

Voor het WI schreef hij onder meer de essaybundel Geordende globalisering

werkdagen:
woensdag, vrijdag

e-mail:
lambertpasterkamp@christenunie.nl

telefoonnummer:
+31 (0)33 422 69 69

Twitter:
@L_Pasterkamp

Artikelen van Lambert Pasterkamp

 1. Stucwerk Europa

  17 mei 2021 om 12:00 by Lambert Pasterkamp

  236-034 - column_lambert.jpg

  Een paar weken geleden is er bij ons thuis een muurtje gestuct. Lekker glad, makkelijk hanteerbaar voor de verfroller. 

  Er is veel kritiek op het democratisch gehalte van de Europese Unie. Wubbo Wierenga kon met zijn column op deze plek vorige week zo aansluiten in de rij. Van populist tot eurofiel, niemand is helemaal tevreden.

  Lees verder

 2. Complotdenken, religie en de behoefte aan houvast

  20 oktober 2020 om 14:11 by Lambert Pasterkamp

  corona complot

  ‘Geef elkaar de ruimte’ luidt het mantra van deze tijd. Prima natuurlijk, als het gaat om de anderhalve meter afstand van elkaar. Maar hoe langer we die fysieke afstand vol proberen te houden, hoe groter de mentale afstand dreigt te worden. Waar komen al die complotideeën over corona ineens vandaan?

  Lees verder

 3. Chinese knevelarij vraagt om stevig weerwoord

  3 augustus 2020 om 10:58 by Lambert Pasterkamp

  China

  Wat is vrijheid ons waard? Dat wordt momenteel nadrukkelijk getest door China. Het land maakt een exportmodel van onderdrukking. Terwijl het Westen in de ban is van interne strubbelingen, staan de waarden waar het op stoelt onder zware druk. Het is tijd om in verweer te komen.

  Lees verder

 4. 'Verkiezingen gaan over idealen, maar ook over compromissen'

  29 juli 2020 om 15:34 by Lambert Pasterkamp, Robert van Putten

  Heeft de meloen de slokdarm slap gemaakt.jpg

  Kabinet Rutte III is zijn laatste jaar in gegaan en langzaamaan maken de partijen zich weer gereed voor een nieuwe verkiezingscampagne. Voor de ChristenUnie een spannende periode. De partij moet terug naar de kiezer, verantwoording afleggen over haar regeringsdeelname en opnieuw vertrouwen vragen. In deze periode zijn soms mooie resultaten geboekt, maar ook pijnlijke maatregelen genomen. Er zijn compromissen gesloten die heel moeilijk vielen in de samenleving en die ook binnen de partij leidden tot grote controverse. Heeft de ChristenUnie goed gehandeld? Hoe zou het beter kunnen? En zijn straks compromissen mogelijk met een partij als Forum voor Democratie? We reflecteren hierop met politiek- theoreticus dr. Patrick Overeem die onderzoek doet naar de ‘ethiek van het compromis’.

  Lees verder

 5. 'Wij moeten anderen meer rechten geven dan we zelf opeisen'

  29 juli 2020 om 11:01 by Lambert Pasterkamp

  Erik Borgman.jpg

  ‘Zonder geloof geen democratie’, schreef theoloog Erik Borgman in 2005 in een essay voor De Groene Amsterdammer. Als publiek theoloog mengt Borgman zich regelmatig in het debat over geloof in het publieke domein. Met boeken als Metamorfosen (2006), Wortelen in vaste grond en Overlopennaar de barbaren (beiden 2009) biedt Borgman een verrassend perspectief op de betekenis van geloven, ook in publieke zin. De paradox is daarbij nooit ver weg. De zogenaamd seculiere cultuur is voor hem religieuzer dan menigeen denkt, terwijl gelovigen zelf vaak veel te cultureel denken over hun godsdienst. Borgman verstaat de kunst om ruimte voor religie te ontdekken op de meest onverwachte plekken. Reden om hem voor Groente bevragen – op anderhalve meter afstand – over religie en het publieke domein.

  Lees verder

 6. De wereld is niet rond

  4 juli 2020 om 10:00 by Lambert Pasterkamp

  wereld.jpg

  'Waar is God? Als Hij niet beantwoordde aan het beeld dat ik van Hem en Zijn woonplaats had, Wie is Hij dan eigenlijk wel?' In zijn essay 'De wereld is niet rond' verwoordt onderzoeker Lambert Pasterkamp het verlies van een zekere religieuze geborgenheid door globalisering. De globe vult de plek van God, zo zegt hij. Een pleidooi in Wapenveld voor ontvankelijkheid en een wereld die niet 'af' is.

