Migratie

Verdieping - De samenleving - Internationale samenwerking - Migratie

Nieuw: Een goed verhaal over arbeidsmigratie

Foto: Folkert Rinkema

beeld_essay_arbeidsmigratie.jpg

Overlast, verdringing op de arbeidsmarkt, maar ook uitbuiting en slechte leefomstandigheden: als het gaat om arbeidsmigratie zijn dat vaak de eerste dingen waar we aan denken. De reflex is dan al snel om nieuw beleid op te stellen, geïnspireerd door christelijke idealen zoals gastvrijheid en barmhartigheid. Maar een goed arbeidsmigratiebeleid houdt ook rekening met de praktijk.

Kunnen we arbeidsmigratiebeleid funderen in christelijk idealen en inzichten uit de praktijk? Met andere woorden: Wat is een hoopvol en realistisch verhaal over arbeidsmigratie?
WI-onderzoeker Laurens Wijmenga sprak met politici, ondernemers, deskundigen en arbeidsmigranten zelf. Gebaseerd op die gesprekken schreef hij een nieuw verhaal over arbeidsmigratie, geïnspireerd door de filosoof Reinhold Niebuhr.

Het essay is het tweede deel in een reeks, waarin het Wetenschappelijk Instituut op zoek gaat naar een goede verhalen over migratie voor christelijke politiek.

Download het essay

'Een goed verhaal over arbeidsmigratie'

beeld_essay_arbeidsmigratie.jpg
Een goed verhaal migratie Laurens Wijmenga

Luister de podcast 'Een goed verhaal over migratie'

In de podcast 'Een goed verhaal' over migratie gaat Laurens Wijmenga in gesprek met Rikko Voorberg, theoloog en auteur, en oprichter van het initiatief 'We gaan ze halen'. Herkent Voorberg de worsteling van de ChristenUnie, op zoek naar dat goede verhaal? En is hij het eens met de voorstellen die Wijmenga doet in zijn essay?

Download

'Een goed verhaal over migratie'

afbeelding een goed verhaal over migratie (1).jpg

Denk met ons mee

en deel uw input over ontwikkelingssamenwerking en de wereldwijde verdeling van welvaart.

kinderen ontwikkelingssamenwerking haiti

Gerelateerde artikelen

 1. Nieuw essay: Een goed verhaal over arbeidsmigratie

  5 maart 2021 om 10:38 by Greet Schuurman

  beeld_essay_arbeidsmigratie.jpg

  Beleid op arbeidsmigratie werkt pas echt als we zowel christelijke idealen als een pragmatische aanpak nastreven. Dat is wat Laurens Wijmenga bepleit in zijn nieuwe essay 'Een goed verhaal over arbeidsmigratie'.

  Lees verder

 2. Uit elkaar voor de kinderen

  21 december 2020 om 12:00 by Nadine Boers

  nadine boers mmc.jpg

  Tim is boos op zijn moeder, omdat ze niet gescheiden is van zijn gewelddadige vader. Door een breuk met vader had moeder hem kunnen beschermen tegen diens grillen. ‘Dit gaat te ver, hier haal ik je vandaan’. Maar zo ging het niet. Tims grote vraag is: ‘Mama, waarom had je de ballen niet?’

  Lees verder

 3. In het getto

  12 oktober 2020 om 12:00 by Laurens Wijmenga

  Laurens Wijmenga column

  Ze hadden niet mijn kleur. Honderd paar ogen staarden mij aan. Honderd gezichten met één dezelfde kleur. Met neergeslagen ogen ging ik achterin zitten. Niemand die lachte of een hand gaf. Wie zouden ze denken dat ik ben? Een informant van de overheid of een blanke terrorist? Ik glimlachte maar eens vriendelijk.

  Lees verder

 4. Ledenpartij

  21 september 2020 om 12:00 by Bas de Groot

  Bas de Groot column

  De mensenonterende situatie in Moria en de reactie hierop van het kabinet heeft geleid tot veel kritiek op de ChristenUnie-fractie. Zowel van binnen als buiten de partij dezelfde kwalificaties: onbarmhartig, ontoereikend en onchristelijk. Niet alleen het team van Gert-Jan, maar wij als ledenpartij moeten ons dit aantrekken.

  Lees verder

 5. Moria

  7 september 2020 om 12:00 by Anja Haga

  Anja Haga

  Soms schaam ik me ervoor om Nederlander te zijn. Waar in Griekenland kinderen zonder ouders, onderdak en uitzicht op een toekomst hutje en mutje in schamele tentjes verblijven, discussiëren de Nederlanders over het binnenhouden van ouderen en kwetsbaren zodat onze jongeren niet te veel onder de coronamaatregelen hoeven te lijden.

  Lees verder

 6. Zorgen om Forum en om democratie

  9 december 2019 om 12:00 by Alex ten Cate

  Alex ten Cate column

  Ik maak me zorgen om Forum voor Democratie. Afgelopen weekend hield die partij haar congres. Frisse jeugdige heren en dames, een zeer goedgevulde zaal, met op-het-randje-van-onfrisse ideeën.

  Lees verder

 7. 'Elke grens heeft een andere kant'

  24 september 2019 om 12:00 by Lambert Pasterkamp, Robert van Putten

  Migratie is een urgent thema in het politieke debat. In een globaliserende wereld krijgen we als Nederland meer en meer te maken met mensen uit andere landen en culturen die hier naartoe komen. Internationaal zijn daarover afspraken gemaakt of worden pogingen gedaan om tot nieuwe afspraken te komen. Denk aan het VN-vluchtelingenverdrag en het VN-migratiepact. Dat is echter niet zonder controverse. Hoe moeten we recht en migratie op elkaar betrekken? Kunnen we onze verhouding tot de migrant wel duiden in termen van recht? We gaan erover in gesprek met iemand wiens werk en leven in het teken van dat recht staat: hoogleraar en oud-minister Ernst Hirsch Ballin.

  Lees verder

Neem contact op met Laurens Wijmenga

voor meer informatie of het aanvragen van een lezing

Laurens