Nieuw WI-essay: 'Het gelijk van de gemeenschap'

Nieuw WI-essay: 'Het gelijk van de gemeenschap'

Het gelijk van de gemeenschap - copyright Folkert Rinkema

18 februari 2022 by Veerle Boersma (Communicatiemedewerker)

Foto: Folkert Rinkema

Laurens Wijmenga schreef voor het Wetenschappelijk Instituut een essay over welvaartsverdeling. Daarin pleit hij voor een herwaardering van de rol van lokale gemeenschappen bij het bestrijden van ongelijkheid. Bijvoorbeeld door het introduceren van een basisinkomen voor gemeenschappen: een regelvrij bedrag dat ten goede komt aan initiatieven die zich inzetten voor de gemeenschap. En door een royale premie voor vrijwilligerswerk ten dienste van de gemeenschap.

Het gelijk van de gemeenschap

De laatste tijd verschijnen er regelmatig onderzoeken die de sociale ongelijkheid in ons land aan de orde stellen. Sommigen zien een gratis onderwijs of een individueel basisinkomen als dé oplossing voor een ongelijke welvaartsverdeling. Anderen zoeken de oplossing bij de markt. In zijn essay verkent Wijmenga in hoeverre gemeenschapsdenken inspiratie kan bieden voor een eigen christelijk-politieke positie in het debat over welvaartsverdeling.

In het gemeenschapsdenken staat niet de markt of de overheid maar de samenleving centraal. Idealiter bestaat de samenleving uit gemeenschappen waarin verschillen niet worden uitgewist maar vruchtbaar worden gemaakt voor het geheel. Ieder lid is er van gelijke waarde en ieder talent krijgt een plek.

Initiatieven uit de samenleving hebben in de vorige eeuw welvaartsverschillen verkleind en boden burgers bestaanszekerheid. Maar kunnen ook nieuwe maatschappelijke initiatieven, zoals maatjesprojecten, burenhulpdiensten en coöperaties, een rol spelen in een lokale christelijksociale aanpak van ongelijkheid?