Migratie

Verdieping - De samenleving - Internationale samenwerking - Migratie

Asielmigratie, arbeidsmigratie en grondoorzaken van migratie

Foto: Folkert Rinkema

Cover Essay Rechtvaardige orde.jpg

Er is een hoopvol en verbindend verhaal te vertellen over migratiebeleid. Laurens Wijmenga deed onderzoek naar christelijk-sociaal migratiebeleid. Uit zijn onderzoek verschenen de essays 'Een goed verhaal over migratie', 'Een goed verhaal over arbeidsmigratie' en 'Rechtvaardige orde; een goed verhaal over de oorzaken van migratie'. In deze essays heeft Wijmenga steeds het gesprek gezocht met mensen in de praktijk: hulpverleners, raadsleden, ondernemers en arbeidsmigranten, bijvoorbeeld. Hij ontdekte in de bijna honderd gesprekken die hij daarvoor voerde hoopvolle lijnen voor migratiebeleid.

Migratie: drie essays

afbeelding een goed verhaal over migratie (1).jpg

Een goed verhaal over migratie

'Wat je gedaan hebt voor de minsten van mijn broeders, dat heb je voor mij gedaan.' Het is een uitspraak van Jezus, die wel wordt gebruikt om aan te zetten tot gastvrijheid aan migranten. Maar in de politiek bestaat er veel verdeeldheid over de mate waarin we de poort voor migranten open zetten. En ook binnen de ChristenUnie wordt daarover heel verschillend gedacht. Hoe komen we, met al die verschillen, toch samen tot een goed verhaal over migratie?

Download het essay
beeld_essay_arbeidsmigratie.jpg

Een goed verhaal over arbeidsmigratie

Overlast, verdringing op de arbeidsmarkt, maar ook uitbuiting en slechte leefomstandigheden: als het gaat om arbeidsmigratie zijn dat vaak de eerste dingen waar we aan denken. De reflex is dan al snel om nieuw beleid op te stellen, geïnspireerd door christelijke idealen zoals gastvrijheid en barmhartigheid. Maar een goed arbeidsmigratiebeleid houdt ook rekening met de praktijk. Wat is een hoopvol en realistisch verhaal over arbeidsmigratie?

Download het essay
beeld_essay+rechtvaardige+orde (1).jpg

Rechtvaardige orde

Een goed verhaal over de oorzaken van migratie

Bergen vol oranje reddingsvesten: het is het beeld geworden van vluchtelingen op Lesbos. Zo zijn er duizenden mensen die hun thuisland ontvluchten, op weg naar Europa. Waar hulpverleners hen willen bijstaan, maken migratie-kritische politici zich vooral zorgen over de migratiestromen richting ons land en de druk die dat op ons land zet. Toch zijn er in hun visies ook raakvlakken te vinden. Vanuit die raakvlakken kunnen we bouwen aan een effectief en hoopvol migratiebeleid.

Download het essay

Podcast 'Een goed verhaal over migratie'

met Rikko Voorberg en Laurens Wijmenga

afbeelding een goed verhaal over migratie (1).jpg

Gerelateerde artikelen

 1. Een levensvatbare Europese Unie: An ever closer union?

  14 september 2021 om 12:53 by Anja Haga, Pieter Dirk Dekker

  Europese Unie: ever closer union - Folkert

  De situatie op het wereldtoneel is volop in ontwikkeling. Wat betekent dit voor het kleine Nederland? Voor onze veiligheid en internationale invloed moeten wij het vooral hebben van samenwerking, bijvoorbeeld binnen het NAVO-bondgenootschap en de Europese Unie. De vruchtbare samenwerking binnen de EU is echter steeds minder vanzelfsprekend. Bij de verschillende crises van afgelopen jaren – de eurocrisis, vluchtelingencrisis en het Brexit-debacle – bleek dat het draagvlak voor Europese samenwerking kwetsbaar is. En daarmee is ook Nederland kwetsbaar. Onze toekomst en belangen zijn nauw verweven geraakt met die van de EU. Nederland is gebaat bij een stabiele, sterke Unie met groot draagvlak onder burgers.

  Lees verder

 2. Leren uit de praktijk - de rode lijn uit mijn onderzoek naar migratie

  15 juli 2021 om 16:32 by Laurens Wijmenga

  vluchtelingenkamp kinderen spelen

  Het valt mij op dat we, als het gaat om migratie, nauwelijks meer ergens van opkijken. Misschien kent u die ervaring. Een stroom aan mediaberichten stelt vrijwel wekelijks situaties van overlast en onrecht tegen migranten in Europa aan de kaak. De Europese aanpak van migratie sleept zich ondertussen van de ene crisis naar de andere. Hoopvolle én ook nog eens realistische oplossingen lijken heel ver weg. 

  Lees verder

 3. Nieuw essay: Rechtvaardige orde; een goed verhaal over de oorzaken van migratie

  2 juli 2021 om 11:13 by Greet Schuurman

  Cover Essay Rechtvaardige orde.jpg

  Er is een hoopvol en verbindend verhaal te vertellen over migratiebeleid. WI-onderzoeker Laurens Wijmenga ging met ngo's en hulpverleners in gesprek over de oorzaken van migratie, en ontwaarde, naast dilemma's, ook hoopvolle inzichten. In zijn nieuwste essay dringt hij aan op een rechtvaardige orde, gebouwd op een evenwichtig Europees migratiebeleid, een structurele aanpak van armoede en conflicten, realisme en een langetermijnvisie. 

  Lees verder

 4. Nieuw essay: Een goed verhaal over arbeidsmigratie

  5 maart 2021 om 10:38 by Greet Schuurman

  beeld_essay_arbeidsmigratie.jpg

  Beleid op arbeidsmigratie werkt pas echt als we zowel christelijke idealen als een pragmatische aanpak nastreven. Dat is wat Laurens Wijmenga bepleit in zijn nieuwe essay 'Een goed verhaal over arbeidsmigratie'.

  Lees verder

 5. Uit elkaar voor de kinderen

  21 december 2020 om 12:00 by Nadine Boers

  nadine boers mmc.jpg

  Tim is boos op zijn moeder, omdat ze niet gescheiden is van zijn gewelddadige vader. Door een breuk met vader had moeder hem kunnen beschermen tegen diens grillen. ‘Dit gaat te ver, hier haal ik je vandaan’. Maar zo ging het niet. Tims grote vraag is: ‘Mama, waarom had je de ballen niet?’

  Lees verder

 6. In het getto

  12 oktober 2020 om 12:00 by Laurens Wijmenga

  Laurens Wijmenga column

  Ze hadden niet mijn kleur. Honderd paar ogen staarden mij aan. Honderd gezichten met één dezelfde kleur. Met neergeslagen ogen ging ik achterin zitten. Niemand die lachte of een hand gaf. Wie zouden ze denken dat ik ben? Een informant van de overheid of een blanke terrorist? Ik glimlachte maar eens vriendelijk.

  Lees verder

 7. Ledenpartij

  21 september 2020 om 12:00 by Bas de Groot

  Bas de Groot column

  De mensenonterende situatie in Moria en de reactie hierop van het kabinet heeft geleid tot veel kritiek op de ChristenUnie-fractie. Zowel van binnen als buiten de partij dezelfde kwalificaties: onbarmhartig, ontoereikend en onchristelijk. Niet alleen het team van Gert-Jan, maar wij als ledenpartij moeten ons dit aantrekken.

  Lees verder

Neem contact op met Laurens Wijmenga

voor meer informatie of het aanvragen van een lezing

Laurens