Economie

Verdieping - De samenleving - Economie en geld - Economie

Een economie die bloeien doet

economie en geld.jpg

Waar gaat het heen met onze economie? Moeten we ons zorgen maken over stagnerende economische groei, kwetsbare financiële markten en onzekerheid op de arbeidsmarkt? Of moeten we juist onze zegeningen tellen? We hebben tenslotte nog steeds een breed gedeelde welvaart. Op welke manier kan de financiële sector dienstbaar worden aan de reële economie? En hoe werken we aan een arbeidsmarkt waar ieders talenten tot bloei kunnen komen? Het is in ieder geval duidelijk dat de economie voor een aantal uitdagingen staat. 

Bestel 'Coöperatief kapitalisme'

Werk, geld en groei in christelijk-sociaal perspectief

Cooperatief kapitalisme_HR

Artikelen over economie

 1. Ontspannen samenleven?

  11 juni 2021 by Greet Schuurman

  rust zonsondergang

  In onze 24-uurseconomie is rust een schaars goed. Nu de relatieve rust in coronatijd langzaam overgaat in het weer opstarten van de samenleving, kan ons elastiek weer strakgespannen raken. Daarom vinden we het belangrijk de komende maand stil te staan bij het thema 'rust'. WI-onderzoeker Robert van Putten onderzoekt wat de christelijke traditie te zeggen heeft over het thema 'rust' en hoe we dat in onze tijd kunnen toepassen. In week 25 geeft hij tweemaal een lezing over dat thema.

  Lees verder

 2. Naar een rechtvaardiger belastingstelsel

  21 december 2020 by Laurens Wijmenga, Eppo Bruins, Pieter Grinwis, Gert-Jan Huisman

  Belastingstelsel - Folkert.jpg

  Het Nederlandse belastingstelsel is dringend aan hervorming toe. Conflicterende ideologische posities hebben geleid tot een stelsel met tegenstrijdige, onevenwichtige prikkels en een onoverzichtelijke vormgeving met soms onrechtvaardige uitkomsten, zoals duidelijk werd bij de toeslagenaffaire. Onder het huidige kabinet is mede dankzij de ChristenUnie een beweging in gang gezet om deze problemen aante pakken. Ook is verkend hoe het belastingstelsel in de volgende kabinetsperiode structureel kan worden hervormd. Over de gewenste richting van die hervorming wordt door veel partijen nagedacht en er zal nog veel gediscussieerd worden. Om ons goed te positioneren voor deze discussie hebben we als werkgroep, samen met andere deskundigen, ideeën verkend voor een herziening van het belastingstelsel. Gaandeweg heeft deze verkenning zich verdiept tot een visie, die we hier in het kort presenteren.

  Lees verder

 3. Ongelijkheid in de cacaoketen

  21 december 2020 by Antonie Fountain

  cacao
  Op de aandeelhoudersvergadering van Ferrero Rocher – van Nutella, Kinder Bueno en die in goud verpakte chocoladebollen met een hazelnoot erin – werd de hoogte van het dividend over 2019 voor de Fererro-familie vastgesteld: onderling hebben ze €642 miljoen te verdelen. In januari dit jaar werd dat nieuws wereldkundig gemaakt. Twee weken eerder publiceerde het VOICE-Network een berekening van een eerlijke prijs voor cacaoboeren. Die moet bijna drie keer hoger dan nu zijn, wil een gemiddeld boerengezin een leefbaar inkomen verdienen. De dividenduitkering over één jaar voor één familie – waarvan de pater familias een fortuin van zo’n 25 miljard euro bezit – is groot genoeg om alle cacaoboeren waar Ferrero van koopt een leefbaar inkomen voor een heel jaar te geven. Dan nog zou er €180 miljoen aan dividend over 2019 voor de familie overblijven. De inkomens- en vermogensongelijkheid tussen de Ferrero’s en een naamloze cacaoboerenfamilie is enorm en heeft meerdere oorzaken. In dit artikel wordt aan de hand van de cacaoketen zichtbaar hoe pijnlijk en complex internationale economische ongelijkheid kan zijn.

