Deugdzame overheid

Verdieping - De samenleving - Samen leven - Deugdzame overheid

Welke deugden brengen de overheid tot een goede stijl van ingrijpen?

overheid

Op veel problemen krijgen we maar moeilijk grip: migratie, klimaat, welvaartsverdeling. Toch zijn de ogen sterk gericht op de overheid, ook binnen de ChristenUnie. De eisen vanuit samenleving en politiek zijn hoog, terwijl ondertussen ook het wantrouwen en cynisme floreren. Veel mensen wijzen op het beleidsfalen en machteloosheid. Maar heeft de overheid nog wel probleemoplossend vermogen in tijden van globalisering? Wat is in deze tijd en deze context goed overheidsoptreden?

Goed overheidsoptreden wordt de laatste decennia vaak verwoord in instrumentele en economische termen (bijvoorbeeld new public management). Maar zulke benaderingen schieten tekort. Onze tijd vraagt om een perspectief dat erkenning geeft aan het feit dat niet alles maakbaar is. Een moderne definitie van ‘goed werk’ is ‘werk dat deugt en deugd doet’. Die definitie kunnen we ook toepassen op de overheid. Welke deugden kunnen de ChristenUnie helpen tot een goede stijl van overheidsingrijpen, in de context van globaliseringsvraagstukken?

Met dit onderzoek wil het Wetenschappelijk Instituut het christelijk-politieke denken over overheidsingrijpen stimuleren, en een handreiking doen voor bezinning hierop in de partij. Het project moet politici en bestuurders van de partij inspireren en prikkelen in hun verhouding tot overheidsingrijpen.

Concreet wil het WI met dit project bijdragen aan
1) kritische zelfreflectie rond overheidsinterventie binnen de ChristenUnie; 
2) het bevorderen van sensitiviteit voor grenzen aan overheidsinterventie;
3) het ontwikkelen van handelingsperspectief in de context van zogenaamde ‘wicked problems’.

Gerelateerde artikelen

 1. Betrouwbaar

  5 oktober 2020 om 12:00 by Jan Steven Eilander

  Jan Steven maandagmiddag.jpg

  De bibliotheek in Almelo wordt met sluiting bedreigd. Een nieuwe bezuinigingsronde vanuit de gemeente gaat de organisatie niet overleven, zo stelt de Twentse bieb. Bezuinigingen en de lokale overheid: die twee woorden in een zin doen vertrouwd aan. Veel Nederlandse gemeenten kampen al jaren met tekorten. De oorzaak daarvan  lijkt gezocht te moeten worden bij de Rijksoverheid. 

  Lees verder

 2. Verslaafd aan de staat

  1 maart 2017 om 12:00 by Mirjam Kosten, Geert Jan Spijker

  paul frissen.jpg

  Politieke partijen en burgers mogen idealen hebben. Maar politieke partijen hebben steeds meer de neiging om de staat als vehikel te gebruiken om hun idealen de samenleving binnen te brengen. Prof. dr. Paul Frissen houdt die staat liever op afstand.  

  Lees verder

Neem contact met ons op

over dit onderzoek

Robert van Putten