Materialen worden schaars - opinie NRC

Materialen worden schaars - opinie NRC

materialen worden schaars.jpg

22 oktober 2014 by Eppo Bruins (Tweede Kamerlid)

De discussie over duurzaamheid beperkt zich veelal tot de opwekking van ‘groene’ energie – zoals wel of geen windmolenparken (NRC, 6 okt). Die noodzakelijke omslag van fossiel naar niet fossiel zal echter pas plaatsvinden als het winnen van olie en gas niet meer economisch rendabel is.

Maar ook een globale kijk op energie en materialen is nodig. Voor zonnecellen is hoge kwaliteit silicium nodig. De plekken op aarde waar we dit vinden, worden steeds schaarser en het kost veel energie om silicium tot hoge kwaliteit op te werken. Voor een hoger rendement worden lanthanides toegevoegd, zeldzame aardmetalen die in lage concentratie als bijproduct van delfstoffen worden gevonden in (vooral Chinese) mijnen. Voor de magneten van windmolens is neodymium nodig (voor 90 procent afkomstig uit China). Voor de warmteregeling in energiezuinige verlichting, hard disks en brandstof-injectoren is dysprosium nodig; voor sensoren en beeldschermen terbium. Kortom: Een economie gebaseerd op lokale, slim opgewekte, duurzame energie is kritisch afhankelijk van zeldzame materialen. Louter een transitie van fossiele naar niet-fossiele brandstoffen is dus onvoldoende. Het opwekken van niet-fossiele energie leidt ook tot uitputting van de aarde (en dus niet duurzaam) en tot een economie die volledig afhankelijk wordt van China en enkele instabiele landen. Al jaren zien we de prijzen van alle kritische materialen sterk stijgen. De benodigde slimme materialen zullen steeds moeilijker verkrijgbaar worden. Oplossingen kunnen alleen komen uit een totaalvisie op energie en (schaarse) materialen.