Overheid

Verdieping - De samenleving - Samen leven - Overheid

Wat moet de rol van de overheid zijn, en hoe moet zij zich opstellen?

overheid

Op veel problemen krijgen we maar moeilijk grip: migratie, klimaat, welvaartsverdeling. Toch zijn de ogen sterk gericht op de overheid, ook binnen de ChristenUnie. De eisen vanuit samenleving en politiek zijn hoog, terwijl ondertussen ook het wantrouwen en cynisme floreren. Veel mensen wijzen op het beleidsfalen en machteloosheid. Maar heeft de overheid nog wel probleemoplossend vermogen in tijden van globalisering? Wat is in deze tijd en deze context goed overheidsoptreden?

Goed overheidsoptreden wordt de laatste decennia vaak verwoord in instrumentele en economische termen (bijvoorbeeld new public management). Maar zulke benaderingen schieten tekort. Onze tijd vraagt om een perspectief dat erkenning geeft aan het feit dat niet alles maakbaar is. Een moderne definitie van ‘goed werk’ is ‘werk dat deugt en deugd doet’. Die definitie kunnen we ook toepassen op de overheid. Welke deugden kunnen de ChristenUnie helpen tot een goede stijl van overheidsingrijpen, in de context van globaliseringsvraagstukken?

Met dit onderzoek wil het Wetenschappelijk Instituut het christelijk-politieke denken over overheidsingrijpen stimuleren, en een handreiking doen voor bezinning hierop in de partij. Het project moet politici en bestuurders van de partij inspireren en prikkelen in hun verhouding tot overheidsingrijpen.

Concreet wil het WI met dit project bijdragen aan
1) kritische zelfreflectie rond overheidsinterventie binnen de ChristenUnie; 
2) het bevorderen van sensitiviteit voor grenzen aan overheidsinterventie;
3) het ontwikkelen van handelingsperspectief in de context van zogenaamde ‘wicked problems’.

Meld u aan voor de Groenlezing 'Barmhartig bestuur'

door Eppo Bruins

Ollongren notitie Omtzigt - alleen voor GL 2021!

Gerelateerde artikelen

 1. Mag het wél aan ons liggen?

  23 mei 2022 om 12:00 by Jan Werkman

  236-034 - column_jan_werkman (1).jpg

  We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Mede daarom stapten we vorig jaar opnieuw in een coalitie met VVD, D66 en CDA. ‘Aan ons mag het niet liggen’, nog zo’n krachtige motivatie. Wouter Jan de Graaf vroeg zich in november al af wat de prijs voor coalitiedeelname zou zijn. Net als hem probeerde ik het positief te bekijken. Want in een coalitie kun je veel voor elkaar boksen, ook als kleine partij met vijf zeteltjes. Na bijna een half jaar Rutte-IV vraag ik mij echter af: mag het eens wél aan ons liggen? Is het nog wel onze verantwoordelijkheid dit kabinet in stand te houden?

  Lees verder

 2. Gemeenteraadsverkiezingen zijn nu belangrijker dan ooit

  7 maart 2022 om 12:00 by Jan Steven Eilander

  Jan Steven maandagmiddag.jpg

  Er is oorlog in het oosten van Europa, de Russische beer dreigt met nucleaire oorlogsvoering en een grote stroom vluchtelingen trekt door Europa. Lokale politiek kan nu futiel en onbetekenend aanvoelen. Wie maakt zich nog druk over een zonnepaneel hier of een fietspad daar? Toch zijn de gemeenteraadsverkiezingen juist nu belangrijk, misschien wel belangrijker dan solidariteitsacties voor Oekraïne.

  Lees verder

 3. Crisiscultuur

  14 december 2021 om 15:24 by Wouter Beekers

  In een column als deze probeer ik altijd iets van een haakje te vinden bij een actuele crisis. De recente crisis van de Haagse ‘bestuurscultuur’ bijvoorbeeld. Niet dat ik sta te trappelen om te schrijven over verziekte politieke verhoudingen naar aanleiding van een gefotografeerde krabbel in een formatieproces. Die hele heisa rondom de bestuurscultuur leert mij vooral dit: onze bestuurscultuur is een crisiscultuur geworden.

  Lees verder

 4. Wat is politiek?

  14 december 2021 om 12:21 by prof. dr. Jan Hoogland

  handdruk

  Op 1 maart 2021 ben ik aangetreden als de nieuwe hoofdredacteur van Groen. Daarmee viel ik met mijn neus in de boter. Die maand werden de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden, kort nadat het kabinet gevallen was over de toeslagenaffaire. Snel na de verkiezingen zorgde informateur Kajsa Ollongren voor ophef. Vanwege een positieve testuitslag voor corona verliet zij overhaast het Binnenhof met vertrouwelijke notities onder haar arm. Op een van dat moment genomen foto kon het zinnetje ‘Pieter Omtzigt: functie elders’ ontcijferd worden, hetgeen tot enorme opwinding leidde. Wat mij betreft dus een vliegende start. En voor mij meteen ook een aanleiding om eens nader te reflecteren op de vraag hoe ik zelf tegen de politiek aankijk.

