Tussen hoop en vrees; recht doen in tijden van globalisering

Het Wetenschappelijk Instituut is gestart met een nieuw werkprogramma, gericht op het formuleren van een christelijk-politiek antwoord op het proces van globalisering. De eerste publicatie, die gepland staat voor het begin van 2019, zal de vorm hebben van een essay.

Globalisering

Wie het nieuws nauwlettend volgt, zal zich niet aan de indruk kunnen onttrekken dat de lijst met wereldwijde crises zelden zo lang is geweest als nu. De wereld lijkt zich op een breuklijn te bevinden, waarbij dreigende catastrofes op verschillende gebieden elkaar versterken en apocalyptische visioenen werkelijkheid dreigen te worden: een burgeroorlog woedt in Syrië, vluchtelingen verdrinken in de Middellandse Zee, de ijskappen smelten en berichten over terroristische aanslagen volgen elkaar in snel tempo op. En voor deze crises lijkt vaak nog niet het begin van een oplossing voorhanden.

Veel van deze vraagstukken hangen samen met een van de grote processen van deze tijd: globalisering. Hoewel globalisering verantwoordelijk is voor welvaartsstijging en de opkomst van een middenklasse in ontwikkelingslanden, leidt zij tevens tot toenemende milieuvervuiling, groeiende ongelijkheid, verlies van identiteit en verspreiding van terrorisme.

Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie ziet voor zichzelf een taak om na te denken over dit proces van globalisering, over de grote uitdagingen die ermee gemoeid zijn en over de concrete politieke antwoorden die daarop mogelijk zijn. Dit werkprogramma behelst een inhoudelijke agenda, waaraan het Wetenschappelijk Instituut de komende jaren vorm wil geven. De eerste publicatie over dit project is gepland voor het begin van 2019. Dit essay zal de contouren worden schetsen van een christelijk-sociaal antwoord op globalisering. Het essay bevat zowel een politieke analyse als een standpuntbepaling.

Onderzoekers

  • Laurens Wijmenga (1980) is wetenschappelijk medewerker bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Momenteel werkt hij aan een nieuwe visie op gezinsbeleid en aan een studie over globalisering. 
    Hij heeft Economie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, en is, naast zijn werk bij het WI, als onderzoeker verbonden aan de Rekenkamer Rotterdam. 

  • Lambert Pasterkamp is algemeen wetenschappelijk medewerker bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Hij werkt in die functie mee aan publicaties en debatten, begeleidt projectonderzoekers en denkt mee over nieuwe onderzoeksthema's als globalisering. Ook is hij betrokken bij de inhoudelijke invulling van de WI Summer School.  
    Hij heeft de Bachelor Bestuurskunde gevolgd, en volgde de Masters Filosofie en Politicologie.