Europa

De Europese samenwerking heeft veel gebracht, welzijn, voorspoed, vrede. Daarom staat de ChristenUnie in beginsel positief tegenover de Europese Unie. Tegelijkertijd zijn we kritisch. Gaat de samenwerking soms niet te ver en ten koste waarvan? De eurocrisis heeft deze zorgen niet versterkt en de ChristenUnie doen zoeken naar eigen oplossingen.

Onze publicaties rondom dit thema:

- Sander Luitwieler, In verscheidenheid verenigd. Een positief-kritische visie op de Europese Unie (2013, uitverkocht)

- Johan Graafland, De euro gewogen (2012)

- Sander Luitwieler, De ChristenUnie en het verdrag van Lissabon (Kort Commentaar 2008)

- Eimert van Middelkoop e.a., Een gemiste kans voor Europa (Kort Commentaar 2005)

- Jan Willem Sap, De oorsprong van de Europese grondwet (Groenlezing 2004)

- Benjamin Anker en Sander Luitwieler. Richting Europa: christelijk-staatkundige visie op de Europese Unie (2002, uitverkocht)