  Lees verder

 7. De staat, de dood en het soevereine

  23 maart 2020 om 12:00 by Lambert Pasterkamp

  Lambert

  Van wie is de dood? Van God, zegt de een. Van mijzelf, zegt de ander. Deze vraag is politiek beladen vanwege het euthanasiedebat in Nederland. Wie mag er beschikkenover de dood? Voor- en tegenstanders zijn het fundamenteeloneens. Een common ground lijkt niet te bestaan. Interessant is daarom het nieuwste boek van politiek denker Paul Frissen: Staat en taboe. Politiek van de goede dood (2018). Daarin is de aanvliegroute niet ethisch, maar politiek-filosofisch. Verrassend genoeg laat de analyse van Frissen zich verbinden met het denken van Groen van Prinsterer. Dat helpt de ChristenUnie om oude intuïties nieuw leven in te blazen.

  Lees verder

 8. Schuw profetisch spreken niet

  8 februari 2020 om 12:00 by Lambert Pasterkamp

  lambert rond.png

  Er was nogal een rel rond de tweet van Thierry Baudet de afgelopen dagen. In het hoofdredactioneel commentaar van deze krant werd hem ‘onverdunde messiaanse zelfoverschatting’ verweten. Het is terecht als eigentijdse valse profeten ontmaskerd worden. Dat maakt de behoefte aan profetie in de politiek echter niet minder.

  Lees verder

 9. 'Elke grens heeft een andere kant'

  24 september 2019 om 12:00 by Lambert Pasterkamp, Robert van Putten

  Migratie is een urgent thema in het politieke debat. In een globaliserende wereld krijgen we als Nederland meer en meer te maken met mensen uit andere landen en culturen die hier naartoe komen. Internationaal zijn daarover afspraken gemaakt of worden pogingen gedaan om tot nieuwe afspraken te komen. Denk aan het VN-vluchtelingenverdrag en het VN-migratiepact. Dat is echter niet zonder controverse. Hoe moeten we recht en migratie op elkaar betrekken? Kunnen we onze verhouding tot de migrant wel duiden in termen van recht? We gaan erover in gesprek met iemand wiens werk en leven in het teken van dat recht staat: hoogleraar en oud-minister Ernst Hirsch Ballin.

  Lees verder

 10. Globalisering gaat ook over waarden - opinie voor Trouw

  12 september 2019 om 12:00 by Lambert Pasterkamp

  Lambert pasterkamp 134

  In zijn H.J. Schoo-lezing roept minister Wopke Hoekstra op tot wederkerigheid, versterking van de positie van de middenklasse en bescherming van onze cultuur. Daarmee reageert hij op globaliseringsspanningen en -onzekerheid. So far, so good. Maar er mist nog een wezenlijk punt in zijn lezing, merkt Lambert Pasterkamp. 'We moeten oppassen dat we geen lege doos gaan beschermen.'

  Lees verder

 11. 'De overheid gaat eenzaamheid niet oplossen'

  28 juni 2019 om 12:00 by Lambert Pasterkamp, Laurens Wijmenga

  Te Rietstap en Jonkman.jpg

   Een van de speerpunten van het manifest Waardig ouder worden is: zet alles op alles om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen. De nationale discussie over dit manifest krijgt op verschillende plekken een lokaal staartje. We spraken ChristenUnie-wethouders Alwin te Rietstap uit plattelandsgemeente Hardenberg en Inge Jongman uit de stad Groningen over hun voornemen om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. De overheid moet zich volgens hen bescheiden opstellen in de aanpak van eenzaamheid. Bewustwording onder burgers bevorderen is een belangrijke stap. En hoewel sociale netwerken op het platteland sterker zijn dan in de stad, kan eenzaamheid op het platteland des te schrijnender zijn.

  Lees verder

 12. Denkend aan Groen

  22 maart 2019 om 12:00 by Lambert Pasterkamp, Laurens Wijmenga

  Lambert

  ‘Opruimen is niet kiezen wat je weggooit, maar wat je wil bewaren’, zo luidt het devies van de Japanse opruimgoeroe Marie Kondo. Zo nu en dan ruimen we bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie onze bibliotheek op. We bladeren dan heel wat af, door vergeelde publicaties over de grote maatschappelijke vraagstukken van toen en we bedenken wat het bewaren waard is. Kernbegrippen uit de neocalvinistische traditie, zoals ‘soevereiniteit in eigen kring’ en ‘publieke gerechtigheid’, komen daarbij steeds opnieuw langs. Ze zijn al tijden het bewaren waard. Maar helpen deze neocalvinistische leerstukken ons ook in het zoeken naar antwoorden op een stijgende zeespiegel, groeiende polarisatie en de immense opgave van transitie? ‘Groen moet je doen’, houden we elkaar voor. Maar wat zou Groen ervan denken?

  Lees verder

Neem contact op met Lambert Pasterkamp

voor meer informatie of het aanvragen van een lezing

Lambert