Weblog Groen 2020-2

Religie: een kwestie van politiek

 1. Blijf gezond

  29 juli 2020 om 16:43 by Wouter Beekers

  gezond ziek griep corona

  Stilgezet zijn we bij onze kwetsbaarheid. En daarbij paste een nieuwe groet: ‘blijf gezond!’ Een bijzonder hartelijke wens, die moeten we er misschien maar inhouden. Of toch niet eigenlijk? Dat opzwepende ‘blijf!’ daar zit ik namelijk een beetje mee. Sommigen verklaren het virus zelfs officieel de oorlog. En dat past ook wel bij onze tijd. We zeggen tegen elkaar ‘geef kanker geen kans’. We complimenteren elkaar als we niet ‘opgeven te vechten’ of een ziekte ‘overwonnen’ hebben.

  Lees verder

 2. Van huis naar haard

  29 juli 2020 om 16:27 by Ruben Ros

  haard vuur

  Het beeld van de samenleving als een huis is vandaag de dag razend populair in het politiek denken. Ook binnen de ChristenUnie wordt graag gebruik gemaakt van het ‘huisdenken’. Deze vergelijking is om verschillende redenen problematisch. Het huisdenken berust op aannames en ideeën die niet stroken met de werkelijkheid en botst zelfs met christelijksociale waarden. In plaats van het huis ga ik daarom op zoek naar een nieuwe manier om de samenleving te verbeelden: de haard.

  Lees verder

 3. 'Verkiezingen gaan over idealen, maar ook over compromissen'

  29 juli 2020 om 15:34 by Lambert Pasterkamp, Robert van Putten

  Heeft de meloen de slokdarm slap gemaakt.jpg

  Kabinet Rutte III is zijn laatste jaar in gegaan en langzaamaan maken de partijen zich weer gereed voor een nieuwe verkiezingscampagne. Voor de ChristenUnie een spannende periode. De partij moet terug naar de kiezer, verantwoording afleggen over haar regeringsdeelname en opnieuw vertrouwen vragen. In deze periode zijn soms mooie resultaten geboekt, maar ook pijnlijke maatregelen genomen. Er zijn compromissen gesloten die heel moeilijk vielen in de samenleving en die ook binnen de partij leidden tot grote controverse. Heeft de ChristenUnie goed gehandeld? Hoe zou het beter kunnen? En zijn straks compromissen mogelijk met een partij als Forum voor Democratie? We reflecteren hierop met politiek- theoreticus dr. Patrick Overeem die onderzoek doet naar de ‘ethiek van het compromis’.

  Lees verder

 4. Religie dreigt publieke debat exclusief te maken

  29 juli 2020 om 14:31 by Boris van der Ham

  kaarsjes religie

  In mijn functie als voorzitter van het Humanistisch Verbond laat ik me wel eens uit over de verhouding tussen religie en het publieke domein. Dat doet bij de meer orthodoxe gelovigen op voorhand soms de wenkbrauwen al fronsen. Als voorzitter van het Humanistisch Verbond – toch de organisatie van de mensen die een niet-godsdienstige levensbeschouwing hebben – word je al snel geframed als tegenstander van religieuze uitingen in het publieke domein. Maar dat ligt genuanceerder.

  Lees verder

 5. 'Omroepen dat er geen god is behalve Allah, daar heb ik veel moeite mee'

  29 juli 2020 om 13:57 by Ernst Bron, Tjalling Vonk, Theo Krins

  moskee minaret islam

  Dilemma’s horen bij het leven, zeker bij dat van een politicus. In elke vitale politieke partij zal er dus discussie zijn. Ook in de ChristenUnie bevragen we elkaar op standpunten en overtuigingen. Dat kan spannend zijn. Eén zo’n thema waar het om spant is de islamitische gebedsoproep. Een groeiend aantal lokale fracties krijgt met dit thema te maken. Welke afweging maak je daarbij? Hoe verhouden godsdienstvrijheid en de eigen christelijke overtuigingen zich? Wat willen we van elkaar accepteren en wat niet? Deze vragen zijn gebaat bij een goede dialoog. Groen biedt daarvoor gelegenheid bij uitstek. Wat is er geduldiger dan papier? We vroegen drie ChristenUnie-raadsleden hierover met elkaar in gesprek te gaan door elkaar te schrijven.

