Migratie

Verdieping - De samenleving - Internationale samenwerking - Migratie

Asielmigratie, arbeidsmigratie en grondoorzaken van migratie

Foto: Folkert Rinkema

Cover Essay Rechtvaardige orde.jpg

Er is een hoopvol en verbindend verhaal te vertellen over migratiebeleid. Laurens Wijmenga deed onderzoek naar christelijk-sociaal migratiebeleid. Uit zijn onderzoek verschenen de essays 'Een goed verhaal over migratie', 'Een goed verhaal over arbeidsmigratie' en 'Rechtvaardige orde; een goed verhaal over de oorzaken van migratie'. In deze essays heeft Wijmenga steeds het gesprek gezocht met mensen in de praktijk: hulpverleners, raadsleden, ondernemers en arbeidsmigranten, bijvoorbeeld. Hij ontdekte in de bijna honderd gesprekken die hij daarvoor voerde hoopvolle lijnen voor migratiebeleid.

Migratie: drie essays

afbeelding een goed verhaal over migratie (1).jpg

Een goed verhaal over migratie

'Wat je gedaan hebt voor de minsten van mijn broeders, dat heb je voor mij gedaan.' Het is een uitspraak van Jezus, die wel wordt gebruikt om aan te zetten tot gastvrijheid aan migranten. Maar in de politiek bestaat er veel verdeeldheid over de mate waarin we de poort voor migranten open zetten. En ook binnen de ChristenUnie wordt daarover heel verschillend gedacht. Hoe komen we, met al die verschillen, toch samen tot een goed verhaal over migratie?

Download het essay
beeld_essay_arbeidsmigratie.jpg

Een goed verhaal over arbeidsmigratie

Overlast, verdringing op de arbeidsmarkt, maar ook uitbuiting en slechte leefomstandigheden: als het gaat om arbeidsmigratie zijn dat vaak de eerste dingen waar we aan denken. De reflex is dan al snel om nieuw beleid op te stellen, geïnspireerd door christelijke idealen zoals gastvrijheid en barmhartigheid. Maar een goed arbeidsmigratiebeleid houdt ook rekening met de praktijk. Wat is een hoopvol en realistisch verhaal over arbeidsmigratie?

Download het essay
beeld_essay+rechtvaardige+orde (1).jpg

Rechtvaardige orde

Een goed verhaal over de oorzaken van migratie

Bergen vol oranje reddingsvesten: het is het beeld geworden van vluchtelingen op Lesbos. Zo zijn er duizenden mensen die hun thuisland ontvluchten, op weg naar Europa. Waar hulpverleners hen willen bijstaan, maken migratie-kritische politici zich vooral zorgen over de migratiestromen richting ons land en de druk die dat op ons land zet. Toch zijn er in hun visies ook raakvlakken te vinden. Vanuit die raakvlakken kunnen we bouwen aan een effectief en hoopvol migratiebeleid.

Download het essay

Podcast 'Een goed verhaal over migratie'

met Rikko Voorberg en Laurens Wijmenga

afbeelding een goed verhaal over migratie (1).jpg

Gerelateerde artikelen

 1. Derdelanders laten zien dat het asielbeleid anders kan

  17 april 2023 om 12:00 by Rien de Groot

  236-034 - column_Rien de Groot.jpg

  Sinds kort verwelkomen wij in onze kerk vluchtelingen uit Oekraïne. Begin dertig en goed Engels sprekend. Ze werken fulltime en delen trots hun selfies op sociale media. Hun wortels groeien rap in de vruchtbare grond van het nieuwe land. Maar nu komt de maar, deze broeder en zuster zijn studenten met Afrikaanse nationaliteiten. Als zogeheten ‘derdelanders’ genieten ze slechts tijdelijke bescherming. Hun situatie maakt duidelijk dat ons asielbeleid anders moet en kan.

