Globalisering

Verdieping - De samenleving - Internationale samenwerking - Globalisering

Hoe kunnen we recht doen in een tijd van globalisering?

globalisering

In onze globaliserende wereld is steeds meer oog voor de buitenwereld. Die biedt kansen, maar kan soms ook onzeker maken: 'welke plaats is er voor mij in een steeds groter wordende wereld? Wordt onze gemeenschap nog gezien? Blijft die bestaan?' Hoe kunnen we recht doen, zonder daarbij de vrede (ook binnen de Nederlandse gemeenschap) uit het oog te verliezen? En hoe verhoudt het Nederlandse volk zich tot de buitenwereld? Wat is recht, en wat is vrede, als het gaat om thema’s als culturele identiteit, klimaatverandering, migratie, veiligheid?

Bestel 'Geordende globalisering'

Essays over vrede, recht en gemeenschap

cover Geordende globalisering.jpg

Artikelen over globalisering

 1. Een levensvatbare Europese Unie: An ever closer union?

  14 september 2021 by Anja Haga, Pieter Dirk Dekker

  Europese Unie: ever closer union - Folkert

  De situatie op het wereldtoneel is volop in ontwikkeling. Wat betekent dit voor het kleine Nederland? Voor onze veiligheid en internationale invloed moeten wij het vooral hebben van samenwerking, bijvoorbeeld binnen het NAVO-bondgenootschap en de Europese Unie. De vruchtbare samenwerking binnen de EU is echter steeds minder vanzelfsprekend. Bij de verschillende crises van afgelopen jaren – de eurocrisis, vluchtelingencrisis en het Brexit-debacle – bleek dat het draagvlak voor Europese samenwerking kwetsbaar is. En daarmee is ook Nederland kwetsbaar. Onze toekomst en belangen zijn nauw verweven geraakt met die van de EU. Nederland is gebaat bij een stabiele, sterke Unie met groot draagvlak onder burgers.

  Lees verder

 2. De wereld is niet rond

  4 juli 2020 by Lambert Pasterkamp

  wereld.jpg

  'Waar is God? Als Hij niet beantwoordde aan het beeld dat ik van Hem en Zijn woonplaats had, Wie is Hij dan eigenlijk wel?' In zijn essay 'De wereld is niet rond' verwoordt onderzoeker Lambert Pasterkamp het verlies van een zekere religieuze geborgenheid door globalisering. De globe vult de plek van God, zo zegt hij. Een pleidooi in Wapenveld voor ontvankelijkheid en een wereld die niet 'af' is.

  Lees verder

 3. Gemeenschap in tijden van globalisering

  24 september 2019 by Robert van Putten

  Robert

  De klimaatcrisis en de migratiecrisis, twee grote maatschappelijke thema’s die momenteel domineren in het publiek debat. Ze hebben gemeenschappelijk dat het vraagstukken van mondiale omvang zijn. Ze overstijgen niet alleen onze landsgrenzen, maar spelen bovendien overal ter wereld. Lambert Pasterkamp, onderzoeker bij het Wetenschappelijk Instituut, schreef hierover het boek Geordende globalisering. Zijn boek wordt op 4 oktober gepresenteerd tijdens een ‘globaliseringsdebat’. Ik mocht de conceptversie van het boek vast lezen en legde de auteur een aantal vragen en leeservaringen voor.

  Lees verder

 4. Bestel de nieuwe essaybundel over globalisering 'Geordende globalisering'

  3 september 2019 by Greet Schuurman

  Header globaliseringsdebat.jpg

  Hoe moeten we omgaan met globalisering, en met de onrust die dat met zich meebrengt? In een nieuw boek wil het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie bijdragen aan begrip van deze veranderende wereld. Auteur Lambert Pasterkamp presenteert de essaybundel tijdens het globaliseringsdebat op 4 oktober.

  Lees verder

 5. Linksaf

  26 maart 2018 by Mart Keuning

  mart keuning column

  Dit weekend warmde Syp Wynia in Elsevier zijn oude prakje op onder de vraag ‘Waarom slaan christenen altijd weer linksaf?’. "Hoe kon dat gebeuren, dat een van huis uit zo conservatieve partij als de ChristenUnie op cruciale thema’s zo links werd?” Tijd voor introspectie.

  Lees verder

 6. Het failliet van de neo-liberale utopie

  1 maart 2017 by Bjorn Lous, Gerben Bosscha

  7 auteursfoto Bjorn Lous

  Nederland behoort tot de gelukkigste landen ter wereld. Maar ondanks dit feit schuilt er achter deze façade van geluk een groeiend gevoel van onvrede in ons land. De bron van deze onvrede ligt in het feit dat de huidige politieke koers goed is voor slechts een deel van de bevolking. De neoliberale utopie verscheurt ons land in twee groepen: de veelal profiterende hoogopgeleide succesvolle wereldburger en de vaak laagopgeleide burger die juist gebukt gaat onder de negatieve effecten van marktwerking en globalisering. Deze tweedeling drijft de bevolking in de handen van populisten die burgers wel laten dromen van een betere wereld. Wil de ChristenUnie realistisch hoop geven in dit verdeelde land, en een krachtig weerwoord bieden aan populisten, dan zal zij kritischer moeten zijn op het huidige systeem en met een eigen toekomstvisie voor Nederland moeten komen.

  Lees verder

Neem contact met ons op

Contact met Lambert Pasterkamp, auteur van 'Geordende globalisering'

Lambert