  Lees verder

 6. 'Laten we ons hoeden voor een defensieve strategie'

  29 juli 2020 om 11:51 by Cors Visser

  stad kerk

  Nederland kent een bijzondere traditie als het gaat om religie in het publieke domein. Het nationale parlement kent niet één maar wel drie politieke partijen die zich expliciet christelijk noemen. Intussen is de samenleving drastisch veranderd als het gaat om religie en het publieke domein. Hoe kijken de christelijke partijen naar deze veranderingen? Wat doet dit met hun positie daarin? Wordt die positie van christelijke partijen zelf niet ook problematisch in een post-christelijke tijd? Iemand die deze laatste stelling uitdraagt is Cors Visser - partijloos burger, voormalig directeur van ForumC en momenteel werkzaam bij IFES. Daarom vroeg Groen hem de directeuren van de wetenschappelijke instituten van SGP, CDA en ChristenUnie aan de tand te voelen over christendom en politiek.

  Lees verder

 7. Ik schaam mij het evangelie (niet)

  29 juli 2020 om 11:29 by Els Kooij

  evangelisatie

  Tijdens mijn studententijd werd ik gevraagd voor een studentenevangelisatiegroep. Ik durfde geen nee te zeggen en voor ik het wist bevond ik me in een gezelschap dat enthousiast Paas- en Kerstacties organiseerde. Ik kreeg het benauwd bij de gedachte alleen al op straat te evangeliseren en bood mij gretig aan voor de bidgroep. Ik voelde me enigszins besmuikt, maar vooral opgelucht toen die taak mij werd toebedeeld. Nu ben ik nooit happig geweest op de zeepkist, maar hier ging het om meer dan aangeboren verlegenheid. Ik schaamde  me.

  Lees verder

 8. 'Wij moeten anderen meer rechten geven dan we zelf opeisen'

  29 juli 2020 om 11:01 by Lambert Pasterkamp

  Erik Borgman.jpg

  ‘Zonder geloof geen democratie’, schreef theoloog Erik Borgman in 2005 in een essay voor De Groene Amsterdammer. Als publiek theoloog mengt Borgman zich regelmatig in het debat over geloof in het publieke domein. Met boeken als Metamorfosen (2006), Wortelen in vaste grond en Overlopennaar de barbaren (beiden 2009) biedt Borgman een verrassend perspectief op de betekenis van geloven, ook in publieke zin. De paradox is daarbij nooit ver weg. De zogenaamd seculiere cultuur is voor hem religieuzer dan menigeen denkt, terwijl gelovigen zelf vaak veel te cultureel denken over hun godsdienst. Borgman verstaat de kunst om ruimte voor religie te ontdekken op de meest onverwachte plekken. Reden om hem voor Groente bevragen – op anderhalve meter afstand – over religie en het publieke domein.

  Lees verder

 9. God, Trump, Baudet en Heerma

  29 juli 2020 om 10:31 by Tijs van den Brink

  god-bless-america

  Ik zit in een diner, ergens is North-Carolina (VS), te ontbijten met een paar collega’s. Ineens kijken we elkaar aan, we horen hetzelfde: ‘Hoor de eng’len zingen d’ eer, van de nieuwgeboren Heer’ klinkt in het Nederlands uit de boxen van dit plaatselijke ontbijtrestaurantje. Nee, geen christelijk restaurant, gewoon een regulier. O ja, dat is ook zo, we zijn in Amerika. Hier zijn dat soort dingen normaal. Net zoals het hier gewoon is dat je in ‘seculiere’ winkels Bijbelteksten kunt kopen voor aan de muur. Of schriften met religieuze teksten, waarvoor je in Nederland alleen bij de evangelische boekhandel terecht kunt. Wie een tijdje in de biblebelt van Amerika doorbrengt, wat ik deed om voor de EO het tv-programma God, Jesus, Trump te maken, kan er niet omheen: God is hier veel nadrukkelijker aanwezig dan in Nederland.

  Lees verder