Nieuw WI-essay: 'Lokaal leren leven. Een goed verhaal over klimaatverandering'

Nieuw WI-essay: 'Lokaal leren leven. Een goed verhaal over klimaatverandering'

Lokaal leren leven - copyright Folkert Rinkema

11 februari 2022 by Veerle Boersma (Communicatiemedewerker)

Foto: Folkert Rinkema

 Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie publiceert vandaag een nieuw essay, over klimaatverandering. De wereld staat voor een immense uitdaging. Het klimaat verandert door menselijk handelen, en het wordt elke dag duidelijker dat we daar wat tegen moeten doen. Het klimaatvraagstuk gaat zowel over de omgang met de aarde als over de omgang tussen mensen onderling, twee thema’s die bij uitstek christenen aan het hart gaan.

Lokaal leren leven

De reacties op de opwarmende aarde zijn vaak nogal lauw. Hoe komen we verder in de strijd tegen klimaatverandering en voor een duurzame wereld? Geef het klimaatbeleid een lokale spits, stelt WI-onderzoeker Lambert Pasterkamp in zijn nieuwste essay. Hij bepleit het belang van Lokaal leren leven, en roept op om werk te maken van groene oasen. Koppel duurzaamheid aan leefbaarheid, en maak van klimaatbeleid een hoopvol verhaal. Concrete ideeën in het essay geven dit handen en voeten. Met #GR2022 op komst is de boodschap: verbeter de wereld, begin in de gemeenteraad. 

 De combinatie van een opwarmende aarde en grote onenigheid over wat dit betekent maakt klimaatverandering tot een urgente uitdaging voor christelijk-sociale politici. Zowel het christelijke als het sociale staan hier op het spel. Hoe kunnen we hier antwoorden op formuleren? Hoe ziet klimaatbeleid eruit dat rekenschap geeft van zowel zorgdragen voor Gods aarde, als het liefhebben van je naaste? En kan dat liefhebben ook als die naaste een klimaatscepticus is?