Wooncongres

De woningmarkt is aan een grootschalige renovatie toe, vindt sociaal geograaf Willeke de Jager. Idealiter is de woningmarkt als een woning die stevig staat, met een dak dat beschermt tegen regen. Maar met het huis van onze woningmarkt is van alles mis. Het dak is te groot en het lekt. Er zitten grote scheuren in de muren en de woning is ingezakt.

Wat houdt deze renovatie van de woningmarkt in, en wat betekent die voor woningcorporaties, beleggers en maatschappelijke initiatieven? En welke rol wordt dan van gemeenten en provincies verwacht? Tijdens een wooncongres op zaterdag 4 november (10.00 - 15.00 uur) in Amersfoort Vathorst presenteren wij hierover een nieuwe WI-studie. Sprekers zijn onder meer Carola Schouten en Adri Duivesteijn. Tijdens verdiepingssessies kunt u doorspreken over onderwerpen als de omgevingswet en woningcorporaties in de 21e eeuw. Van harte welkom! 

Auteur

  • Willeke de Jager is projectonderzoeker bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Zij analyseerde de huidige woningmarkt en schreef een visie over deze markt vanuit christelijk-sociaal perspectief. Eerder was zij beleidsmedewerker en deed zij voor de ChristenUnie-fractie onderzoek naar onder meer volkshuisvesting.

Nieuwe WI-studie over wonen

De Rijksoverheid doet haar best doet om voor een goed functionerende woningmarkt te zorgen. Maar het Rijk heeft het dak – de betaalbare woningmarkt – zo ingericht dat de middeninkomens in de knel zitten, en markt en samenleving weinig ruimte ervaren. Ondertussen bekommert de overheid zich weinig met het onderhoud aan de muren – de leefbare woningmarkt en een toekomstbestendige woningvoorraad. Zo weinig dat de markt en de samenleving daarin te weinig ondersteuning en richting ervaren. De balans tussen de rollen van overheid, markt en samenleving is daarmee zoek.

Om deze verhoudingen op de woningmarkt weer in evenwicht te krijgen, pleit Willeke de Jager in een nieuwe WI-studie voor een herziening van de rol van het Rijk op de woningmarkt. Hiervoor geeft ze drie denkrichtingen, namelijk: ruimte laten aan markt en samenleving, richting geven aan een toekomstbestendige woningvoorraad en een vangnet voor kwetsbare huishoudens, wijken en regio’s.

Sprekers

  • Adri Duivesteijn (PvdA) is interim burgemeester in Almere en wethouder in Den Haag. Tot 2015 was hij als PvdA-senator woordvoerder op het gebied van Ruimtelijk ordening en Wonen. Zijn expertise ligt op het vlak van stedelijke vernieuwing, city planning en architectuur.  

  • Carola Schouten is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. In de Tweede Kamer houdt zij zich met name bezig met onder meer wonen, sociale zaken en financieel-economische aangelegenheden. Gedurende de formatie onderhandelt Schouten, naast Gert-Jan Segers, namens de ChristenUnie over een nieuw te vormen kabinet. 

Meld u aan voor het wooncongres

Aanmelding
Blijf op de hoogte van congressen en publicaties
Machtiging

Met het aanvinken van onderstaande velden machtigt u het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie om uw bank te verzoeken het bedrag eenmalig te incasseren en uw bank om dat bedrag van uw rekening af te schrijven.

Weet u uw IBAN-rekeningnummer niet, vraag deze dan op via www.iban-converteren.nl.