  Lees verder

 4. Neoliberaal zijn we allemaal

  2 december 2019 by Laurens Wijmenga

  Laurens Wijmenga column

  Ze zitten overal. Een vijfde colonne van onderkruipers die stiekem onze samenleving naar de Filistijnen helpt. In spiegelende kantoortorens bedenken ze hun duistere plannen. Ze willen de wereld naar hun hand zetten, zo staat in hun geheime protocol. Iedereen is tegen ze en ze krijgen van alles de schuld. Van de afbraak van de verzorgingsstaat en het lerarentekort tot het verdwenen ‘touwtje uit de brievenbus’. We noemen ze ‘neoliberalen’. Met marktwerking vermorzelen ze de sociale structuren. Voor de mens achter de cijfers is geen aandacht meer.

  Lees verder

 5. Verhoog het minimumloon

  9 april 2018 by Simone Kennedy

  Simone Kennedy column

  Als je een baan op minimuminkomen krijgt vanuit de bijstand, ga je er financieel niet altijd op vooruit. Ik ken veel met vluchtelingen die in 2015 vanuit Syrië en Eritrea naar Nederland zijn gekomen. Na een verblijf van ruim een jaar in het AZC hebben ze een verblijfsvergunning gekregen en leren nu de taal.  De meeste vluchtelingen willen niets liever dan een fulltimebaan of een eigen bedrijf. Maar ze moeten eerst stil zitten en wachten. ‘Wachten’ is zo ongeveer het eerste Nederlandse woord dat ze leren.

  Lees verder

 6. Een gezonde donut

  12 maart 2018 by Jarin van der Zande

  jarin van der zande column

  Sinds de financiële crisis van 2018 zijn economen, beleidsmakers en ondernemers bezig met de vraag hoe we een nieuwe financiële catastrofe kunnen voorkomen. Een vraag die niet alleen relevant is voor de grote jongens, de banken, de hypotheekverstrekkers en toezichthouders. De economie was, en is nog steeds gericht op oneindige groei, zonder einde. Maar voor wie de moed nu weer in de schoenen zakt: er is hoop. Een donut kan ons economisch systeem weer gezond maken. 

  Lees verder

 7. Naar een ander cultuurmodel

  1 maart 2017 by Egbert Schuurman

  egbert schuurman.jpg

  Bjorn Lous en Gerben Bosscha schrijven over een actueel onderwerp. Ik wou dat ik aan de universiteit nog promotierecht had. Ik zou ze samen uitnodigen om één of twee proefschriften te schrijven over het onderwerp dat ze zeer terecht aansnijden. Het gaat om een bijbels geïnspireerde visie op de ontwikkeling van onze cultuur, en daarbinnen op de ontwikkeling van economie en de invloed daarvan op de – mag ik het zo zeggen – cultuurpolitiek van de ChristenUnie.

  Lees verder

 8. Het failliet van de neo-liberale utopie

  1 maart 2017 by Bjorn Lous, Gerben Bosscha

  7 auteursfoto Bjorn Lous

  Nederland behoort tot de gelukkigste landen ter wereld. Maar ondanks dit feit schuilt er achter deze façade van geluk een groeiend gevoel van onvrede in ons land. De bron van deze onvrede ligt in het feit dat de huidige politieke koers goed is voor slechts een deel van de bevolking. De neoliberale utopie verscheurt ons land in twee groepen: de veelal profiterende hoogopgeleide succesvolle wereldburger en de vaak laagopgeleide burger die juist gebukt gaat onder de negatieve effecten van marktwerking en globalisering. Deze tweedeling drijft de bevolking in de handen van populisten die burgers wel laten dromen van een betere wereld. Wil de ChristenUnie realistisch hoop geven in dit verdeelde land, en een krachtig weerwoord bieden aan populisten, dan zal zij kritischer moeten zijn op het huidige systeem en met een eigen toekomstvisie voor Nederland moeten komen.

  Lees verder

Neem contact met ons op

Contact met Laurens Wijmenga

Laurens