Weblog Groen 2018-3

Betere mensen

 1. Voor God spelen

  1 september 2018 om 12:00 by Frank Bosman

  frank bosman

  ‘Je mag niet voor God spelen,’ is wellicht het meest gehoorde argument van christenen tegen moderne medische technieken als gentherapie, DNA-manipulatie en prenatale screening. En als christenen dit argument niet uitspreken, komt dat dikwijls omdat zij geleerd hebben hun religieuze bezwaren in seculiere woorden te vervatten. Een tactiek die ik overigens toejuich: niemand had de ChristenUnie in een kabinet willen hebben als we ons in de raadzalen van Nederland net zo hadden gedragen als in onze kerken.

  Lees verder

 2. Betere mensen

  1 september 2018 om 12:00 by Mirjam Kosten

  ellen ter gast

  Foto: Folkert Rinkema

  “Nu kunnen we tatoeages zetten, straks versieren we onszelf met een staart”. In Zembla’s aflevering Dokteren met DNA zag iemand het al helemaal zitten. Filosoof en bioloog Ellen ter Gast moet altijd een beetje zuchten van zulke voorstellingen van wat gentech vermag. Het zijn praktisch onuitvoerbare ideeën die behoren tot het rijk van de sciencefiction. Waar we het wel over moeten hebben: over wat betere mensen zijn. Zijn ze mooier, slimmer, sterker? 

  Lees verder

 3. CRISPR-Cas: nieuwe ontwikkelingen, nieuwe vragen

  1 september 2018 om 12:00 by Vincent Kirkels

  Vincent Kirkels.jpg

  In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft onze kennis over erfelijkheid en DNA een revolutionaire ontwikkeling doorgemaakt, die in 2002 resulteerde in de ontrafeling van het menselijk genoom. Zelden is een term als DNA, een begrip uit de wetenschappelijke wereld, zo snel bij het grote publiek gemeengoed geworden. Dit zal voor CRISPR-Cas waarschijnlijk ook gaan gelden. Maar zoals bij elke nieuwe, opzienbarende wetenschappelijke ontwikkeling, roept deze techniek nieuwe vragen op. We moeten niet alleen kijken naar het nut van deze ontwikkelingen maar ook over de toelaatbaarheid en wenselijkheid van toepassingen. Daarbij gaat het om twee vragen. Ten eerste of humane embryo’s gecreëerd mogen worden voor onderzoek en ten tweede of veranderingen aanbrengen in de kiembaan toelaatbaar is. 

  Lees verder

 4. Hoe voer je een discussie over medisch-etische kwesties

  1 september 2018 om 12:00 by Maarten Verkerk

  maarten verkerk.jpg

  Wetenschappers willen graag dat het Nederlandse verbod op embryokweek wordt versoepeld. In deze regeerperiode wordt nagedacht over hoe gentechnologieën in wet- en regelgeving moet worden vastgelegd. De medische interesse in embryokweek en gentech is goed te begrijpen. Onderzoekers kunnen door onderzoek op embryo’s werken aan betere behandelingen tegen onvruchtbaarheid. Gentech biedt mogelijkheden om ernstige erfelijke ziekten te voorkomen. Uiteindelijk komt regelgeving door politiek debat tot stand en daarom is het belangrijk dat dit debat goed gevoerd wordt. In dit artikel bespreek ik ethische benaderingen en geef ik een aantal handvatten voor dit politieke debat.

  Lees verder

 5. 'Met mij gaat het ook niet zo goed'

  1 september 2018 om 12:00 by Robert van Putten

  Robert van Putten

  ‘Met mij gaat het goed, maar met ons niet’. Met deze befaamde typering gaf Paul Schnabel, oud- directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), aan het begin van deze eeuw de sociale staat van Nederland weer. Dat ‘ons’ betreft de samenleving als geheel, waarover veel onbehagen was en is; het ‘mij’ heeft betrekking op het individuele welbevinden – en daarover leken we wel tevreden. Wie echter afgaat op recente onderzoeken naar en berichtgeving over prestatiedruk, stress en burn-out, ontkomt niet aan de indruk dat de huidige toestand van het individuele welbevinden voor velen ondertussen sterk verslechterd is. De SCP-typering lijkt geamendeerd te moeten worden: ‘ook met ‘mij’ gaat het niet zo goed’.