  Lees verder

 5. Een recept voor herstel van vertrouwen

  8 november 2021 om 12:00 by Jeroen Troost

  236-034 - column_jeroen.jpg

  Slechts drie op de tien Nederlanders heeft vertrouwen in de overheid. Een cijfer waar ik deze week van schrok. Het herstel van dat vertrouwen is urgent. Want wat het kabinet ook aanpakt - en er moet veel gebeuren!- loopt vast zonder een bodem van vertrouwen. 

  Lees verder

 6. Een nieuwe bestuurscultuur? Ga eerst eens luisteren.

  1 november 2021 om 12:00 by Daphne Wind-Hoogeveen

  236-034 - column_41.jpg

  Ze mogen ook aanschuiven aan de onderhandelingstafel van de formatie. De ouders die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire en de Groningers met aardbevingsschade. Op deze manier willen de partijen een begin maken met een nieuwe bestuurscultuur, meldden de formateurs onlangs tijdens een persconferentie.

  Lees verder

 7. Nullen en enen of kromme tenen?

  14 september 2021 om 16:21 by Anthonie Drenth

  Digitaal enen nullen - Folkert Rinkema

  In de jaren ’90 van de vorige eeuw kwam de digitale revolutie goed op gang. Internet en ICT zouden kennis vrijer en toegankelijker maken voor iedereen, sociale media zouden de wereld democratiseren en slimme software zou overheden en bedrijven efficiënter maken. Anno 2021 is een deel van die beloftes ingelost, maar zeker niet allemaal. De vorige Groen besteedde ruim aandacht aan de impact van algoritmes, artificiële intelligentie en slimme software op de democratische rechtsstaat en burgerlijke vrijheden. Die aandacht is terecht, maar niet alleen de techreuzen treft blaam. Ook overheden en uitvoeringsorganisaties maken er regelmatig een potje van, met allerhande problemen voor burgers tot gevolg. Die problemen ontstaan doordat niet de burger, maar de ICT in het middelpunt staat. In deze bijdrage staat de vraag centraal hoe  politici en uitvoeringsorganisaties deze problemen het hoofd kunnen bieden.

  Lees verder

 8. Ongekend onrecht - maar geen mysterie

  14 september 2021 om 13:59 by Alex ten Cate

  Belastingdienst

  Er is naar aanleiding van de toeslagenaffaire al veel gezegd over de ‘nieuwe bestuurscultuur’ die nodig is om het vertrouwen in rechtsstaat en democratie terug te winnen. Met de uitspraak van Gert-Jan Segers dat een contractverlenging voor premier Rutte er niet in zit, heeft de ChristenUnie een grote steen in de vijver gegooid. Tegelijk roept dit vragen op over de mate waarin wij als partij zelf deel zijn van de cultuur die we willen veranderen. Eén van de verklaringen die vaak wordt gegeven, is dat het ontsporen van de uitvoerende macht te maken zou hebben met ‘neoliberalisme’ of ‘marktwerking’. De overheid is geen bedrijf, en de oorzaak van de malaise wordt gezocht in pogingen haar wel zo te laten functioneren. In dit artikel zal ik betogen dat deze analyse maar half waar is.

  Lees verder

 9. Een andere overheid vereist een andere verhouding tot maakbaarheid

  23 juli 2021 om 11:27 by Robert van Putten

  Het roer moet radicaal om in politiek-bestuurlijk Nederland. Dat lijkt de breed gedeelde stemming in de publieke opinie. Nu moet het echt eens afgelopen zijn met neoliberaal beleid. Hoewel er al langer geen aanhangers van deze ideologie meer te bekennen zijn, blijkt het moeizaam om de gevolgen van neoliberalisme ongedaan te maken in beleid en uitvoering. Daarvoor heeft het zich te diep genesteld in de cultuur en instituties van politiek en overheid. De vraag is wel in welke richting het roer radicaal om moet. Robert van Putten schreef er een bijdrage over voor het blad Beleid en Maatschappij. 

  Lees verder

 10. Levensbeschouwelijk perspectief op goed bestuur in onzekere tijden

  21 juli 2021 om 17:25 by Robert van Putten

  Wat is goed overheidsbeleid op onzekerheid of reflectie? Robert van Putten schreef daarover een artikel voor het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid. Onzekerheid temperen is belangrijk in bestuur en beleid, maar dat kan ook ontsporen. Daarom betekent goed bestuur óók ruimte geven aan onzekerheid. Een christelijk wereldbeeld geeft inzichten voor meer ontspannen omgaan met onzekerheid. De noties certitudo, improvisatie en bescheidenheid staan daarin centraal. Samen vormen ze bouwstenen voor een post-seculier perspectief op bestuur in tijden van crisis. 

  Lees verder

Neem contact met ons op

over dit onderzoek

Robert van Putten