Verhoog het minimumloon

Verhoog het minimumloon

verhoog het minimumloon

9 april 2018 by Simone Kennedy (fractievoorzitter ChristenUnie Amersfoort)

Als je een baan op minimuminkomen krijgt vanuit de bijstand, ga je er financieel niet altijd op vooruit. Ik ken veel met vluchtelingen die in 2015 vanuit Syrië en Eritrea naar Nederland zijn gekomen. Na een verblijf van ruim een jaar in het AZC hebben ze een verblijfsvergunning gekregen en leren nu de taal.  De meeste vluchtelingen willen niets liever dan een fulltimebaan of een eigen bedrijf. Maar ze moeten eerst stil zitten en wachten. ‘Wachten’ is zo ongeveer het eerste Nederlandse woord dat ze leren.

Eerst moet je wachten in het AZC op een verblijfsvergunning, zonder iets te doen. Daarna moet je wachten tot je de taal voldoende hebt geleerd (intensieve taalcursussen zijn niet toegestaan omdat je niet meer dan 1250 euro per kwartaal mag besteden). En daarna pas mag je aan de slag. Het A2-niveau waarop 90% examen doet is niet voldoende voor een Mbo-opleiding, dus ze kunnen alleen als ongediplomeerde aan het werk. Tegen die tijd hebben ze twee tot drie jaar weinig uitgevoerd. Schoonmaakwerk voor 40 uur per week is voor sommigen een uitkomst, na zo lang nietsdoen. Maar voor veel anderen is het een grote teleurstelling: ver onder hun niveau en geen financiële vooruitgang.

Politiek Den Haag heeft besloten dat het bijstandsniveau voor een meerpersoonshuishouden even hoog moet zijn als fulltime inkomen op minimumloon. Ook parttime werk is niet aantrekkelijk, omdat de politiek vindt dat al het verdiende loon in mindering moet worden gebracht op de bijstand. Werk via een uitzendbureau is zelfs nadelig, omdat elke maand opnieuw berekend moet worden hoeveel die persoon de gemeente moet terugbetalen – en de gemeente is traag – wat vaak tot schulden leidt. Dit geldt overigens voor alle bijstandsgerechtigden. De prikkel om te werken is dus zeer laag.

Het is tijd dat de ChristenUnie opstaat. Laat ze voorstellen om de armoedeval te beperken (een ambitie uit het regeerakkoord) en werk te belonen - ‘een dorsende os moet je niet muilbanden’ - door het minimumloon te verhogen. De economie draait weer op volle toeren en er zijn veel onvervulde vacatures. Het loon kan en mag weer stijgen. Het minimumloon zou 120% moeten zijn van het bijstandsinkomen voor meerpersoonshuishoudens. Dan kunnen gemeenten hun bijstandsgerechtigden 20% van hun loon laten houden, bovenop de uitkering. Dat stimuleert veel meer. Het is tijd dat werk voor iedereen gaat lonen. 

Simone Kennedy is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Amersfoort, was van 20004-2016 curatoriumlid voor het WI en breit graag truien terwijl ze haar raadsstukken leest.