  Lees verder

 6. Vaderlandsliefde moet wel van twee kanten komen

  1 september 2018 om 12:00 by Wouter Beekers

  Wouter Beekers

  ‘Vaderlandsliefde is iets prachtigs, maar ze moet wel van twee kanten komen.’ Deze korte, maar krachtige formule is van schrijver Frans Kellendonk, van wie wel wordt gezegd dat hij als een van de eersten het multiculturele drama adresseerde.

  Lees verder

 7. Risico = kans x impact x blootstelling

  1 september 2018 om 12:00 by Wilhelm Kolkman

  wilhelm kolkman.jpg

  We weten dat volledige veiligheid niet mogelijk is, maar verwachten vaak toch dat de overheid die ons kan bieden. Wanneer we als burgers en bestuurders een aantal veiligheidsconcepten en beperkingen beter begrijpen, kunnen we beter met dit veiligheidsdilemma omgaan en voorkomen dat we doorschieten in ineffectief veiligheidsbeleid. In dit artikel schets ik dilemma’s rond veiligheid. Ik gebruik daarbij ook mijn eigen ervaring in onzekerheids- en risicomanagement in geologie en techniek. Daarbij wil ik een aanzet geven om tot een beter gebalanceerd perspectief op veiligheid, aansluitend bij recente publicaties over veiligheid zoals onlangs van prof. dr. Beatrice de Graaf in Heilige Strijd (2018)en Veiligheid en verbondenheid (2017)van Ronald van Steden.

  Lees verder

 8. Immigratie, islam en integratie

  1 september 2018 om 12:00 by Mirjam Kosten

  Mirjam Kosten.jpg

  Jesse de Haan schreef voor het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie een maandagmiddagcolumn. Daarin betoogde hij dat de ChristenUnie in haar immigratiepolitiek rekening moet houden met de groei van de islam in Nederland. Collega-columnist Mart Keuning hoorde in die oproep Wilders’ ‘minder minder’, en vond dat niet passen bij de ChristenUnie. Columns zijn wel geschikt zijn voor het agenderen van zo’n  onderwerp, maar minder voor een verdiepend gesprek. Daarom nodigden we hen uit om dit gesprek met elkaar en ons te voeren.

  Lees verder

 9. CRISPR-Cas

  1 september 2018 om 12:00 by Esther Paul-Jonker

  Esther Paul

  “Mijn droom is dat we anders gaan aankijken tegen mens zijn. Dat we niet langer ons hele leven aan ons DNA vastzitten.” Aan het woord is de jonge Amerikaanse wetenschapper Josiah Zayner, in de documentaire Dokteren met DNA. Daarmee zitten we middenin het onderwerp van deze Groen: CRISPR-Cas, een booming gentechnologie waardoor we kunnen knippen, plakken en repareren in ons DNA. En die ons voor indringende vragen stelt.

  Lees verder

 10. Maakbaar embryo?

  1 september 2018 om 12:00 by René Fransen

  René Fransen 2

  Het embryo is sinds de eerste reageerbuisbevruchting, veertig jaar geleden, niet langer een ongezien begin van het leven. Onder de microscoop is het toegankelijk voor wie het wil beoordelen of aanpassen. De laatste tijd volgen ontwikkelingen elkaar snel op. Het embryo is maakbaar geworden en dat zorgt voor nieuwe vragen. De wetenschappers die de nieuwe technieken hebben ontwikkeld, vragen zelf nadrukkelijk om een brede maatschappelijke discussie en kabinet-Rutte III wil die discussie stimuleren. Daarom een overzicht van wat sinds kort kan en van wat ons staat te wachten met daarbij een korte bespreking van de ethische dilemma’s die de nieuwe ontwikkelingen oproepen. Hoe ver mogen we gaan bij het ingrijpen in de menselijke voortplanting? Achtereenvolgens behandel ik ontwikkelingen rond CRISPR-Cas, celkerntransplantatie en stamceltoepassingen.

  Lees verder

 11. 'Operatie Supermens' wordt een mislukking

  1 september 2018 om 12:00 by Reinier Sonneveld

  sonneveld.jpg

  ‘Operatie Supermens’ werd het wel genoemd: de pogingen om de mens op te waarderen tot een nieuw wezen dat veel intelligenter, sterker en moreler is. En dat via genetische modificatie en versmelting met computertechnieken, waardoor we zogeheten ‘cyborgs’ worden. Inmiddels is de beweging die hierin gelooft groter dan ooit: post- of transhumanisten noemen ze zich en ze inspireren bepaald niet alleen zweverige types of tech-nerds. De vraag is hoe realistisch hun verwachtingen zijn en wat dit betekent voor christenen.

  Lees verder