Een gezonde donut

Een gezonde donut

een gezonde donut

12 maart 2018 by Jarin van der Zande (Voorzitter PerspectieF)

Sinds de financiële crisis van 2018 zijn economen, beleidsmakers en ondernemers bezig met de vraag hoe we een nieuwe financiële catastrofe kunnen voorkomen. Een vraag die niet alleen relevant is voor de grote jongens, de banken, de hypotheekverstrekkers en toezichthouders. De economie was, en is nog steeds gericht op oneindige groei, zonder einde. Maar voor wie de moed nu weer in de schoenen zakt: er is hoop. Een donut kan ons economisch systeem weer gezond maken. 

Kate Raworth is een Britse econoom verbonden aan het Enviromental Change Institute van de Universiteit van Oxford. De fixatie op het bruto binnenlands product als belangrijkste indicator van vooruitgang zag ze als een onhoudbaar model, die er uiteindelijk voor zou zorgen dat de kloof tussen de armen en rijken van deze wereld alleen maar groter wordt. En ook voor onze aardbol zal oneindige groei desastreus uitpakken. Nu al wordt geschat dat ‘de Nederlander’ een ecologische voetafdruk van 3,6 aardbol heeft. Het moet dus anders, en daarvoor heeft Raworth een paar maanden geleden een nieuw economisch model gepresenteerd. De Donut.

Het doel is om een economische werkelijkheid te creëren waarbij iedereen toegang heeft tot een sociaal fundament zoals energie, voedsel, onderwijs en politieke inspraak. Maar zonder dat we over ons ecologisch plafond heen gaan. Raworth doet een beroep op de creativiteit en betrokkenheid van burgers, ondernemers en overheden om duurzame ondernemingen op te starten. En om daar te komen, zijn er 7 stappen nodig die een economie creëren die past bij de 21ste eeuw. Bijvoorbeeld door de focus op groei, te weerleggen naar een focus op bloei. Door ons te richten op herverdeling van grondstoffen, een circulaire economie.

Heel concreet: Bij grote of kleinere aanbestedingen of aankopen kijken we niet meer naar maximale winstmarges, maar wel naar: kunnen we circulair produceren + staat de ontwikkeling van mensen centraal + wat is de impact ook op globaal niveau? De ChristenUnie mag wat mij betreft vooroplopen om deze ‘mindset’ binnen het publiek domein uit te dragen. Van de uitbreiding van vliegveld Lelystad tot en met de landbouwsector, van topsalarissen bij banken tot de opvang van vluchtelingen. Continu moeten we deze vraag aan onszelf voorleggen en moeten we durven kiezen voor een donuteconomie. Als er één partij is die menselijkheid, duurzaamheid en rentmeesterschap bovenaan heeft staan, dan is dat onze partij. Ik voel die verantwoordelijkheid in ieder geval wel. Denkt u mee?

                                           

Jarin van der Zande is voorzitter van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren, raadslid in Apeldoorn, en geeft graag ongevraagd stijladvies.