  Lees verder

 2. Torn niet aan de rechten van vreemdelingen

  31 oktober 2022 om 12:00 by Ben Bloem

  236-034 - column_Ben Bloem.jpg

  In de Bijbel worden stevige woorden gesproken over het schenden van rechten van vreemdelingen, zoals in Deuteronomium 27:19. Ook binnen onze partij worden stevige woorden over dit onderwerp niet geschuwd. Soms is dat nodig. En soms moet je nog eens uitleggen uit welke emotie en met welke bedoeling deze woorden zijn gezegd of geschreven. Dat bleek onlangs nog toen ik samen met driehonderd leden in een brief woorden gaf aan het verdriet en de boosheid over de mensonterende omstandigheden in Ter Apel en de oplossingen die het kabinet presenteerde.

  Lees verder

 3. Laten we het hebben over de oorzaak van de hoge asielinstroom

  17 oktober 2022 om 12:00 by Farshid Seyed Mehdi

  236-034 - column_Farshid Seyed Mehdi (1).jpg

  Op het afgelopen partijcongres werd uitgebreid gesproken over hoe we in Nederland omgaan met asielzoekers. Dat debat zal vast nog wel even doorgaan. Als Iraanse Nederlander vroeg ik aandacht voor de oorzaak van een groot deel van de asielaanvragen.

  Lees verder

 4. Laat asielzoekers niet wachten

  14 maart 2022 om 12:00 by Annemiek Stam

  236-034 - column__.jpg

  In een lange rij staan Syriërs, Iraniërs, Kenianen, Irakezen, Eritreeërs te wachten op het podium met een ChristenUnie-blauwe tas in hun hand. Een kleur tas die we associëren met 'samen recht doen’. Maar tijdens deze voorstelling staat de tas symbool voor het welkomstpakketje in het asielzoekerscentrum.

  Lees verder

 5. Waarom etnisch profileren fout is

  20 december 2021 om 12:00 by Jos Maessen

  236-034 - column_mmc (2).jpg

  Vanaf de jaren tachtig heeft Nederland een identiteitspolitiek gevoerd die was gericht op als problematisch beschouwde groepen migranten uit Turkije en Marokko. Veertig jaar later zijn we een intolerante, racistische en gesegmenteerde samenleving aan het worden met een sterke islamfobie. De succesvolle integratie van immigranten lijkt verder weg dan ooit. Het buitenland kijkt met stijgende verbazing naar ons beleid en wat wij als normaal taalgebruik zijn gaan beschouwen in het integratiedebat. Hoe is het zover gekomen?

  Lees verder

 6. Hoeveel bevolkingsgroei kunnen we aan?

  6 december 2021 om 12:00 by Jan Steven Eilander

  Jan Steven Groen foto.jpg

  Immigratie en bevolkingsgroei. Het zijn onderwerpen die door de polemieken over de Corona-crisis naar de achtergrond verdrongen zijn. Maar niet voor lang; de Wit-Russische dictator Lukashenko herinnert Europa hardhandig aan haar achilleshiel. Hoe combineer je de Europese focus op mensenrechten met het begrenzen van asielmigratie?

  Lees verder

 7. Hopen op een grijs regeerakkoord

  29 november 2021 om 12:00 by Lydia Broekhuis-Reinders

  236-034 - column_lydia_broekhuis.jpg

  In 2018 werd de stichting Dare to be Grey opgericht met als doel om het ‘grijze’ midden te versterken in een wereld waarin vooral zwart-witte geluiden zijn te horen. De oorsprong, twee jaar eerder, lag in een idee om meer nuance aan te brengen in het debat van de vluchtelingencrisis. 

  Dare to be grey wil meer nuance in de samenleving. En als ik kijk naar de kabinetsformatie denk ik: er valt nog een hoop te vergrijzen. Dan heb ik het niet over de informateurs, maar over het taalgebruik.

  Lees verder

Neem contact op met Laurens Wijmenga

voor meer informatie of het aanvragen van een lezing

Laurens